Kaupade maksustamine

Siin anname ülevaate kauba käibe tekkimise kohast, riigisiseste tehingute ja toimingute, kauba ekspordi ja impordi ning ühendusesisese käibe ja soetamise maksustamisest. Käibemaksuseadusest tulenevalt on kauba käibe maksustamisel ka mitmeid erisusi, näiteks maksustatakse muu kauba käibest erinevalt paigaldatavad ja kokkupandavad kaubad, uued transpordivahendid jne.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Kaupade maksustamine

Õigusaktid

Käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) § 2 lg-d 7–9, § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11 lg 2, § 13, § 14, § 15 lg 3 p-d 1 ja 2 ning lg 4 p 9, § 17, § 21 lg 2, § 28, § 29 lg 6, § 35 lg 7 ja lg 11, § 37 lg 3 ja lg 8 p 4, § 38 lg-d 21–27 ning lg 4 ja lg 7, § 46 lg 16

Tolliseadus

Rahandusministri 30.03.2004 määrus nr 38 „Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord”

Rahandusministri 07.04.2004. a määrus nr 66 „Reisijate liikluseks avatud rahvusvahelise lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord”

Rahandusministri 07.04.2004. a määrus nr 70 „Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord”

Rahandusministri 07.04.2004 määrus nr 75 „Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord”

Rahandusministri 10.06.2014 määrus nr 17 „Käibedeklaratsiooni vorm”

Viimati uuendatud 23.02.2022

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?