Maksustatavad tulud

Maksustatavad tulud on palgatulu, ettevõtlustulu, renditulu ja litsentsitasud, intressitulu, maksustatavad stipendiumid, toetused, preemiad ja pensionid, samuti kasu vara võõrandamisest. Tulumaksuga maksustatakse ka loetelust puuduvad tululiigid, mille majanduslik sisu vastab tulu mõistele. Tulu tähendab tagastamatut sissetulekut, mille tulemusena inimese vara suureneb.

Palgatulu

Palgatulu mõiste hõlmab töölepingu alusel ja avalikus teenistuses töötamise, töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel osutatud teenuse eest makstavat tasu ning juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme tasu. Palgatulult peab tööandja kinni tulumaksu 20% ning maksab sotsiaalmaksu ja enamikel juhtudel ka töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse.

Loe edasi

Ümbrikupalk

Ümbrikupalk on töötasu, mille korral jäetakse riigile maksud tasumata. Ümbrikupalka vastu võttev töötaja jääb ilma sotsiaalsetest tagatistest, mis oleksid talle legaalselt makstud töötasu puhul tagatud.

Loe edasi

Pensionid ja kindlustushüvitised

Eesti pensionisüsteem koosneb niinimetatud kolmest sambast. Esimene sammas on riiklik pension, teine sammas on kogumispension ning kolmas sammas on täiendav kogumispension. Teine ja kolmas sammas toimivad inimese isikliku kogumiskindlustuse põhimõttel. Inimesel on lisaks võimalik sõlmida ka investeerimisriskiga elukindlustusleping.

Loe edasi

Stipendiumid, toetused ja preemiad

Stipendiumi, toetuse või preemia maksuvabastuse kohaldamisel on erinevad põhimõtted. Alljärgnevalt selgitame nimetatud väljamaksete sisulisi erinevusi.

Loe edasi

Intress

Laenult, võlakirjalt, väärtpaberilt, hoiuselt või muult võlakohustuselt saadud intress on tulumaksuga maksustatav tulu.

Loe edasi

Üüri- ja renditulu, litsentsitasu

Üüri- ja renditulu, samuti litsentsitasu on tulumaksuga maksustatav tulu.

Loe edasi

Kinnisvara võõrandamine

Maad, maja või korterit müües või vahetades tekib kindlasti küsimus, kas saadud kasult tuleb maksta tulumaksu. Ning kui jah, siis kuidas ja millal kasu deklareerida ning kuidas maksusummat arvestada. Neile küsimustele leiate vastused sellest käsiraamatust.

Loe edasi

Väärtpaberid ja investeerimiskonto

Kui eraisik müüb või vahetab väärtpabereid ning tehingust on saadud kasu, siis tuleb see tuludeklaratsioonis kajastada kasuna väärtpaberite võõrandamisest. Kui väärtpaberite võõrandamisest on saadud kahju, siis võetakse kahju väärtpaberitulu maksustamisel arvesse üksnes siis, kui väärtpaberikahju on deklareeritud. Tavaline väärtpaberitulu maksustatakse tehingupõhiselt ostu-müügi vahena.

Loe edasi

Krüptoraha

Füüsilisel isikul tuleb krüptorahaga kauplemisest saadud tulu deklareerida, samuti tuleb deklareerida tulu, mis on saadud krüptoraha konverteerimisest tavavaluuta vastu, krüptoraha vahetamisest mõne muu krüptoraha vastu või krüptorahaga tasumisest kaupade või teenuste eest. Krüptoraha kaevandamisest saadud tulu on füüsilise isiku ettevõtlustulu.

Loe edasi

Kasvava metsa raieõigus ja metsamaterjal

Siit saate ülevaate metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamisest saadud tulu ning Natura 2000 erametsamaa toetuse maksustamisest. Olenevalt metsa võõrandamise ja Natura 2000 toetuse saamise asjaoludest ja tingimustest maksustatakse saadud tulu kas ettevõtlustuluna või kasuna vara võõrandamisest.

Loe edasi

Internetimüük

Kaupade müümine interneti vahendusel on kasvav trend üle maailma. Suur osa kaupadest müüakse selleks, et leida oma kasutatud asjadele uus omanik. Samuti tellitakse välismaistest portaalidest uut kaupa, et see mõningase juurdehindlusega edasi müüa ning seeläbi tulu teenida. Maksu- ja Tolliameti tähelepanu all on mainitud tegevustest üldjuhul ainult viimane.

Loe edasi

Muud tulu liigid

Tulu tähendab inimese tagastamatut sissetulekut, mille tulemusena inimese vara suureneb. Tulu mõiste hõlmab ka nn jagamismajanduse (nt sõiduteenus, kodumajutus) kaudu teenitud tulu.

Loe edasi

Ettevõtlustulu ja ettevõtluskonto

Ettevõtlustulu on tulumaksuga, sotsiaalmaksuga ja kohustatud isiku puhul ka kogumispensioni maksega maksustatav tulu. Ettevõtluskonto kaudu teenitud tulu on ühtse maksuga, mis jagatakse tulumaksu, sotsiaalmaksu ja kohustatud isiku puhul ka kogumispensioni makse vahel, maksustatav tulu. Juhendid lehel selgitavad maksustamist täpsemalt.

Loe edasi

Välisriigis saadud tulu

Eesti resident peab Eestis deklareerima kõigi välisriikide tuluallikatest saadud tulud. Välisriigis saadud tulu maksustamine Eestis sõltub sellest, kas inimene on Eesti resident, samuti tulu liigist ja sellest, kui pikk oli välisriigis töötamise aeg ning ​millisest riigist on väljamaksja.

Loe edasi

Viimati uuendatud 22.09.2021

Kas sellest lehest oli abi?