Osakapitali deposiit

Maksukohustuslaste registris peetakse arvestust äriregistri kiirmenetluses kohtu deposiitkontole kantud osakapitalide ja nende tagastamise üle.

Osakapitali deposiit registreeritakse maksukohustuslase registrisse, kui kiirmenetluses e-äriregistris ettevõtjaportaali kaudu loodava äriühingu osakapitali sissemaks on tasutud Rahandusministeeriumi arvelduskontole (kohtu deposiitkontole).

Osakapitali tasumise ja tagastamise infot näeb osakapitali sissemaksu tasunud isik Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA ettemaksukonto väljavõttelt.

 • Sissemakse tuleb tagasi taotleda ühe aasta jooksul enda registrisse kandmisest.
 • Tähtaja ületamise korral jääb sissemakse riigituludesse.

Äriregistri kiirmenetluses makstud osakapitali sissemakse tagastamine:

 • Kui kandsite asutamisel osakapitali sissemakse Rahandusministeeriumi arvelduskontole, siis peale ettevõtte registreerimist peab juriidilise isiku esindaja minema sobivasse pangakontorisse ning avama äriühingule arvelduskonto.
 • Peale arvelduskonto avamist esitage e-äriregistris ettevõtjaportaali kaudu „Kapitali tagastamise taotlus“.
 • Taotlus tuleb digitaalselt allkirjastada.
 • Osakapital kantakse äriühingu arvelduskontole viie tööpäeva jooksul peale korrektse taotluse esitamist.
 • Äriseadustiku kohaselt saab äriühing deposiitkontole tehtud sissemakset oma maksekontole tagasi taotleda hiljemalt ühe aasta jooksul pärast enda registrisse kandmist. Tähtaja ületamise korral jääb sissemakse riigituludesse.

E-äriregistris ettevõtjaportaali kaudu taotluse esitamise ja portaali kaudu osakapitali tagastamise küsimustes palume pöörduda meilile rik.info@just.ee.

 • Kui kandsite ettevõtte asutamisel osakapitali sissemakse Rahandusministeeriumi arvelduskontole, siis laekub see Maksu- ja Tolliameti lõivu ja tagatiste ettemaksukontole.
 • Ettevõtte registreerimata jätmisel osakapitali sissemakse tagasi saamiseks, esitage avaldus hagita menetluses enda asukohajärgsele maakohtule.
 • Tasuda tuleb riigilõiv 50 eurot. Täpsemalt riigilõivude tasumisest.
 • Kohus lahendab avalduse määrusega.
 • Sissemakse tagastatakse jõustumisest viie tööpäeva jooksul, kui jõustunud kohtumäärus on edastatud Maksu- ja Tolliametile.
 • Kui juriidilise isiku ühelgi juhatuse liikmel ei ole autentimisvahendit, mis võimaldab e-äriregistris ettevõtjaportaali kaudu osakapitali tagastamise taotlust digitaalallkirjastada, esitab juhatuse liige Maksu- ja Tolliametile Tartu Maakohtu registriosakonna kaudu notariaalselt kinnitatud avalduse.
 • Avalduse vastavust nõuetele kontrollib registriosakond.
 • Kui tasusite osakapitali ettenähtust rohkem, tuleb enam tasutud summa tagasi saamiseks esitada avaldus hagita menetluses enda asukohajärgsele maakohtule. 
 • Tasuda tuleb riigilõiv 50 eurot. Täpsemalt riigilõivude tasumisest.
 • Kohus lahendab enam tasutud osakapitali tagastamise avalduse määrusega.
 • Sissemakse tagastatakse jõustumisest viie tööpäeva jooksul, kui jõustunud kohtumäärus on edastatud Maksu- ja Tolliametile.
 • Kui asutatud ühing on asutamisest vähem kui aasta jooksul ühinenud teise ühinguga, kes sai asutatud ühingu õigusjärglaseks ning asutatud ühing on registrist kustutatud, siis sissemakse tagasi saamiseks, esitage avaldus hagita menetluses enda asukohajärgsele maakohtule.
 • Tasuda tuleb riigilõiv 50 eurot. Täpsemalt riigilõivude tasumisest.
 • Kohus lahendab avalduse määrusega.
 • Sissemakse tagastatakse jõustumisest viie tööpäeva jooksul, kui jõustunud kohtumäärus on edastatud Maksu- ja Tolliametile.

Küsimuste korral palume pöörduda meie poole läbi e-MTA või meili teel eraklient@emta.ee.

E-MTA kaudu sisenedes valige esindatav, seejärel valige vasakult menüüribalt Suhtlus, sealt edasi Kirjavahetus ning Uus kiri. Kirja teemaks valige Nõuded, kohustused, arvestus.

Viimati uuendatud 03.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?