Maksukalendri sündmused

Kõik sündmused (307)

20. detsember 2022

Terve päev

Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine

Esitavad kütusest erineva kauba ladustamisega seotud isikud (ajutise ladustamise koha pidaja, tollilaopidaja, maksulaopidaja, vabatsoonis tegutsemise luba omav isik, vedela põlevaine käitleja, väljaspool aktsiisiladu toodetava biokütuse käitleja, võrguväliselt soetatud mootorimaagaasi käitleja).

Värvilised postid

20. detsember 2022

Terve päev

Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine

Esitavad aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja, maksuesindaja, tahkekütuse soojuse tootja, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja, elektriaktsiisi maksja, vedela põlevaine käitleja, väljaspool aktsiisiladu toodetava biokütuse käitleja ja võrguväliselt soetatud mootorimaagaasi käitleja.

Abstraktsioon

16. detsember 2022

Terve päev

Tankla müügi aruande esitamine

Tankla müügi aruande esitab kütuse müüja tegevuskohtade lõikes (vedelkütuse seaduse § 7 lg 1).

Elektriauto laadimine

12. detsember 2022

Terve päev

Krediidiasutuse avansilise tulumaksu deklareerimine ja tasumine

Residendist krediidiasutus täidab ja esitab vormi TSD lisa 7 osa V, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2022. a III kvartali kasumilt. Mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal täidab ja esitab vormi TSD lisa 3, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2022. a III kvartali kasumilt.

Kontorilauad arvutitega

01. detsember 2022

Terve päev

Tankla müügi aruande esitamine

Tankla müügi aruande esitab kütuse müüja tegevuskohtade lõikes (vedelkütuse seaduse § 7 lg 1).

Elektriauto laadimine