Sularaha deklareerimine

Kui saabute Euroopa Liidu välisest riigist või lahkute Euroopa Liidust ja teil on kaasas 10 000 euro väärtuses või enam sularaha, tuleb see tollis deklareerida.

Sularahadeklaratsioon tuleb esitada, kui Euroopa Liitu (EL) sisenedes või EList lahkudes on kaasas sularaha vähemalt 10 000 euro väärtuses või samaväärne summa muus vääringus ühe või mitme järgmist laadi eseme kujul.

Sularahaks loetakse:

 • pangatähed ja mündid, mis tahes valuutas, sh käibel mitte olev valuuta;
 • vabalt kaubeldavad esitaja maksevahendid nagu reisitšekid, lihtvekslid, nimelise saajata rahakaardid;
 • kuldmündid, mille kullasisaldus on vähemalt 90%;
 • kuld kullasisaldusega vähemalt 99,5% kamakate või tükkidena.

 Kiirelt kätte

Vahetuskursi päring

Sularaha deklareerimise infosüsteem kasutab Eesti tollitariifistikus olevaid vahetuskursse.

Uue regulatsiooni kohaselt on tollil õigus kontroll läbi viia juhul, kui summa jääb alla 10 000 euro, kuid on informatsiooni, et sularaha on seotud kriminaalse tegevusega.

Elektrooniline deklareerimine

 • Lihtsaim viis on deklareerida sularaha Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Sularahadeklaratsiooni esitamiseks:

 1. logige e-teenuste keskkonda e-MTA
 2. valige menüüst Toll – Lihtsustatud deklaratsioonid – Sularahadeklaratsioon
 3. avanenud lehel Sularaha deklareerimine vajutage rohelisele nupule Uus deklaratsioon

Elektroonse sularahadeklaratsiooni saate esitada kuni kolm päeva enne piiriületamist. Kui olete deklaratsiooni esitanud, valige piiril asuva tolliasutuse läbimisel punane koridor ja teavitage tolliametnikku deklaratsiooni esitamisest.

Õigusaktid

Sularahadeklaratsiooni andmekogu

Sularahadeklaratsiooni andmekogu on maksukohustuslaste registri alamregister. Maksukohustuslaste registri andmed on maksusaladus, andmete avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud ainult maksukorralduse seaduse §-des 28–30 sätestatud alustel. Andmeid säilitame 5 aastat.

Teil on võimalik igal ajal esitada päring oma isikuandmete töötlemise kohta e-posti aadressil emta@emta.ee või e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Riiklikku ja haldusjärelvalvet isikuandmete töötlemise üle teostab Andmekaitse Inspektsioon, info@aki.ee.

Sularaha liikumine liikmesriikide vahel

Mõnes liikmesriigis kehtivad ühendusesiseste sularahaliikumiste suhtes eraldi kontrolli- ja deklareerimisalased sätted, mida kohaldatakse lisaks Euroopa Liidu eeskirjadele.

Täpsem teave ja viited liikmesriikide tolliasutuste veebisaitidele on kättesaadavad Euroopa Komisjoni veebisaidil.

Ukraina kodanikel, kes on sõja tõttu Ukrainast põgenenud ja saabuvad Eestisse, on lubatud kasutada sularaha deklareerimisel lihtsustatud korda

Lihtsustatud sularahadeklaratsiooni esitamiseks tuleb täita „Lihtsustatud sularaha deklaratsioonivorm Ukraina sõjapõgenikele“.

Lihtsustatud sularahadeklaratsioone saab esitada kõikides sisemaa tolliasutustes ning välispiiripunktides, kuhu põgenikud saabuvad otse Ukrainast.

Läbi ajutise Ikla piiripunkti saabujatel tuleb lihtsustatud sularahadeklaratsioon esitada lähimas tolliasutuses.

Eurodes ja teistes liikmesriikide ametlikes vääringutes nomineeritud pangatähede Venemaale ja Valgevenesse väljaveo keeld

Vastavalt Nõukogu määrusele 2022/345 (muudatus 2022/576) on keelatud liikmesriikide ametlikus vääringus nomineeritud pangatähtede väljavedu Venemaale, Venemaal asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, sealhulgas valitsusele ja Venemaa Keskpangale.

Vastavalt Nõukogu määrusele 2022/398 (muudatus 2022/577) on keelatud liikmesriigi ametlikus vääringus nomineeritud pangatähtede väljavedu Valgevenesse, Valgevenes asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, sealhulgas valitsusele ja Valgevene Keskpangale.

Keelatud on järgmiste pangatähtede väljavedu Venemaale ja Valgevenesse:

 • euro (EUR)
 • Horvaatia kuna (HRK)
 • Rumeenia leu (RON)
 • Bulgaaria leev (BGN)
 • Ungari forint (HUF)
 • Tšehhi kroon (CZK)
 • Poola zlott (PLN)
 • Rootsi kroon (SEK)
 • Taani kroon (DKK)

Lubatud on eelloetletud pangatähtede väljavedu ainult:

 1. Venemaale või Valgevenesse reisivate füüsiliste isikute või nendega koos reisivate lähisugulaste isiklikuks kasutuseks või
 2. Venemaal või Valgevenes tegutseva ja rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikuks tegevuseks.

Isiklikuks kasutuseks loetakse summa, mis katab reisija ja temaga koos reisiva perekonna vajaduse reisi ajal sihtpunkti jõudmiseni. Piirang hõlmab ka piirielanikke, kellel samuti on lubatud eurosid kaasa võtta vaid reisi sihtpunkti jõudmiseni. Isiklikuks tarbimiseks ei loeta pangatähtede väljavedu teistele saajatele, näiteks sõbrad, tuttavad, vanemad.

Vastavalt määruse 2022/428 XVIII lisale on keelatud Venemaale viia münte (v.a kuldmündid) ja pangatähti, mis ei ole ametlikult ringluses ja mille väärtus ületab 300 eurot.

Muu valuuta osas tuleb Venemaale või Valgevenesse reisides või sealt saabudes esitada sularahadeklaratsioon, kui sularaha (k.a mittenoteeritav valuuta) on kaasas rohkem kui 10 000 euro väärtuses. Kulla, kuldmüntide, kuldehete, kullassepatoodete sissevedu Venemaalt on keelatud.

1. Mille alusel Maksu- ja Tolliamet (MTA) kitsendab õigusi, mis on sätestatud Nõukogu määruse (EL) 2022/345 artiklis 5i?
Maksu- ja Tolliamet lähtub eurode väljaveole kehtestatud piirangu osas määrusest (EL) nr 833/2014 ning Euroopa Liidu Komisjoni (Komisjon) poolt antud tõlgendusest, mille eesmärk on piirangu ühetaoline rakendamine liikmesriikides. Viidatud määruses toodud erandite osas mingit täiendavat kitsendamist MTA poolt ei toimu. Pädeva asutusena on MTA kohustatud kontrollima, et määruses kehtestatud erandite raames ei toimuks möödaminekut üldisest piirangust – liikmesriikide ametlikus vääringus nomineeritud pangatähtede müük, tarnimine, ülekandmine või eksportimine Venemaale, Venemaa isikule või kasutamiseks Venemaal on keelatud.

2. Kui sihtpunkti jõudmiseks rahasummat piiratakse, kuidas või mis rahavahenditega isik peab jõudma tagasi Eestisse?
Isikliku kasutuse mõiste määruses täpsemalt defineeritud pole, kuid lähtuvalt erisuste iseloomust tuleb õigusakti teksti tõlgendada võimalikult kitsalt. Juhime tähelepanu, et nii Komisjoni kui MTA poolt kodulehel antud suunistes peetakse silmas isikliku kasutust reisi jooksul, mida on täiendavalt täpsustatud sihtpunkti jõudmise põhimõttega. Piiripunktis tuleb selgitada, mis on reisi sihtkoht. Soovime Teie tähelepanu juhtida ka Välisministeeriumi soovitusele, mille kohaselt Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitatakse ilma tungiva vajaduseta mitte reisida Venemaale. Kuna Venemaal ei ole euro ametlikuks maksevahendiks, siis ei ole ka reisijatel eluliselt vajalik võtta Venemaale sularaha kaasa just euro pangatähtedes. Ettevaatusabinõuna võib reisija kaasa võtta valuutat, mille suhtes piiranguid pole, sh Vene rublasid.

3. Kui isik viibib Venemaal mitu nädalat, siis mis vahenditest peab isik katma eluaseme- ja toidukulud?
Soovime Teie tähelepanu juhtida ka Välisministeeriumi soovitusele, mille kohaselt Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitatakse ilma tungiva vajaduseta mitte reisida Venemaale. Kuna Venemaal ei ole euro ametlikuks maksevahendiks, siis ei ole ka reisijatel eluliselt vajalik võtta Venemaale sularaha kaasa just euro pangatähtedes. Ettevaatusabinõuna võib reisija kaasa võtta valuutat, mille suhtes piiranguid pole, sh Vene rublasid.

Viimati uuendatud 18.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?