Abi tehniliste probleemide korral

Sellelt lehelt saate abi e-MTA kasutamisel tekkida võivate tõrgete korral.

Veebilehitsejal Google Chrome automaatse tõlke väljalülitamine

Keskkonda e-MTA on võimalik kasutada nii eesti, inglise kui ka vene keeles. Kui kasutate e-MTAsse sisselogimiseks veebilehitsejat Google Chrome, palume veenduda, et veebilehtede automaattõlge on välja lülitatud.

Veebilehitsejal Chrome automaattõlke väljalülitamiseks

 1. Vajutage veebilehitseja paremas ülaosas kolme punktiga ikoonil (Customize and control Google Chrome (Google Chrome'i kohandamine ja juhtimine)).
 2. valige Settings (Seaded) – Advanced (Täpsemad) – Languages (Keeled), kus valige jaotis Language (Keel).
 3. Lülitage välja valikumärge Offer to translate pages that aren't in a language you read (Paku lehtede tõlkimist, mis ei ole teie loetavas keeles).
 4. Sulgege veebilehitseja ja avage uuesti.

E-maksuteenuste klienditugi

Veebilehitseja vahemälu tühjendamine

Kui saate e-MTAsse sisenemisel veateate, palume tühjendada veebilehitseja vahemälu.

Google Chrome

 • Valige paremas ülaosas kolme punktiga ikoon.
 • Vajutage valikutel Rohkem tööriistu - Sirvimisandmete kustutamine (More tools - Clear browsing data).
 • Avanenud uuel vahelehel märkige ruut Sirvimisajalugu (Browsing history) ette ning tehke selle kohale jäävast rippmenüüst valik Alates algusest (All time) ja vajutage käsul Kustuta andmed (Clear data).

Mozilla Firefox

 • Vajutage valikutel Ajalugu - Kustuta hiljutine ajalugu (History - Clear Recent History).

Internet Explorer

 • Vajutage valikutel Tööriistad - Kustuta sirvimisajalugu (Tools - Delete browsing history).

Pärast vahemälu tühjendamist sulgege veebilehitseja ja proovige uuesti teenust kasutada.

Apple Safari

Kasutades Apple'i arvutis Safari veebilehitsejat on e-MTAsse sisenemisel probleeme ID-kaardiga autentimisel. Soovitame autentimiseks kasutada veebilehitsejaid Google Chrome ja Firefox või mobiil-ID teenust.

E-MTA turvameetmed

 • Kui kasutaja ei soorita e-MTAs toiminguid 25 minuti jooksul, siis sessioon aegub ja kasutaja logitakse e-MTAst automaatselt välja.

 • Kui kasutaja elektrooniline isikutuvastusvahend või selle paroolid on varastatud, kadunud või saanud teatavaks kolmandale isikule, kellel ei ole selle kasutamiseks õigust, või kui on ilmnenud muu turvarisk, siis teavitab kasutaja sellest viivitamata Maksu- ja Tolliametit nt meilil e-maks@emta.ee või telefonil 880 0815.

 • Maksu- ja Tolliamet blokeerib ajutiselt kasutaja juurdepääsu e-MTAle, kui on avastatud turvarisk või kui kasutaja on teavitanud Maksu- ja Tolliametit oma autentimisvahendi või selle paroolide kadumisest.

 • E-MTAle juurdepääsu taastamiseks esitab kasutaja Maksu- ja Tolliametile kirjaliku taotluse.

 • Maksu- ja Tolliamet taastab kasutaja juurdepääsu hiljemalt taotluse saamise päevale järgneva tööpäeva kella 12.00-ks.

 • Maksu- ja Tolliamet salvestab kasutaja toimingud e-MTAs ning vajadusel kasutab salvestisi toimingute tõendamiseks.

 • Maksu- ja Tolliamet ei vastuta e-MTA häiretest või mittetöötamisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude või muude tagajärgede eest, kui need on tingitud Maksu- ja Tolliametist mitteolenevatest põhjustest, näiteks elektrikatkestused, sideliinide häired, loodusõnnetused jms.

Kui teil on tekkinud tõrkeid ID-kaardi kasutamisel veebis, kontrollige üle oma brauseri seaded.

Viimati uuendatud 22.10.2021

Kas sellest lehest oli abi?