2012. aasta TSD, ESD ja tõendid

Vormid elektrooniliseks esitamiseks

Tõendid

  • Vorm TSM (52.36 KB, PDF) Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutuste tõend
    Form TSM (94.29 KB, PDF) Certificate for payments made to a resident natural person, amounts withheld and calculated
    How to fill in form TSM (31.57 KB, PDF)
  • Vorm / Form TSM 1 (126.09 KB, PDF) Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutatud sotsiaalmaksu tõend / Certificate for payments made to a non-resident natural person, amounts withheld and social tax calculated
  • Vorm / Form TM 1 (116.72 KB, PDF) Mitteresidendist juriidilisele isikule tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend / Certificate for payments made to a non-resident legal person and income tax withheld
  • Vorm TD (50.7 KB, PDF) Omakapitalist tehtud väljamaksete tõend
  • Vorm TPS (102.76 KB, PDF) Töötaja eest tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõend
  • Dividendiväljamaksetelt tulumaksu tasumise kinnitamise tõend / Certificate for income tax paid on distributed dividends (48.43 KB, RTF)

 

07.02.2016