Eestis on lõhna- ja maitseaineid sisaldavate e-vedelike müük keelatud

07.06.2022 | 14:07

Terviseamet, Sotsiaalministeerium, Tarbijakaitse – ja Tehnilise Järelevalve Amet ning Maksu- ja Tolliamet juhivad tähelepanu, et Eestis on keelatud käidelda lõhna ja maitseaineid sisaldavaid e-vedelikke.
    • Jaga

Välja on arvatud tubaka ja mentooli lõhna- ja maitseained. Keeld on nii e-sigarettides kasutatavatele vedelikele kui ka vedelike maitsestajatele, mida müüakse eraldi toodetena.

Tooted tuleb eemaldada müügilt koheselt ning lõpetada nende käitlemine hiljemalt 31.08.2022, sealhulgas ladustamine, hoidmine ja edasitoimetamine.

Vastav meeldetuletus on saadetud kõigile tubakatoodetega tegelevatele ettevõtetele. Nõuete rikkumise korral on järelevalve asutustel õigus teha ettekirjutusi, alustada väärteomenetlust teo toime pannud isikute vastu ning vajadusel rakendada sunniraha kuni 3200 eurot.

Maksu- ja Tolliamet