Juurdepääs enda isikuandmetele tolliinfosüsteemis CIS

Teil on õigus taotleda juurdepääsu Teie kohta kogutud andmetele Euroopa Liidu liikmesriikide tolliametite ühises infosüsteemis ehk tolliinfosüsteemis (Customs Information System, CIS), sh nõuda enda andmete parandamist, kustutamist ja blokeerimist.

Andmetele juurdepääsemiseks või andmete parandamiseks, kustutamiseks ja blokeerimiseks esitage Maksu- ja Tolliametile taotlus.

Taotluse esitamise võimalused

Taotluse esitamiseks logige Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonda e-MTA ning rubriigis „Suhtlus" valige „Kirjavahetus“ ja vajutage avanenud lehel nupule „Uus vestlus“.

Sisuaknasse kirjutage järgmised andmed:

  1. ees- ja perekonnanimi
  2. kodakondsus
  3. sünniaeg ja -koht
  4. aadress
  5. info selle kohta, kas taotlete andmetele juurdepääsu, andmete blokeerimist või andmete kustutamist või parandamist. Blokeerimise, kustutamise või parandamise taotlemisel lisage ka põhjus, miks seda soovite.

Vajutage nupule „Saada".

Digitaalselt allkirjastatud taotluse palume saata e-posti aadressile emta@emta.ee.

Taotluse palume saata aadressile Lõõtsa 8a, Tallinn.

Kui saadate taotluse postiga, siis palume taotlusega koos esitada kehtiva isikuttõendava dokumendi koopia ning teise isiku esindamisel ka seadusjärgse volituse koopia.

Taotluse saate esitada kõigis Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroodes.

Kui esitate taotluse teenindusbüroos, siis palume teenindajale esitada isikuttõendava dokumendi ning teise isiku esindamisel ka seadusjärgse volituse.

Viimati uuendatud 29.09.2021

Kas sellest lehest oli abi?