Nõuded volitusele

Volitus on õiguste kogum, mille piires esindaja võib tegutseda esindatava nimel. Maksu- ja Tolliameti jaoks on oluline, et volituse sisu oleks arusaadav ning volituse andnud ja volitatav isik oleksid tuvastatavad. Volituse võib anda suuliselt või kirjalikult (volikirjaga).

Volitused, mida Maksu- ja Tolliamet aktsepteerib:

  • suuline volitus – kehtib üksnes menetlustoimingul koos menetlusosalisega;

  • lihtkirjalik volikiri, kui õigusaktides ei ole sätestatud teistsugust kohustuslikku volikirja vormi;

  • notariaalselt tõestatud volikiri;
  • digitaalselt allkirjastatud volikiri;
  • juriidilise isiku esindusõigusliku isiku volitust, mida saab esitada e-teenuste keskkonnas e-MTA, valides Suhtlus – Kirjavahetus;
  • vandeadvokaadi poolt kinnitatud volikiri.

Viimati uuendatud 07.01.2022

Kas sellest lehest oli abi?