Õppelaen

Alates 2020. aastast peame arvestust riigi õppelaenude üle, mille tagatis on rakendunud, kuna õppelaenu saaja ja käendajad ei täitnud õppelaenulepingust ja käenduslepingust tulenevaid kohustusi.

Õppelaenu tagasimaksmisel riigitagatise rakendumine

 • Riigi õppelaenu tagatis rakendub, kui krediidiasutus nõuab riigilt õppelaenu tagastamist põhjusel, et õppelaenu saaja ja käendajad ei täitnud õppelaenulepingust ja käenduslepingust tulenevaid kohustusi.
 • Riigile läheb üle nõue õppelaenusaaja ja käendajate vastu õppelaenu ja intressi tasumisega krediidiasutusele (pangale).
 • Maksu- ja Tolliamet nõuab riigi poolt krediidiasutusele tasutud summa ja sellelt summalt tasumisele kuuluva intressi õppelaenusaajalt ja/või tema käendajalt sisse.
 • Nõudeõiguse tekkimisest teatab Maksu- ja Tolliamet õppelaenusaajat ja käendajat meili teel.
 • Õpplaenunõude kohtutäiturile edastamise korral lisanduvad võlasummale kulud kohtutäituri tasude näol. Need tuleb tasuda võlgnikul ja/või käendajal.

Hea teada

Õppelaenunõuete arvestust ei peeta maksukohustuslaste registris ning kohustused ei ole Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA nähtavad.

Küsimuste korral palume pöörduda meie poole läbi e-MTA või meili teel eraklient@emta.ee.

E-MTA kaudu sisenedes valige esindatav, seejärel valige vasakult menüüribalt „Suhtlus“, sealt edasi „Kirjavahetus“ ning „Uus kiri“. Kirja teemaks valige „Nõuded, kohustused, arvestus“.

Õppelaenu tasumine

Rohkem infot õppelaenude tasumise kohta, sh makserekvisiidid, leiate meie maksude tasumise lehelt.

Õppelaenu ajatamine

Kui õppelaenusaaja või tema käendaja soovib laenusummat ja sellelt summalt makstavat intressi tasuda maksegraafiku alusel, tuleb meile esitada põhjendatud taotlus.

Rohkem infot ajatamise kohta leiate meie riigi nõuete ajatamise lehelt.

Õppelaenu kustutamine

Õppelaen kustutakse laenusaaja surma, temal puuduva töövõime tuvastamise (varasemas sõnastuses töövõimetus 80-100%) või laenusaaja lapsel raske või sügava puude tuvastamise korral.

Neil puhkudel ei nõuta laenusaajalt ega tema käendajatelt õppelaenuga seotud kohustuste täitmist.

 • Laenusaajal puuduva töövõime tuvastamise korral võtab riik üle kohustuste täitmise selles ulatuses, kui palju oli õppelaenu väljastatud enne puuduva töövõime tuvastamist.
 • Laenusaaja lapsel raske või sügava puude tuvastamise korral võtab riik kohustused üle raske või sügava puudega alaealist last pidevalt hooldava ühe lapsevanema õppelaenu puhul ja selles ulatuses, mis oli õppelaenu väljastatud enne lapsel raske või sügava puude tuvastamist.

  Õppelaenu kustutamiseks peab laenusaaja pöörduma Sotsiaalkindlustusameti poole ning esitama järgmised dokumendid:
  – taotlus õppelaenu kustutamiseks
  – nõusolek õppelaenu väljastanud krediidiasutuse poolt õppelaenu andmete edastamiseks Sotsiaalkindlustusametisse
 • Laenusaaja surma korral võtab riik õppelaenuga seotud kohustuste täitmise üle täies ulatuses. Lisainformatsiooni leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Viimati uuendatud 03.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?