Elama asumine Eestist välja

Euroopa Liidu välisesse riiki elama asumisel tuleb tollis deklareerida kaubad või isiklikud asjd, millele on kehtestatud erinõuded (näiteks kultuuriväärtused).

Kui asute Euroopa Liitu kuuluvast riigist (sh Eestist) püsivalt elama Euroopa Liidu välisesse riiki ja võtate kaasa isiklikud asjad (nt majatarbed, jalg- ja mootorrattad, eramootorsõidukid jne), siis soovitame esmalt uurida teise riigi seadusi ja reegleid või küsida konsultatsiooni teise riigi tolliasutusest.

See aitab vältida võimalikke probleeme ja üleliigseid kulutusi piiri ületamisel.

Kauba deklareerimine

Kui Teil on Eestist lahkudes kaasas:

  • mittekaubanduslikku laadi kaup, või
  • kaubanduslikku laadi kaup, mille väärtus ei ületa 1000 eurot või mille kogus ei ületa 1000 kg,

siis tuleb see deklareerida tolliametnikule suuliselt või toiminguga (s.t läbides rohelise koridori ehk koridori „Ei ole deklareeritavat kaupa" või läbides tolliasutust, kui tolliasutuses ei ole koridoride süsteemi).

Kui Teil on Eestist lahkudes kaasas:

  • kaubanduslikku laadi kaup, mille väärtus ületab 1000 eurot või mille kogus ületab 1000 kg, või
  • kaup ja isiklikud asjad, mille väljaveole on kehtestatud eriloa esitamise nõue,

siis tuleb see deklareerida tollideklaratsioonil. Rohkem infot kauba deklareerimise kohta.

Viimati uuendatud 13.10.2021

Kas sellest lehest oli abi?