TSD, ESD ja tõendid 2014

 • Vorm LIF (72.58 KB, PDF) Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsioon


Vormid elektrooniliseks esitamiseks

Tõendid

Juhime tähelepanu

Vormide täitmiseks Mac OS X arvutiga palume kasutada programmi Adobe Acrobat Reader viimast tasuta allalaaditavat versiooni (soovitav on valida Reader DC versioon). Vastasel juhul ei ole vormi sisu selle saajale nähtav.

 • Vorm TSM (51.54 KB, PDF) Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutuste tõend
  Form TSM (91.87 KB, PDF) Certificate for payments made to a resident natural person, amounts withheld and calculated
  How to fill in form TSM (21.42 KB, PDF)
 • Vorm / Form TSM 1 (73.07 KB, PDF) Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutatud sotsiaalmaksu tõend / Certificate for payments made to a non-resident natural person, amounts withheld and social tax calculated
 • Vorm / Form TM 1 (66.9 KB, PDF) Mitteresidendist juriidilisele isikule tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend / Certificate for payments made to a non-resident legal person and income tax withheld
 • Vorm TD (50.7 KB, PDF) Omakapitalist tehtud väljamaksete tõend
 • Vorm TPS (102.76 KB, PDF) Töötaja eest tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõend
 • Dividendiväljamaksetelt tulumaksu tasumise kinnitamise tõend / Certificate for income tax paid on distributed dividends (106.08 KB, RTF)
21.06.2017