Mitteresidendi püsiva tegevuskoha kasumi deklareerimisest

Alates 2015 on muutunud püsiva tegevuskoha kasumi tulumaksu (tulumaksuseaduse § 53 (4)) deklareerimine.

Püsiv tegevuskoht tulumaksuseaduse § 7 mõistes peab deklareerima väljaviidud kasumilt tulumaksuseaduse § 53 lõikes 4 alusel arvutatud tulumaksu vormi TSD lisal 3.

Tulumaks deklareeritakse vormi TSD lisal 3 ka juhul, kui kasum on Eesti ja mitteresidendi residendiriigi vahel sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu (edaspidi maksuleping) kohaselt tulumaksust vabastatud.

Vormi TSD lisa 3 täitmise näited leiate siit.
 

30.01.2016