Kauba tagasisaatmine

Posti- ja kullerteenusega Eestist Euroopa Liidu välisse riiki saadetav kaup tuleb üldjuhul deklareerida, kui selle väärtus ületab 1000 eurot või kogus ületab 1000 kg või kui kaubale on kehtestatud eriloa esitamise nõue.
 • Alati tuleb deklareerida kaup, mis saadetakse kolmandasse riiki remonti, sh garantiiremonti.
 • Enne kauba saatmist soovitame kontrollida ka importimise tingimusi sihtriigis.

Kui kaup on saabunud Eestisse Euroopa Liidu riigist ja on ilmnenud, et kaup on vaja tagasi saata (näiteks rõivaste suurusnumber ei vastanud ootustele vmt), siis kauba tagasi saatmisel pole vaja tolliformaalsusi täita. Samuti pole vaja täita tolliformaalsusi, kui saadate kauba Euroopa Liidu riiki remonti.

Kauba tagasisaatmine Euroopa Liidu välisse riiki

 • Kui kaup saabunud Eestisse Euroopa Liidu (EL) välisest riigist ja pärast vaba ringlust on ilmnenud, et kaup on vaja tagasi saata (näiteks rõivaste suurusnumber ei vastanud ootustele vmt), siis on võimalik taotleda impordideklaratsiooni tühistamist ning importimisel tasumisele kuuluvate maksude tagasimaksmist (tollimaks ja käibemaks).

  Tühistamistaotlus peab olema esitatud 90 päeva jooksul pärast tollideklaratsiooni aktsepteerimise kuupäeva ning eesmärgiga kaup tarnijale tagastada (liidu tolliseadustiku delegeeritud määruse 2015/2446 artikli 148 lõige 3).
 • Kui tagasisaadetava saadetise väärtus ületab 1000 eurot või kogus ületab 1000 kilogrammi, siis tuleb teha samasugused ekspordi tolliformaalsused nagu ELi välisesse riiki paki saatmisel. Rohkem informatsiooni leiate ekspordi leheküljelt.
 • Kui tagasisaadetud kauba asemele saadetakse ELi välisest riigist uus kaup, siis see tuleb deklareerida vabasse ringlusse lubamiseks ja tasuda importimisel tasumisele kuuluvad maksud.

Tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise taotluse saab esitada Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA tollideklaratsioonide andmetöötlussüsteemis Impulss.

Taotluse esitamiseks:

 1. sisenege e-MTAsse;
 2. valige menüüst Toll – Tollideklaratsioonid – Impordi tollideklaratsioon (Impulss);
 3. klõpsake sakil Esitatud deklaratsioonid;
 4. valige sobiv impordideklaratsioon ja vajutage deklaratsiooni all oleva Kehtetuks tunnistamise taotlus nupu peale;
 5. lisage tühistamistaotluse põhjuse selgitus. Näiteks „tagasi saadetud kaup oli liiga suur või liiga väike" ning valige põhjuse tüübiks: DA 148_3 – Kauglepingu alusel müüdud kaup on tagastatud.

Tühistamise taotlusega tuleb esitada ka kõik saadetisega seotud dokumendid.

Tühistamistaotlus peab olema esitatud 90 päeva jooksul pärast tollideklaratsiooni aktsepteerimise kuupäeva ning eesmärgiga kaup tarnijale tagastada.

Kauba remonti saatmisel väljapoole Euroopa Liitu tuleb kasutada välistöötlemise tolliprotseduuri. Välistöötlemine võimaldab kaupa tagasi tuua osaliselt või täielikult maksuvabalt.

Täieliku maksuvabastuse saab garantiiremondi või garantii alusel kauba asendamise korral. Rohkem infot välistöötlemise vormistamise kohta

Tagasiulatuv luba

Kui kaup on toimetatud remonti rakendamata välistöötlemise tolliprotseduuri (näiteks koos reisijaga, posti teel ilma tollideklaratsioonita vms), võib kauba reimpordil siiski saada maksuvabastuse, kui välistöötlemise protseduuri taotletakse tagasiulatuvalt. Selleks esitatakse reimpordi tollideklaratsioon, millele lisatakse kauba väljavedu tõendavad dokumendid.

Toll aktsepteerib deklaratsiooni, kui veendub, et protseduuri tingimused on täidetud. Väljaveo tollideklaratsiooni tagantjärgi ei vormistata.

Tagasiulatuvast välistöötlemise rakendamisest keeldumisest teatab toll taotlejale kirjalikult. Kui välistöötlemist ei rakendata, tuleb kauba reimpordil maksta kaubale rakenduvad imporditollimaksud ja muud tollivõla tekkimisega kaasnevad siseriiklikud maksud.

Keelatud ja piirangutega kaubad

Viimati uuendatud 30.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?