Tolliload

Lisaks standardsetele tolliformaalsustele ja tolliprotseduuridele on isikutel võimalus kasutada ka erinevaid lihtsustusi või soodustusi, mis eeldavad eelnevalt selleks tollilt loa saamist.

Samuti on vajalik tolli luba nii kauba eriprotseduurile suunamiseks (ajutine import, lõppkasutus, sees- ja välistöötlemine) kui ka liiduvälise kauba ladustamiskohtade pidamiseks (ajutise ladustamise koht, tolliladu, vabatsoon), kuna tegemist on soodusrežiimiga, mis üldjuhul võimaldab kaubalt impordimaksude tasumise edasilükkamist.

Iga loa saamiseks on tollialastes õigusaktides sätestatud konkreetsed tingimused, millele isik peab vastama või millised nõuded peavad olema täidetud ning sageli on loa saamise tingimuseks ka tagatise esitamine tekkida võiva tollivõla tagamiseks.

Tollilubade ülevaade

Load, mille taotlemine ja menetlus toimub Euroopa Liidu tolliotsuste süsteemis.

Lühend Ametlik nimi Seadusandlik alus Koosseis

Tolliväärtuse määramine
CVA Kauba tolliväärtuse osaks olevate summade kindlaksmääramise lihtsustamise luba LTS 952/2013 art 73 DA 2015/2446 lisa A (veerg 3)

Üldtagatis ja tasumise edasilükkamine
CGU Üldtagatise esitamise, sh võimaliku vähendamise või vabastamise luba LTS 952/2013 art 95 DA 2015/2446 lisa A (veerg 4a)
DPO Tasumisele kuuluva tollimaksusumma tasumise edasilükkamise luba, kui see luba ei ole antud üheainsa toimingu jaoks LTS 952/2013 art 110 DA 2015/2446 lisa A (veerg 4b)

Kauba saabumisega seotud formaalsused
TST Ajutise ladustamise rajatiste pidamise luba LTS 952/2013 art 148 DA 2015/2446 lisa A (veerg 5)

Kauba tollistaatus
RSS Regulaarlaevaliini avamise luba DA 2015/2446 art 120 DA 2015/2446 lisa A (veerg 6a)
ACP/T2L Volitatud väljastaja staatuse luba DA 2015/2446 art 128 DA 2015/2446 lisa A (veerg 6b)

Tolliformaalsused
SDE Lihtsustatud tollideklaratsiooni kasutamise luba LTS 952/2013 art 166 DA 2015/2446 lisa A (veerg 7a)
CCL Keskse tollivormistuse luba LTS 952/2013 art 179 DA 2015/2446 lisa A (veerg 7b)
EIR/EIDR Luba tollideklaratsiooni tegemiseks deklarandi arvestuskande vormis, sh ekspordiprotseduuri korral LTS 952/2013 art 182 DA 2015/2446 lisa A (veerg 7c)
SAS Enesehindamise luba LTS 952/2013 art 185 DA 2015/2446 lisa A (veerg 7d)
AWB Volitatud banaanikaaluja staatuse luba DA 2015/2446 art 155 DA 2015/2446 lisa A (veerg 7e)

Eriprotseduurid
IPO Seestöötlemisprotseduuri kasutamise luba LTS 952/2013 art 211 lg 1 punkt a DA 2015/2446 lisa A (veerg 8a)
OPO Välistöötlemisprotseduuri kasutamise luba LTS 952/2013 art 211 lg 1 punkt a DA 2015/2446 lisa A (veerg 8b)
EUS Lõppkasutusprotseduuri kasutamise luba LTS 952/2013 art 211 lg 1 punkt a DA 2015/2446 lisa A (veerg 8c)
TEA Ajutise impordi protseduuri kasutamise luba LTS 952/2013 art 211 lg 1 punkt a DA 2015/2446 lisa A (veerg 8d)
CW Luba ladustamisrajatiste pidamiseks kauba tolliladustamise eesmärgil LTS 952/2013 art 211 lg 1 punkt b DA 2015/2446 lisa A (veerg 8e)

Transiit
ACT TIR-vedude volitatud kaubasaaja staatuse luba LTS 952/2013 art 230 DA 2015/2446 lisa A (veerg 9a)
ACR Liidu transiitvedude volitatud kaubasaatja staatuse luba LTS 952/2013 art 233 lg 4 punkt a DA 2015/2446 lisa A (veerg 9b)
ACE Liidu transiitvedude volitatud kaubasaaja staatuse luba LTS 952/2013 art 233 lg 4 punkt b DA 2015/2446 lisa A (veerg 9c)
SSE Eriliste tõkendite kasutamise luba LTS 952/2013 art 233 lg 4 punkt c DA 2015/2446 lisa A (veerg 9d)
TRD Vähendatud andmestuga transiidideklaratsiooni kasutamise luba LTS 952/2013 art 233 lg 4 punkt d DA 2015/2446 lisa A (veerg 9e)
ETD Elektroonilise transpordidokumendi transiitdeklaratsioonina kasutamise luba LTS 952/2013 art 233 lg 4 punkt e DA 2015/2446 lisa A (veerg 9f)

Load, mille taotlemine ja menetlus toimub Eesti tollilubade süsteemis LUBA.

Ametlik nimi Seadusandlik alus Koosseis
Heakskiidetud eksportija luba LTS art 64 lg 1 ning IA art 67, 120
Heakskiidetud koha luba LTS art 139 lg1, 147 lg 1 RM määrus 58 § 3 ja § 4
Tunnistus maanteesõiduki lubamiseks kaubaveole tollitõkendiga TIR konventsioon lisa 2 ja 3 TIR konventsioon art 12 ja lisa 4
Tunnistus konteineri lubamiseks kaubaveole tollitõkendiga TIR konventsiooni lisa 7 TIR konventsiooni art 13
Vabatsoonis tegutsemise luba TS § 44 RM määrus 58 § 3 ja 7
Tolliagentuuri tegevusluba TS § 17
Väljumise kinnitamise luba RM määrus 57 § 15

Load ja otsused, mille taotlemine ja menetlus toimub ELi ühtses ettevõtjaportaalis.

Lühend Ametlik nimi Seadusandlik alus Koosseis

Volitatud ettevõtja (AEO)
AEO Volitatud ettevõtja staatuse luba LTS 952/2013 art 38 DA 2015/2446 lisa A (veerg 2)

Siduvad otsused
STI/BTI Siduva tariifiinformatsiooniga seotus otsus (STI-otsus) LTS 952/2013 art 33 DA 2015/2446 lisa A (veerg 1a)
SPI/BOI  Siduva päritoluinformatsiooniga seotud otsus (SPI-otsus) LTS 952/2013 art 33 DA 2015/2446 lisa A (veerg 1b)

Registreeritud eksportija
REX Registreeritud eksportijate (REX) süsteemi kohaldamine üldise soodustuste kava (GSP) alusel IA 2015/2447 art 80 lg 1 ja 86 lg 1 IA 2015/2447  lisa 22-06
Lühend Ametlik nimi Seadusandlik alus Koosseis
REP/REM Impordi- või eksporditollimaksusumma tagasimaksmise või vähendamise luba LTS 952/2013 art 116 DA 2015/2446 lisa A (veerg 4c)
Luba ajutise impordi, lõppkasutusprotseduuri, seestöötlemisprotseduuri või välistöötlemisprotseduuri kasutamiseks olukordades, kus kohaldatakse art 163 LTS 952/2013 art 211 lg 1 punkt a ja art 163 DA 2015/2446 lisa A (veerg 8f)

Eestis väljastatud tolliload

Kauba ajutise ladustamise teenuste kohta saate täpsemat informatsiooni ajutise ladustamise koha kontaktisikutelt.

Märkus: * Ei oma volitatud kaubasaaja luba transiidil

Loa nr Ettevõtte nimi Registrikood Lao asukoht Lao kood Kontaktisik / e-post Telefonid
EETSTEE1000EE-2019-CSN54214 Jupiter Plus AS 10052713 Savi 26a, Pärnu 001 Konstantin Medjanski
konstantin@jupiter.ee
503 3573
Lao 13b, Maardu, Harju maakond 002
Lao 15, Maardu, Harju maakond 003
EETSTEE1000EE-2019-SFW48539 Sivex International OÜ 10208011 Paide mnt 9, Pärnu 001 Aivo Aasa
aivo.aasa@sivex.ee
Alar Aasa
alar.aasa@sivex.ee
443 7650
509 6261;
5343 2010
Pärnu mnt 50, Sindi 003
EETSTEE1000EE-2018-EOA33006 DHL EXPRESS ESTONIA AS 10451175 Valukoja 32/2, Tallinn 001 Andrei Markov
andrei.markov@dhl.com
680 8504
5680 8504
EETSTEE1000EE-2019-NQE40976 EKLT OÜ* 10036401 Valukoja 22, Tallinn 001 Tatjana Žarinova
tatjana.zarinova@upspartner.ee
666 4770
EETSTEE1000EE-2019-HRN37284 TNT Express Worldwide Eesti AS 10393756 Valukoja 32/4, Tallinn 001 Daisy Tähe
daisy.tahe@tnt.com
627 1470
EETSTEE1000EE-2019-GXU50689 VIM Agentuur AS 10398363 Valukoja 32/3, Tallinn 001 Aleksander Borovik
alexander.borovik@vim.ee
605 8329
EETSTEE1000EE-2019-MMM53017 Schenker AS 10344947 Kanali tee 12a/Kaabli 13, Tallinn 001 Jürje Varikmaa
jurje.varikmaa@dbschenker.com
606 0157
EETSTEE1000EE-2019-BTF54638 Cargo Handling AS 10097851 Valukoja 32/3, Tallinn 001 viljar@ch.ee 605 8644
EETSTEE1000EE-2019-IPS49184 Vipodeklarant OÜ 10045630 Kauba 4/Gaasi 1, Kohtla-Järve 001 Natalja Starodubtseva
info@vipodeklarant.ee
337 3533
511 9538
EETSTEE1000EE-2019-WUT51182 Narva Auto AS 10128184 Tiimani 3, Narva 001 Nikolai Burdakov
autonrv@estpak.ee
357 3300
501 8607
EETSTEE1000EE-2019-REI43559 Vigolin AS 10065704 Vana-Narva mnt 30a, Maardu, Harju maakond 001 terminal@vigolin.com
tlk1@vigolin.com
622 0311
Vana-Narva mnt 30b, Maardu, Harju maakond 002
Vana-Narva mnt 30/4, Maardu, Harju maakond 003
EETSTEE1000EE-2019-PSG53320 Logistika Pluss OÜ 10364192 Punane 73, Tallinn 001 Jana Zeltser
jana.zeltser@logistikapluss.ee
5302 8800
Välja tee 1, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond 002
EETSTEE1000EE-2019-UYK51164 World Micro Freight OÜ 10662096 Veski 6, Sillamäe, Ida-Viru maakond 001 Pavel Nevzorov
paul@wmf.ee
392 9088
EETSTEE1000EE-2019-EUO45115 Estonia Logistics OÜ 10588558 Liivalao 11, Tallinn 002 vadi@rrk.ee
 
666 3120
529 3606
Karja 8, Tapa, Lääne-Viru maakond 003 Virge Paekivi
virge@rrk.ee
 521 9798
EETSTEE1000EE-2018-JIF3 AS EstRefTransService 10240892 Petseri 38a, Valga 001 Meelis Suursoo
terminal@erts.ee
766 8073
Võru 8, Valga 002
Kungla 56, Valga 003
EETSTEE1000EE-2019-KPU37620 Aspidora AS 10068453 Kopli 103, Tallinn 001 Ahto Altjõe
ahto.altjoe@blrt.ee
505 7257
EETSTEE1000EE-2018-ENO30465 Dekoil OÜ 10069369 Kopli 103b, Tallinn 001 Margit Frangulidi
margit.frangulidi@dekoil.ee
610 2688
EETSTEE1000EE-2019-KGE53103 DSV Estonia AS 10342368 Pärnu mnt 535, Saku vald, Harju maakond 001 info@ee.dsv.com 659 9900
EETSTEE1000EE-2019-AJD53813 Palsteve OÜ 10477996 Majaka tee 2/2b, Paldiski, Harju maakond 002 zoja@portofpaldiski.ee 651 1044
Peetri 11, Paldiski, Harju maakond 003
S. Julajevi tee 2, Paldiski, Harju maakond 005
EETSTEE1000EE-2019-HVE36550 NBI Ekspeditsiooni AS 10057030 Akadeemia tee 45, Tallinn 001 tlember@nbi.ee 665 2933
EETSTEE1000EE-2019-XMY44882 Estma Terminaali OÜ 10327860 Paemurru tee 6, Maardu, Harju maakond 001 Danil Ignatenko
d.ignatenko@ee.estma.com
640 1836
501 1319
EETSTEE1000EE-2018-XMY33130 Milstrand AS 10047899 Laeva tee 4/1, Haabneeme, Viimsi vald, Harju maakond 001 heino@milstrand.ee 605 5950
523 1183
EETSTEE1000EE-2019-EAG42059 Autolink PDI Services OÜ 10948496 Kai 4, Paldiski, Harju maakond 001 Juhan-Kaarel Reigo
juhan.reigo@autolink.ee
5391 4444
Lõunasadama tee 5, Paldiski, Harju maakond 002
EETSTEE1000EE-2019-ZJA46631 Itella Estonia OÜ 10891224 Loomäe tee 13, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond 001 kalle.linnumae@itella.com 5330 3186
EETSTEE1000EE-2019-WWE53284 Sie & KO OÜ 10113142 Kroodi 3a, Maardu, Harju maakond 001 Igor Tsarin
sie@sie.ee
5695 5700
EETSTEE1000EE-2019-CDV53434 Renewo OÜ 10066322 Türi 7, Tallinn 001 info@renewo.ee 651 5529
EETSTEE1000EE-2018-APK31204 Tartu Terminaal AS 10171518 Kärkna, Tartu vald, Tartu maakond 001 kaidi.zelinski@terminaloil.ee 749 7146
EETSTEE1000EE-2019-IXM54602 Eesti Post AS 10328799 Rukki tee 7, Rae vald, Harju maakond 002 Reet Rossman
reet.rossman@omniva.ee
5555 0610
Valukoja 32/3, Tallinn 003
EETSTEE1000EE-2019-ABQ53274 Eolane Tallinn AS 10092440 Peterburi tee 49b, Tallinn 001 jelena.pavlovskaja@eolane.com 5684 9044
EETSTEE1000EE-2019-VSV54095 Heison SA AS 10303635 Saha-Loo tee 3, Maardu, Harju maakond 001 smirnov@heison.ee 634 9703
EETSTEE1000EE-2018-YYN32201 Tallinna Terminal AS 10743363 Üleoru 1, Maardu, Harju maakond 001 ladu.tallinn@terminaloil.ee 600 5043
EETSTEE1000EE-2019-FCJ40900 Antari Trade OÜ 10714344 Vana-Narva mnt 24, Maardu, Harju maakond 001 Vladimir Smirnov
vladimir@antari.ee
info@antari.ee
622 0420
622 0416
EETSTEE1000EE-2019-YYC40861 TARDEK OÜ 10238375 Paemurru 8/8a, Maardu, Harju maakond 001 Tarmo Pajuri
tarmo@tardek.com
5647 0751
EETSTEE1000EE-2018-FUW34556 Petroil PVTK OÜ 10905400 Kroodi 4, Maardu, Harju maakond 001 info@petroil.ee
aleksei@petroil.ee
600 6220
Lao 19, Maardu, Harju maakond 002
EETSTEE1000EE-2019-FBD53899 Miramis OÜ 10042844 Lao 25, Maardu, Harju maakond 001 Alina Demenštein
alina@miramis.ee
601 6529
513 8300
Lao 18, Maardu, Harju maakond 002
EETSTEE1000EE-2019-BXW48751 Abemi Laoteenused OÜ 11078057 Paemurru 6a, Maardu, Harju maakond 001 kaido@abemi.ee 637 9481
EETSTEE1000EE-2019-DKJ49326 Collade OÜ 10212884 Luhamaa Terminal, Lütä küla, Setomaa vald, Võru maakond 001 Ülar Sarapuu
collade.ylar@mail.ee
523 1831
Koidula küla, Setomaa vald, Põlva maakond 002
EETSTEE1000EE-2018-OGM30872 Liwathon E.O.S. AS 10715645 Vana-Narva mnt 27a, Maardu, Harju maakond 001 Juri Frischer
juri.frischer@liwathoneos.com
5850 1232
Peterburi tee 105, Maardu, Harju maakond 002
EETSTEE1000EE-2019-FRJ51000 Alekon Cargo OÜ 11436114 Saha-Loo põik 4, Maardu, Harju maakond 001 aleksei.shuba@alekon.ee
tl@alekon.ee
638 8997
EETSTEE1000EE-2019-BQT53999 Hromium OÜ 10067382 Lao 21, Maardu, Harju maakond 001 Harri Rästas
info@hromium.ee
608 0387
502 5917
EETSTEE1000EE-2018-SML34320 AR Agentuuri AS 10218697 Visase 5, Tallinn 001 Margus Iskül
margus@ar.ee
651 7030
EETSTEE1000EE-2019-FHL36884 Avektra OÜ 10656492 Punane 72a, Tallinn 001 oleg@avektra.ee 515 1291
EETSTEE1000EE-2019-CZB50666 Ospentos International OÜ 11306955 Valukoja 32/3, Tallinn 001 Haiti Arendi
info@ospentos.com
668 1540
EETSTEE1000EE-2019-INR53390 4U Logistics OÜ 11518177 Jaama pst 26, Rakvere 007 Andreas Parts
andreas@4ul.ee
325 5393
Linnase 6, Alavere, Sõmeru vald, Lääne-Viru maa​kond 008 Siim Paabo
siim@4ul.ee
737 1411
Tähe 106a, Tartu 001
EETSTEE1000EE-2019-VPX43910 Woodyscovery OÜ 10683615 Sarapiku 19/21, Maardu, Harju maakond 001 Denis Trõnov
Denis@woodyscovery.ee
512 0190
EETSTEE1000EE-2019-NZN52093 Alpi Eesti OÜ 11242290 Loomäe tee 8/Kütte 13, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond 001 tea@alpieesti.ee 640 7050
EETSTEE1000EE-2019-WNO53659 Pilver Transport OÜ 10284004 Roobu 9, Maardu, Harju maakond 001 Juri Malõsev
juri.malyshev@pilver.ee
5623 1187
EETSTEE1000EE-2019-DPA51455 PDL Logistic OÜ 10161572 Kulgu 12, Narva, Ida-Viru maakond 001 Valeri Barinov
valeri.barinov@pdl.ee
356 6555
EETSTEE1000EE-2019-AGW52606 Freselle Customs & Logistics OÜ 12418897 Valukoja 32/3, Tallinn 001 Villu Tragon
villu.tragon@veracitas.eu
504 2169
EETSTEE1000EE-2018-UDC24662 Janere OÜ 10001584 Põldmäe tee 12, Vatsla küla, Saue vald, Harju maakond 001 Janek Reitalu
janek@janere.ee
607 7761
EETSTEE1000EE-2019-IHU54448 MGT Baas OÜ 10228402 Tallinna mnt 3, Sillamäe, Ida-Viru maakond 001 Sergei Golubev
info@mgtbaas.ee
5553 3580
EETSTEE1000EE-2019-DJI56885 Febest Europe Distribution OÜ 12368952 Kadastiku 23a, Narva, Ida-Viru maakond 001 Julia Kulikova
julia.kulikova@febest.eu
5568 1419
EETSTEE1000EE-2019-YZP42915 Estin Warehousing OÜ 10054540 Kadastiku 39b, Narva, Ida-Viru maakond 001 Kristiina Preimann 5342 2668
EETSTEE1000EE-2019-OID44641 AMV Logistics OÜ 12576975 Sinikivi tee 9, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond 001 Marko Juhansoo
marko@amvl.ee
529 1176
EETSTEE1000EE-2019-JVX53197 CF&S Estonia AS 10139213 Aasa tee 1, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond 001 Ahti Sõõrde
ahti.soorde@cfs.ee
503 0602
EETSTEE1000EE-2019-WVM48731 ABC Tolliabi OÜ 10875828 Kuma tee 1, Rae vald, Harju maakond 001 Hannes Allik
tolliabi@gmail.com
5666 0681
EETSTEE1000EE-2019-RQD53041 Via 3L OÜ 10731489 Kalmari tee 10, Karla küla, Lagedi, Rae vald, Harju maakond 001 Natalia Ossep
natalia.ossep@via3l.ee
680 2341
505 4499
EETSTEE1000EE-2019-GYS54255 Aquaphor International OÜ 11207974 Kadastiku 33a, Narva, Ida-Viru maakond 001 Deniss Skripljonok
denis.skriplyonok@aquaphor.com
356 0232
Astra Martsens
astra.martsens@aquaphor.com
5818 3180
EETSTEE1000EE-2019-OZC45459 PEAS Logistika OÜ 12543543 Kulgu 14, 20104 Narva, Ida-Viru maakond 001 Pavel Gorohhov 528 4745
EETSTEE1000EE-2019-CDE41869 Baltic Oil Service OÜ 12956324 Jaama 4, Paldiski, Harju maakond 001 Irene Karjus
arved@bos.com.ee
5663 5743
EETSTEE1000EE-2019-JJT53726 Nordnet OÜ 12058696 Betooni 1b, Tallinn, Harju maakond 001 Denis Rõžkov
denis.rozkov@nordnet.ee
502 3285
EETSTEE1000EE-2019-MGO44899 Esteve AS 14253182 Lõunasadama tee 11, Paldiski 001 Reigo Aavik
reigo.aavik@esteve.ee
674 1741
Lõunasadama tee 13, Paldiski 002
Kai 3/5, Lõunasadama tee 7, Paldiski 003
Lõunasadama tee 10, Paldiski 004
EETSTEE1000EE-2019-XIS43504 NTK BALT OÜ 10516851 Kulgu 22, 20109 Narva, Ida-Viru maakond 001 Igor Kolu
toll@ntkbalt.ee
5664 2332
EETSTEE1000EE-2018-JPJ33538 DHL LOGISTICS ESTONIA OÜ 14532924 Betooni 1a, Tallinn, Harju maakond 001 Andrei Majakov
Andrei.Majakov@dhl.com
680 8489
5680 8489
EETSTEE1000EE-2019-DRA55427 HOLSHIP ESTONIA AS 12835796 Valukoja 32/3, Tallinn, Harju maakond 001 Aleksandr Blohhin
ab@holship.com
5883 0322
EETSTEE1000EE-2019-BOI55750 KARIA OÜ 10077200 Kesk tee 15, Jüri, Harju maakond 001 Aimar Allikalt
aimar@karia.ee
514 2609
Kesk tee 16a, Jüri, Harju maakond 002
EETSTEE1000EE-2020-WDV67441 Nord Terminals AS 11279011 Rae tn 1a, Paldiski, Harju maakond 001 Aivo Pruul
aivo.pruul@al.ee
679 0991
515 1761
Nõlva 8, Tallinn, Harju maakond 003
EETSTEE1000EE-2020-D-XWC74231 ACE Tollivormistuse OÜ 10957696 Rukki tee 12, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond 001 Katrin Sokk
katrin.sokk@ace.ee
605 8597
EETSTEE1000EE-2021-D-CRC88899 ASVA Trading LTD OÜ 12566391 Tallinna mnt 3, Sillamäe, Ida-Viru maakond 001 Irina Zaitseva 392 4166


 

Kauba tolliladustamise teenuste kohta saate täpsemat informatsiooni tollilao kontaktisikutelt.

Märkus: * Ei oma volitatud kaubasaaja luba transiidil

Loa nr Ettevõtte nimi Registrikood Lao asukoht Lao kood Kontaktisik / e-post Telefon
EECWPEE1000EE-2019-FPA48613 Sivex International OÜ 10208011 Paide mnt 9, Pärnu 001 Aivo Aasa
aivo.aasa@sivex.ee
443 7650
509 6261
Pärnu mnt 50, Sindi, Pärnu maakond 003
Jänesselja 20, Sauga, Pärnu maakond 004 Alar Aasa
alar.aasa@sivex.ee
5343 2010
EECWPEE1000EE-2019-EKN54215 Jupiter Plus AS 10052713 Savi 26a, Pärnu 001 Konstantin Medjanski
konstantin@jupiter.ee
503 3573
Lao 13b, Maardu, Harju maakond 002
Lao 15, Maardu, Harju maakond 003
EECW1EE1000EE-2018-ISB18190 Ingle AS 10309081 Viljandi mnt 99, Valtu küla, Rapla vald, Rapla maakond 001 Sirle Gilden
Sirle.Gilden@ingle.ee
511 4198
EECW1EE1000EE-2019-LNC50688 VIM Agentuur AS 10398363 Valukoja 32/3, Tallinn 001 Aleksander Borovik
alexander.borovik@vim.ee
605 8329
EECW1EE1000EE-2019-MNR53015 Schenker AS 10344947 Kanali tee 12a, Tallinn; Kaabli 13, Tallinn 001 Jürje Varikmaa
jurje.varikmaa@dbschenker.com
606 0157
EECW1EE1000EE-2019-ZPB54114 Cargo Handling AS 10097851 Valukoja 32/3, Tallinn 001 viljar@ch.ee 605 8644
EECW1EE1000EE-2019-FRV44880 Estma Terminaali OÜ 10327860 Paemurru tee 6, Maardu, Harju maakond 001 Danil Ignatenko
d.ignatenko@ee.estma.com
640 1836
501 1319
EECW1EE1000EE-2019-GRZ43558 Vigolin AS 10065704 Vana-Narva mnt 30a, Maardu, Harju maakond 001 terminal@vigolin.com
tlk1@vigolin.com
622 0311
Vana-Narva mnt 30b, Maardu, Harju maakond 002
Vana-Narva mnt 30/4, Maardu, Harju maakond 003
EECW1EE1000EE-2018-CAB31190 Tartu Terminaal AS 10171518 Kärkna, Tartu vald, Tartu maakond 001 kaidi.zelinski@terminaloil.ee 749 7146
EECW1EE1000EE-2018-VTZ33736 AS EstRefTransService 10240892 Petseri 38, Valga 001 Meelis Suursoo
terminal@erts.ee
766 8073
Võru 8, Valga 002
Kungla 56, Valga 003
EECWPEE1000EE-2019-SHN51011 Avallone AS 10238895 Remmelga 6, Tallinn 001 Marika@avallone.ee 682 8816
EECW1EE1000EE-2019-MQI53439 Renewo OÜ 10066322 Türi 7, Tallinn 001 info@renewo.ee 651 5529
EECW1EE1000EE-2019-BYX53904 Miramis OÜ 10042844 Lao 25, Maardu, Harju maakond 001 Alina Demenštein
alina@miramis.ee
601 6529
513 8300
Lao 18, Maardu, Harju maakond 002
EECWPEE1000EE-2019-LWO49162 Vipodeklarant OÜ 10045630 Kauba 4/Gaasi 1, Kohtla-Järve 001 Natalja Starodubtseva
info@vipodeklarant.ee
334 7973
EECW1EE1000EE-2019-NCT45112 Estonia Logistics OÜ 10588558 Liivalao 11, Tallinn 002 vadi@rrk.ee 666 3120
529 3606
Karja 8, Tapa, Lääne-Viru maakond 003 Virge Paekivi
virge@rrk.ee
521 9798
EECWPEE1000EE-2019-BHD50678 World Micro Freight OÜ 10662096 Veski 6, Sillamäe, Ida-Viru maakond 001 Pavel Nevzorov
paul@wmf.ee
392 9088
EECW1EE1000EE-2018-QJJ33123 Milstrand AS 10047899 Laeva tee 4/1, Haabneeme, Viimsi vald, Harju maakond 001 Pjotr Sedin
pjotr.sedin@milstrand.ee
605 5950
5855 2902
EECW1EE1000EE-2019-GNY53322 Logistika Pluss OÜ 10364192 Punane 73, Tallinn 001 Jana Zeltser
jana.zeltser@logistikapluss.ee
5302 8800
Välja tee 1, Iru küla, Jõelähtme vald, Harju maakond 002
EECW1EE1000EE-2019-OUC54600 Eesti Post AS 10328799 Rukki tee 7, Rae vald, Harju maakond 002 Reet Rossman
reet.rossman@omniva.ee
5555 0610
EECW1EE1000EE-2019-XVL53814 Palsteve OÜ 10477996 Majaka tee 2/2b, Paldiski, Harju maakond 002 zoja@portofpaldiski.ee 651 1044
Peetri 11, Paldiski, Harju maakond 003
S. Julajevi tee 2, Paldiski, Harju maakond 005
EECW1EE1000EE-2018-LWN34514 Petroil PVTK OÜ 10905400 Kroodi 4, Maardu, Harju maakond 001 info@petroil.ee
aleksei@petroil.ee​
600 6220
Lao 19, Maardu, Harju maakond 002
EECW1EE1000EE-2019-YGE53266 DSV Estonia AS 10342368 Pärnu mnt 535, Saku vald, Harju maakond 001 info@ee.dsv.com 659 9900
EECW1EE1000EE-2019-CPD40841 TARDEK OÜ 10238375 Paemurru 8/8a, Maardu, Harju maakond 001 Tarmo Pajuri
tarmo@tardek.com
5647 0751
EECW1EE1000EE-2019-KPL46656 Itella Estonia OÜ 10891224 Loomäe tee 13, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond 001 kalle.linnumae@itella.com 5330 3186
EECWPEE1000EE-2018-WVL30454 Dekoil OÜ 10069369 Kopli 103b, Tallinn 001 Margit Frangulidi
margit.frangulidi@dekoil.ee
610 2688
EECW1EE1000EE-2019-TIT42060 Autolink PDI Services OÜ 10948496 Kai 4, Paldiski, Harju maakond 001 Juhan-Kaarel Reigo
juhan.reigo@autolink.ee
5391 4444
Lõunasadama tee 5, Paldiski, Harju maakond 002
EECW1EE1000EE-2018-KPW32223 Tallinna Terminal AS 10743363 Üleoru 1, Maardu, Harju maakond 001 ladu.tallinn@terminaloil.ee 600 5043
EECW1EE1000EE-2019-YQA40833 Antari Trade OÜ 10714344 Vana-Narva mnt 24, Maardu, Harju maakond 001 Vladimir Smirnov
vladimir@antari.ee
info@antari.ee
622 0420
622 0416
EECW1EE1000EE-2019-RZH53858 Loigo Marine Supply OÜ* 10872505 Peterburi tee 34a, Tallinn 001 info@loigo.ee 610 7701
EECW1EE1000EE-2019-EEH54093 Heison SA AS 10303635 Saha-Loo tee 3, Maardu, Harju maakond 001 smirnov@heison.ee 634 9703
EECW1EE1000EE-2019-LUF53285 Sie & KO OÜ 10113142 Kroodi 3a, Maardu, Harju maakond 001 Igor Tsarin
sie@sie.ee
5695 5700
EECW1EE1000EE-2019-DVZ34759 S-Marten Ladu OÜ 10761964 Rukki tee 1, Rae vald, Harju maakond 002 info@smarten.ee 613 5800
EECW1EE1000EE-2019-AEF36536 NBI Ekspeditsiooni AS 10057030 Akadeemia tee 45, Tallinn 001 tlember@nbi.ee 665 2933
EECW1EE1000EE-2019-BEG48743 Abemi Laoteenused OÜ 11078057 Paemurru 6a, Maardu, Harju maakond 001 kaido@abemi.ee 637 9481
EECWPEE1000EE-2019-AIT49339 Collade OÜ 10212884 Luhamaa Terminal, Lütä küla, Setomaa vald, Võru maakond 001 Ülar Sarapuu
ylar@collade.ee
523 1831
Koidula küla, Setomaa vald, Põlva maakond 002
EECW1EE1000EE-2018-IQA34231 OÜ Viljandi Energiabaas 11134413 Reinu tee 18, Viljandi 001 Arli Okas
viljandi@naftabaas.ee
435 1880
EECWPEE1000EE-2019-YXR49222 Skivers Hides AS 10339544 Kadastiku 57, Narva 001 Vladimir Kalugin
sh@skivers.ee
357 6763
EECWPEE1000EE-2018-YMK30978 Liwathon E.O.S. AS 10715645 Vana-Narva mnt 27a, Maardu, Harju maakond 001 Juri Frischer
juri.frischer@liwathoneos.com
5850 1232
Peterburi tee 105, Maardu, Harju maakond 002
EECW1EE1000EE-2019-DOU53981 Monotal AS 10047712 Plasti 22, Tallinn 001 Madis Koskinen
madis@monotal.ee
635 0130
EECW1EE1000EE-2018-LQV33083 DHL EXPRESS ESTONIA AS 10451175 Valukoja 32/2, Tallinn 001 Andrei Markov
andrei.markov@dhl.com
680 8504
5680 8504
EECW1EE1000EE-2019-FPN50999 Alekon Cargo OÜ 11436114 Saha-Loo põik 4, Maardu, Harju maakond 001 aleksei.shuba@alekon.ee
tl@alekon.ee
638 8997
EECW1EE1000EE-2019-YAO54000 Hromium OÜ 10067382 Lao 21, Maardu 001 Harri Rästas
info@hromium.ee
608 0387
502 5917
EECWPEE1000EE-2019-RYL36877 Avektra OÜ 10656492 Punane 72a, Tallinn 001 oleg@avektra.ee 515 1291
EECWPEE1000EE-2018-HOA34316 AR Agentuuri AS 10218697 Visase 5, Tallinn 001 margus@ar.ee 651 7030
EECW1EE1000EE-2019-XCT53387 4U Logistics OÜ 11518177 Niidu tee 6, Loo alevik, Harju maakond 002 Andreas Part
andreas@4ul.ee
325 5391
Jaama pst 26, Rakvere 007
Linnase 6, Alavere, Sõmeru vald, Lääne-Viru maakond 008
Tähe 106a, Tartu 001 Siim Paabo
siim@4ul.ee
737 1411
EECW1EE1000EE-2019-FKM43911 Woodyscovery OÜ 10683615 Sarapiku 19/21, Maardu, Harju maakond 001 Denis Trõnov
Denis@woodyscovery.ee
512 0190
EECW1EE1000EE-2019-QZB37137 Vox Logistics OÜ 10990877 Suur-Sõjamäe põik 11, Tallinn 001 Dina Vertsinskaja
dina@voxlogistics.com
554 9661
553 2576
EECWPEE1000EE-2019-BMX50289 NPM Silmet AS 10294959 Kesk 2, Sillamäe,
Ida-Viru maakond
001 Alar Türk
a.tyrk@neomaterials.com
392 9119
514 5388
EECWPEE1000EE-2019-YDM52091 Alpi Eesti OÜ 11242290 Loomäe tee 8/Kütte 13, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond 001 tea@alpieesti.ee 640 7050
EECWPEE1000EE-2019-STP42929 OÜ Omnicomm 11333466 A-A. Tiimanni 1, Narva 001 Deniss Petšatkin
dp@omnicomm-online.com
356 9590
5342 0720
EECW1EE1000EE-2019-CLP53661 Pilver Transport OÜ 10284004 Roobu 9, Maardu, Harju maakond 001 Juri Malõsev
juri.malyshev@pilver.ee
5623 1187
EECW1EE1000EE-2019-CDA52608 Freselle Customs & Logistics OÜ 12418897 Valukoja 32/3, Tallinn 001 Villu Tragon
villu.tragon@veracitas.eu
504 2169
EECWPEE1000EE-2018-BIN24682 Janere OÜ 10001584 Põldmäe tee 12, Vatsla küla, Saue vald, Harju maakond 001 Janek Reitalu
janek@janere.ee
607 7761
EECWPEE1000EE-2019-EXY54447 MGT Baas OÜ 10228402 Tallinna mnt 3, Sillamäe, Ida-Viru maakond 001 Sergei Golubev
info@mgtbaas.ee
5553 3580
EECWPEE1000EE-2019-OUJ56884 Febest Europe Distribution OÜ 12368952 Kadastiku 23a, Narva, 21004, Ida-Viru maakond 001 Julia Kulikova
julia.kulikova@febest.eu
5568 1419
EECWPEE1000EE-2019-QFR42849 Estin Warehousing OÜ 10054540 Kadastiku 39b, Narva 001 Kristiina Preimann 5342 2669
EECWPEE1000EE-2019-EKS41322 OÜ Perfect Home Logistics 12578419 Vana-Narva mnt 20, Maardu, Harju maakond 001 Rauno Erik
rauno@perfecthome.no
623 3029
EECW1EE1000EE-2019-BYK44640 AMV Logistics OÜ 12576975 Sinikivi tee 9, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond 001 Marko Juhansoo
marko@amvl.ee
529 1176
EECWPEE1000EE-2019-WMC53188 CF&S Estonia AS 10139213 Aasa tee 1, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond 001 Ahti Sõõrde
ahti.soorde@cfs.ee
503 0602
EECWPEE1000EE-2019-DUT37617 Aspidora AS 10068453 Kopli 103, Tallinn 001 Ahto Altjõe
ahto.altjoe@blrt.ee
505 7257
EECW1EE1000EE-2019-EPL48724 ABC Tolliabi OÜ 10875828 Kuma tee 1, Rae vald, Harju maakond 001 Hannes Allik
tolliabi@gmail.com
5666 0681
EECWPEE1000EE-2019-CVR53043 Via 3L OÜ 10731489 Kalmari tee 10, Karla küla, Lagedi, Rae vald, Harju maakond 001 Natalia Ossep
natalia.ossep@via3l.ee
680 2341
505 4499
EECWPEE1000EE-2019-UMZ54232 Aquaphor International OÜ 11207974 Kadastiku 33a, Narva, Ida-Viru maakond 001 Deniss Skripljonok
denis.skriplyonok@aquaphor.com
356 0232
Astra Martsens
astra.martsens@aquaphor.com
5818 3180
EECWPEE1000EE-2019-HIP43788 PEAS Logistika OÜ 12543543 Kulgu 14, Narva, Ida-Viru maakond 001 Pavel Gorohhov 528 4745
EECWPEE1000EE-2019-BYV51402 Boomerang Distribution OÜ 10996974 Aasa tee 1, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond 001 Aune Elisarov
aune.elisarov@boomerang.ee
578 57789
Aasa tee 3, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond 002
EECWPEE1000EE-2018-ESI33802 WWS OÜ 12363819 Kalmistu tee 28a, Tallinn, Harju maakond 001 Andrei Korobkov
andrei@wws.ee
520 9589
EECWPEE1000EE-2019-MOD41863 Baltic Oil Service OÜ 12956324 Jaama 4, Paldiski 001 Irene Karjus
arved@bos.com.ee
5663 5743
EECWPEE1000EE-2019-HII53728 Nordnet OÜ 12058696 Betooni 1b, Tallinn 001 Denis Rõžkov
denis.rozkov@nordnet.ee
502 3285
EECWPEE1000EE-2019-MXO54436 Global Marine Supply OÜ 11152291 Tiigi 14 / Kesk tee 9a, Jüri alevik, Rae vald 001 Michael Semchenko
maik@globalmar.ee
5814 7174
EECW1EE1000EE-2019-MYB44888 Esteve AS 14253182 Lõunasadama 11, Paldiski 001 Reigo Aavik
reigo.aavik@esteve.ee
674 1741
Lõunasadama 13, Paldiski 002
Kai 3/5, Lõunasadama tee 7, Paldiski 003
Lõunasadama tee 10, Paldiski 004
EECWPEE1000EE-2019-GQN43352 NTK BALT OÜ 10516851 Kulgu 22, Narva, Ida-Viru maakond 001 Igor Kolu
toll@ntkbalt.ee
5664 2332
EECWPEE1000EE-2019-ZLM54253 Altimex OÜ 12795246 Nafta 1, Tallinn 001 Kristo Pastak
info@intento.ee
5554 0095
EECW1EE1000EE-2018-UAD33529 DHL LOGISTICS ESTONIA OÜ 14532924 Betooni 1a, Tallinn, Harju maakond 001 Andrei Majakov
Andrei.Majakov@dhl.com
680 8489
5680 8489
EECW1EE1000EE-2019-DHD55426 HOLSHIP ESTONIA AS 12835796 Valukoja 32/3, Tallinn 001 ​Aleksandr Blohhin
ab@holship.com​
5883 0322
EECWPEE1000EE-2019-QZG55751 KARIA OÜ 10077200 Kesk tee 15, Jüri, Harju maakond 001 Aimar Allikalt
aimar@karia.ee
514 2609
Kesk tee 16a, Jüri, Harju maa​kond 002
EECW1EE1000EE-2019-TBA43392 LIU FISH OÜ 12506526​ Roostiku 4, Pärnu 001 Kertu Post
info@liufish.ee
5699 9533
EECWPEE1000EE-2020-WQY63751 Cronimet Nordic OÜ 12720745 Rae põik 8, Paldiski 001 Jaana Uustal
jaana@em.ee
518 6714
EECWPEE1000EE-2020-QZK66876 KB AUTO EESTI OÜ 11430778 Kooli 10, Rummu alevik, Harju maakond​ 001 Priit Saaremets
priit@kbauto.ee
5884 8688
EECW1EE1000EE-2020-MVN67443 Nord Terminals AS 11279011 Rae 1a, Paldiski​, Harju maakond 001 Aivo Pruul
aivo.pruul@al.ee
679 0991
515 1761
Nõlva 8, Tallinn​, Harju maakond 003
EECWPEE1000EE-2020-YPS72997 RGR Metall OÜ 10520479 Vahuri 6/8, Tallinn​, Harju maakond 002 Julia Käsnapuu
deklarant@rgr.ee
553 4484
EECW1EE1000EE-2020-D-LCM74230 ACE Tollivormistuse OÜ 10957696 Rukki tee 12, Lehmja küla, Rae vald 001 Katrin Sokk
katrin.sokk@ace.ee
605 8597
EECWPEE1000EE-2019-SDL54577 OÜ Granel 10632008 Ärihoone, Sõtke küla, Narva-Jõesuu linn 002 Aleksander Kotljarchuk 508 4545
EECWPEE1000EE-2021-D-IWZ77444 OÜ ASVA Trading Ltd 12566391 Tallinna mnt 3, Sillamäe 001 Elina Redakova
td@asva-trading.com
5690 2230
EECWPEE1000EE-2022-D-HED97622 Elenger Marine OÜ 14793530 punkrilaev Optimus 001 Marina Smirnova
info@smartlex.ee
5669 1978
EECWPEE1000EE-2022-D-LGS101394 NT Bunkering AS 10162353 punkrilaev Flagman 1 001

Kauba vabatsoonis ladustamise teenuste kohta saate täpsemat informatsiooni vabatsooni operaatori kontaktisikutelt.

Loa nr Ettevõtte nimi Registrikood Lao asukoht Lao kood Kontaktisik / e-post Telefon
Z0/0005/EE100EE Stivis OÜ 10031869 Koorma 1, Maardu, Harju maakond 001 stivis@stivis.com 600 3872
Z0/0006/EE100EE DBT AS 10237594 Koorma 7/13/13a/13b/13c, Maardu, Harju maakond 001 info@dbt.eu 664 6555
Z0/0007/EE100EE MGT Muuga Grain Terminaal AS 10347526 Vilja 6, Maardu 001 dispetser@mgt.ee 631 9644
Z0/0012/EE100EE Olerex Terminal AS 10178087 Õli 7/8, Maardu, Harju maakond 001 terminal@olerex.ee 631 9402
Z0/0016/EE100EE Sankotrans AS 10423842 Hoidla tee 2a/4, Maardu, Harju maakond 001 info@sankotrans.ee 631 9572
Z0/0017/EE100EE Komerk AS 10175232 Virna 6/6a/6b, Maardu, Harju maakond 001 bn@komerk.ee 638 7542
Z0/0040/EE1000EE Vesta Terminal Tallinn OÜ 11301354 Õli 1/3/6, Vilja 4, Koorma 2a, Maardu, Harju maakond 001 ujoesoo@vestaterminal.ee 502 3738
Z0/0048/EE5000EE Silsteve AS 11130332 Kesk 2, Ehitajate tee 1k/1e/1g/6, Tööstuse 3b, Sillamäe, Ida-Viru maakond 001 Aleksandr Saltõkov,
a.saltokov@silsteve.ee
392 9437,
5860 4530
Kesk 2d, Sillamäe, Ida-Viru maakond 002
Tööstuse 4, Sillamäe, Ida-Viru maakond 003
Sõtke 1/1d, Sillamäe, Ida-Viru maakond 004
Z0/0062/EE1000EE AS Liwathon E.O.S 10715645 Lasti tee 18a/20, Muuga küla, Harju maakond 003 juri.frischer@liwathoneos.com 626 6110
Vilja 7, Maardu, Harju maakond 004
Z0/0064/EE1000EE Palsteve OÜ 10477996 Majaka 9/11, Paldiski, Harju maakond 001 Zoja Skorohhodova,
zoja@portofpaldiski.ee
651 1044
Z0/0067/EE1000EE ITT Baltic OÜ 12115607 Vilja 1, Muuga küla, Harju maakond 001 Deniss Mihhailov,
denis.mihhailov@ittbaltic.ee
5553 8579
Z0/0071/EE1000EE HHLA TK Estonia AS 10189553 Koorma 11/15, Veose 1/7/9/14/16, Hoidla tee 3/5/5a, Muuga, Harju maakond 001 Olga Semikova,
olga.semikova@tk.ee
631 9391
Z0/0073/EE1000EE Leolart.com OÜ 11514050 Vilja tn 1, Maardu, Harju maakond 001 leolart.info@gmail.com 5566 3761
Z0/0074/EE1000EE Katoen Natie Eesti AS 10496054 Klaukse tee 1/1a, Jõelähtme vald 001 info.est@katoennatie.com 783 3000
Z0/0076/EE1000EE MGT-Baas OÜ 10228402 Tööstuse 5, Sillamäe, Ida-Viru maakond 002 Sergei Golubev,
info@mgtbaas.ee
5553 3580
Z0/0082/EE1000EE EuroChem Terminal Sillamäe OÜ 11014598 Kesk 2a, Sillamäe, Ida-Viru maakond 001 Igor Rozhinov,
info@tankchem.ee
392 9238
Kesk 2z, Sillamäe, Ida-Viru maakon 002
Z0/0084/EE1000EE ExpoGroup OÜ 11091052 Hoidla 2/8a, Muuga küla 001 vabatsoon@expogroup.ee 524 5240,
615 0272
Z0/0085/EE1000EE AS DBT 10237594 Kesk 2c, Sillamäe, Ida-Viru maakond 002 Marko Jürioja 664 6598
Z0/0087/EE1000EE Baltic Bearing Factory OÜ 12478379 Hoidla tee 4a, Maardu, Harju maakond 001 Dmitri Bašun,
bbf.ladu@gmail.com
5855 4080
Z0/0088/EE1000EE Exmet OÜ 11739524 Koorma 5, Maardu, Harju maakond 001 Margit Männik,
margit@exmet.ee
528 4688
Z0/0089/EE1000EE OÜ Hanspeat 14287086 Tööstuse 3b, Sillamäe, Ida-Viru maakond 001 Janek Ojamäe, info@hansapeat.com 5121 585
Z0/0090/EE1000EE Nord Terminals AS 11279011 Kesk 2b, Sillamäe, Ida-Viru maakond 002 Eve Oja, 
Eve.Oja@nordterminals.eu
505 3218
Z0/0091/EE1000EE PK Terminal OÜ 12519859 Virna 1/3, Koorma 2/3g/3f/5, Maardu, Harju maakond 001 Rain Rannala,
rain@palgard.ee
513 3077
Z0/0391/EE1000EE INGLE AS 10309081 Vilja 5/5a, Maardu, Harju maakond 003 katja.sauendi@ingle.ee 5340 2407
Z0/0392/EE1000EE BULK TANK OÜ 10355796 Hoidla 15/Nuudi tee 83, Maardu, Harju maakond 001 Urmas.Peterson@bulktank.ee 516 8263
Z0/0393/EE1000EE Alekon Cargo OÜ 11436114 Virna 4, 4b, Maardu, Harju maakond 002 Meelis Pihel 638 8997,
509 3935

Regulaarlaevaliini loa saanud laevandusettevõtja Loa number Külastatavad sadamad Regulaarlaevaliini loa saanud laevad Lihtsustatud transiidiprotseduur
Oy Transfennica Ab
Eteläranta 12
00130 Helsinki
FIRSSL00331 (CDS) Soome: Kotka, Hanko, Rauma Trica (IMO 9307384), Pulpca (IMO 9345386), Genca (IMO 9307372), Plyca (IMO 9345398), Kraftca (IMO 09307360), Bore Bank (IMO 9160774), Seagard (IMO 9198977), Bore Bay (IMO 9122007), Hafnia Sea (IMO 9357602), Corona Sea (IMO 9357597), Bore Sea (IMO 9443544), Timca (IMO 9307358), Friedrich Russ (IMO 9186417), Polaris VG (IMO 8716100) Elektroonilise transpordidokumendi kasutamise luba (merevedu) LTS art 233 lg 4 punkt e
Saksamaa: Lübeck
Belgia: Antwerpen
Eesti: Paldiski Lõunasadam
Poola: Gdynia
Viking Line Abp
Norragatan 4
22100 Marienhamn
FIRSSL00342 (CDS) Eesti: Tallinna Reisisadam Amorella (IMO 8601915), Gabriella (IMO 8917601), Viking Grace (IMO 9606900), Viking Cinderella (IMO 8719188), Rosella (IMO 7901265), Viking XPRS (IMO 9375654), Viking Glory (IMO 9827877)
Soome: Helsingfors, Marienhamn, Längnäs, Äbo (Turu)
Rootsi: Kapellskär, Stockholm
Rederi Ab Eckerö
Torggatan 2, Box 158
22101 Mariehamn
FIRSSL00340 (CDS) Helsingfors (FI) – Tallinna Reisisadam (EE) Finlandia (IMO 9214379)
Helsinki Vuosaari (FI) – Muuga sadam, 14. kai (EE) Finbo Cargo (IMO 9181106)
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7
10111 Tallinn
EERSSEE1000EE-2019-VHN51668 (CDS) Tallinna Reisisadam – Marienhamn (FI) – Stockholm (SE) – Riia (LV) Baltic Queen (IMO 9443255)
Tallinna Reisisadam – Helsinki Länsisatama (FI) Star (IMO 9364722), Baltic Queen (IMO 9443255), Megastar (IMO 9773064)
Paldiski Lõunasadam – Kapellskär (SE) Regal Star (IMO 9087116), Sailor (IMO 8401444)
DFDS A/S
Sundkrogsgade 11
DK-2100 Kobenhavn
Taani
DKRSSDK004700-2019-KMD47720 (CDS) Paldiski Põhjasadam – Kapellskär (SE) Patria Seaways (IMO 8917390), Sirena Seaways (IMO 9212163)
DKRSSDK004700-2019-BIZ47405 (CDS) Paldiski Põhjasadam – Hanko (FI) Patria Seaways (IMO 8917390)
AS Tallink
EE10710010
Sadama 5
10111 Tallinn
EERSSEE1000EE-2020-BGO69001 (CDS) Riia (LV) – Helsinki (FI) Baltic Queen (IMO 9443255)
Tallink Silja Oy
FI0114296-7
PL 100, 00181, Helsinki
FIRSSL00346 (CDS) Tallinna Reisisadam – Helsinki Eteläsadam (FI) – Marienhamn (FI) Silja Serenade (IMO 8715259)
Finnlines Oyj
FI0201153-9
FIRSSL00345 (CDS) Eesti: Paldiski Põhjasadam Finneco I (IMO 9856830), Finneco II (IMO 9856842), Finneco III (IMO 9856854)
Soome: Vuosaari, Kotka
Belgia: Antwerpen, Zeebrugge
Saksamaa: Lübeck, Travemünde Skandinavienkai
Hispaania: Bilbao

Seisuga 07.11.2022

Lisainfo

Regulaarlaevaliinide staatus

Transiidiprotseduuri pidajate tegevuspiirkondade kohta saate informatsiooni transiidiprotseduuri pidajate kontaktisikutelt.

Последнее обновление 05.12.2022

Вам помогла информация на этой странице?