Sa oled siin

Erandjuhud, millal tööandja ei pea täitma minimaalse sotsiaalmaksu kohustust

Tööandja ei pea minimaalse sotsiaalmaksu tasumise kohustust täitma, kui:

 1. töötaja saab riiklikku pensioni;
 2. töötaja kasvatab alla kolmeaastast last, või kolme või enamat alla 19-aastast last;
 3. töötaja on õpilane või üliõpilane;
 4. töötaja on olnud enne tööle asumist aasta jooksul vähemalt kuus kuud töötuna arvel;
 5. töötaja on tööl lühendatud tööajaga (7- kuni 17-aastased töötajad ja haridustöötajad);
 6. töötaja on terve kuu töölt ära järgmistel juhtudel:
 • ta kasutab puhkust (sh rasedus- ja sünnituspuhkus), välja arvatud tasustamata puhkust poolte kokkuleppel;
 • ta on ajutiselt töövõimetu ravikindlustuse seaduse tähenduses;
 • ta esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid;
 • ta osaleb streigis;
 • ta on ajateenistuses või asendusteenistuses või osaleb õppekogunemisel.
   
21.09.2016