Eestisse kolmandast riigist

Euroopa Liidu välisest riigist (kolmandast riigist) Eestisse saabuv reisija võib maksuvabalt kaasa tuua mittekaubanduslikku laadi kaupa väärtusega kuni 300 eurot, lennu- ja merereisija kuni 430 eurot. Alkoholile, tubakatoodetele ja mootorikütusele on kehtestatud maksuvabad koguselised piirangud.

Kui kaasatoodud kaup on kaubanduslikku laadi või ületab maksuvaba väärtuse või koguse, maksustatakse see tollimaksu, käibemaksu ja/või aktsiisiga.

Teatud kaupade või isiklike asjade (näiteks toidukaubad, ravimid jne) sissetoomisele on kehtestatud erinõuded ning mõnede kaupade sissetoomine on keelatud.
Lugege rohkem: Keelatud ja eriloaga kaubad

Vahetuskursi päring

Sularaha deklareerimise infosüsteem kasutab Eesti tollitariifistikus olevaid vahetuskursse.

Venemaalt on keelatud importida

Lisaks muudele keelatud kaupadele on Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu keelatud Venemaalt importida kaupu, mille müük toob Venemaale märkimisväärset tulu. Sellised kaubad on näiteks:

 • vähid, kaaviar, kaaviariasendaja
 • alkohol
  NB! Lubatud on ainult õlut 16 liitrit, veini 4 liitrit, lahjat alkoholi (nt siidrit, vahuveini) 2 liitrit.
 • teatud väetised
 • puit, puittooted ja papp
 • mööbel
 • raud- ja terastooted
 • tsemendist, betoonist või tehiskivist tooted
 • klaas ja klaasanumad
 • uued kummist õhkrehvid
 • kuld, kuldmündid, kuldehted, kullassepatooted
 • jne

Kaupade täielik loetelu on Nõukogu määruse (EL) 833/2014 artikli 3i lisas XXI.

Importida on keelatud ka Krimmi, Sevastopoli, Donetski ja Luganski oblasti päritoluga kaupu.

 • vähid, puhastatud või puhastamata, elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolvees või soolatud; suitsutatud vähid, puhastatud või puhastamata, kuumtöödeldud enne suitsutamist või suitsutamise käigus või mitte; vees või aurus keedetud vähid (puhastamata), olenemata sellest, kas jahutatud või jahutamata, külmutatud, kuivatatud või soolatud või mitte
 • kaaviar
 • kaaviariasendajad
 • denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80% mahust; piiritusjoogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid
 • tärklise tootmisjäägid jms jäätmed, suhkrupeedist, suhkruroost või muust toorainest suhkru tootmise, õllepruulimise ja kääritamise ning destilleerimise jäätmed, granuleeritud või granuleerimata
 • portlandtsement, aluminaattsement, räbutsement, supersulfaattsement jms hüdraulilised tsemendid, värvitud või värvimata, klinkritena või mitte
 • hüdrasiin ja hüdroksüülamiin, nende anorgaanilised soolad; muud anorgaanilised alused; muud metalloksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid, v.a CN-koodide 2825 20 00 ja 2825 30 00 alla kuuluvad tooted
 • fosfinaadid (hüpofosfitid), fosfonaadid (fosfitid) ja fosfaadid; kindla või muutuva keemilise koostisega polüfosfaadid, v.a CN-koodi 2835 26 00 alla kuuluvad tooted
 • atsüklilised süsivesinikud, v.a CN-koodi 2901 10 00 alla kuuluvad tooted
 • tsüklilised süsivesinikud
 • atsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid, v.a CN-koodi 2905 11 00 alla kuuluvad tooted
 • fenoolid; fenoolalkoholid
 • kindla või muutuva keemilise koostisega eetrid, eeteralkoholid, eeterfenoolid, eeteralkoholfenoolid, alkoholperoksiidid, eeterperoksiidid, atsetaal- ja poolatsetaalperoksiidid, ketoonperoksiidid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid
 • kaaliumkloriid
 • mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kolme toiteelementi: lämmastikku, fosforit ja kaaliumi
 • mineraal- ja keemilised väetised, mis sisaldavad kahte toiteelementi: fosforit ja kaaliumi
 • muud väetised, mis sisaldavad kaaliumkloriidi
 • propüleeni ja teiste olefiinide polümeerid algkujul
 • uued kummist õhkrehvid
 • puit ja puittooted; puusüsi
 • puidutselluloos, mis on saadud mehaaniliste ja keemiliste meetodite kombineerimisel
 • pinnakatteta jõupaber ja papp rullides või lehtedena, muud kui rubriigis 4802 või 4803 nimetatud
 • tooted tsemendist, betoonist või tehiskivist (armeeritud või armeerimata)
 • kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga klaas (peegelklaas), lehtedena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või ilma, ent muul viisil töötlemata
 • karastatud või lamineeritud kildumatu klaas
 • korvpudelid, pudelid, kolvid, purgid, kannud, rohupudelid, ampullid jm klaasanumad kaupade säilitamiseks, pakendamiseks või transpordiks; klaasist konservipurgid; klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgurid
 • klaaskiud (sh klaasvatt) ja tooted sellest (näiteks klaasniit, klaasheie, klaasriie)
 • hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina
 • alumiiniumist plaadid, lehed ja ribad paksusega üle 0,2 mm
 • survetöötlemata plii
 • turboreaktiivmootorid, turbopropellermootorid ning muud gaasiturbiinid, välja arvatud CN-koodi 8411 91 00 alla kuuluvad turboreaktiivmootorite ja turbopropellermootorite osad
 • osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8425–8430 masinates
 • reisilaevad, ekskursioonilaevad, parvlaevad, kaubalaevad, pargased jms laevad reisijate- või kaubaveoks
 • vedurpuksiirid ja tõukurpuksiirid
 • tulelaevad, tuletõrjelaevad, bagerid, ujuvkraanad jm eriotstarbelised alused, mille navigeerimine on allutatud nende põhifunktsioonile; ujuvdokid; ujuvad või sukeldatavad puur- ja tootmisplatvormid
 • muu mööbel ja selle osad

Juhime tähelepanu, et rahvusvahelise sanktsiooni rikkumise eest on ette nähtud kas rahaline karistus või kuni viieaastane vangistus.

NB! Mootorikütust võib kaasa tuua seni kehtivatel tingimustel.

Tubakatoodete, alkoholi ja mootorikütuse maksuvabad kogused

Aktsiisikaupadele (alkoholile, tubakatoodetele ja kütusele) rakendub aktsiisivabastus ainult juhul, kui kaupa tuuakse mitteärilisel eesmärgil. Aktsiisikaup loetakse väljastpoolt Euroopa Liitu soetatuks, kui reisija ei ole Eestist väljumisel deklareerinud aktsiisikauba olemasolu ja selle kogust.

Eestisse saabuval vähemalt 18-aastasel reisijal on lubatud kalendrikuu jooksul esmakordsel ja teistkordsel saabumisel tuua koos temaga liikuvas pagasis tubakatooteid järgmistes kogustes:

 • 40 sigaretti* (lennureisijal kuni 200 sigaretti) või
 • 100 sigarillot* või
 • 50 sigarit* või
 • 50 grammi suitsetamistubakat (sh vesipiibu tubakas), mille hulgas võib olla kuni 20 grammi kuumutamise teel tarbitavat tubakatoodet* (lennureisijal kuni 250 grammi suitsetamistubakat, mille hulgas võib olla kuni 100 grammi kuumutamise teel tarbitavat tubakatoodet);
 • 120 grammi tubaka tahket aseainet (sh tubakavaba huuletubakas) või
 • 20 grammi muud alternatiivset tubakatoodet;
 • üks pakk käitlemiseks keelatud suitsuvaba tubakatoodet tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi.
  Keelatud suitsuvabad tubakatooted on närimistubakas, nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas, mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi.

Tärniga (*) märgitud koguseid on lubatud ka kombineerida, arvestusega, et iga kogus on 100% ja kokku saab tuua 100%.
Kombineeritud näide: 20 sigaretti (50% 40 sigaretist) ja lisaks 25 sigarit (50% 50 sigarist).

Reisija Eestisse saabumisel kalendrikuu jooksul kolmandal korral, v.a suitsuvaba tubakatoote puhul, võib Maksu- ja Tolliamet kohaldada täiendavat aktsiisivabastust juhul, kui reisija tõendab, et tubakatoodete toomine on juhuslikku laadi.

Reisijatele, kes saabuvad õhusõiduki, rongi ja laevaga, ei rakendata tubakatoodete aktsiisivabastuse piiriületuste sageduse piirangut.

Eestisse saabuval vähemalt 18-aastasel reisijal on lubatud kalendrikuu jooksul esmakordsel Eestisse saabumisel tuua koos temaga liikuvas pagasis alkoholi järgmistes kogustes:

 • veini kuni 4 liitrit (v.a vahuveini, liköörveini),
 • õlut kuni 16 liitrit,
 • lisaks 2 liitrit alkohoolseid jooke alkoholisisaldusega kuni 22% (sh vahuveini, liköörveini)* või
 • 1 liiter kanget alkohoolset jooki (alkoholisisaldusega üle 22%)*. NB! Lubatud tuua ainult juhul, kui see ei ole toodetud Venemaal ja seda ei tooda Venemaalt.

Tärniga (*) märgitud koguseid on lubatud ka kombineerida, arvestusega, et iga kogus on 100% ja kokku saab tuua 100%.
Kombineeritud näide: 1,5 l kuni 22%-list jooki (75% 2-liitrist) ja lisaks 0,25 l üle 22%-list jooki (25% 1-liitrist).

Reisija teistkordsel Eestisse saabumisel sama kalendrikuu jooksul võib Maksu- ja Tolliamet kohaldada täiendavat aktsiisivabastust juhul, kui reisija tõendab, et alkoholi toomine on juhuslikku laadi.

Reisijatele, kes saabuvad õhusõiduki, rongi ja laevaga, ei rakendata alkoholi aktsiisivabastuse piiriületuste sageduse piirangut.

 • Aktsiisivabastus esmakordsel Eestisse saabumisel

Mootorsõidukiga (sh veemootorsõidukiga) Eestisse sisenemisel on aktsiisist vabastatud reisija esmakordsel Eestisse saabumisel kalendrikuu jooksul:

 • standardses kütusepaagis olev mootorikütus (v.a vedelgaas, mida võib aktsiisivabalt tuua ka järgnevatel Eestisse saabumistel);
 • kuni 10 liitrit mootorikütust kütusekanistris,

mis on mõlemal juhul ette nähtud tarbimiseks samas mootorsõidukis.

 • Täiendav aktsiisivabastus järgnevatel Eestisse saabumistel

Reisija järgnevatel Eestisse saabumistel sama kalendrikuu jooksul võib Maksu- ja Tolliamet mootorikütusele rakendada täiendavat aktsiisivabastust kahel juhul.

 1. Kui on täidetud mõlemad tingimused:
 • reisija on eelneva 6 kalendrikuu jooksul mootorsõidukiga Eestisse saabunud kuni 3 korral
 • reisija piiriületuse peamine eesmärk ei ole kütuse toomine.
 1. Kui reisija esitab teavituse Eestist sõiduki paagis välja viidava kütuse kohta.

Mootorikütusele aktsiisivabastuse kohaldamisel loetakse reisijaks sõiduki aktiivne kasutaja ehk sõiduki juht.

Aktsiisivaba mootorikütust tohib kasutada vaid sõidukis, millega kütust sisse veeti ning kütuse sõidukist välja võtmine või selle igasugune üleandmine on keelatud. Aktsiisivabastust ei kohaldata, kui sõiduki valdaja tegevusest ilmneb, et kütust veetakse sisse ärilisel eesmärgil.

Tollikoridoride valimine

Kui Eestisse saabudes on piiripunktis kahe koridori süsteem, peab reisija käituma järgmiselt:

 • rohelise koridori valib reisija juhul, kui tal on kaasas kaup, mis ei kuulu deklareerimisele
 • punase koridori valib reisija, kui tal on kaasas deklareerimisele kuuluv kaup, milleks on:
  – kaup, mis ületab oma väärtuselt maksuvaba piirnormi
  – maksuvaba koguselist piirnormi ületav kaup, mis ületab oma koguselt maksuvaba piirnormi
  – eriluba nõudev kaup

Kui te pole kindel, kas teie pagasis olev kaup vajab deklareerimist, valige punane koridor!

Kui piirpunktis puudub kahe koridori süsteem, tuleb kauba maksustamiseks või eriloa esitamiseks pöörduda tolliametniku poole.

Viimati uuendatud 05.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?