Maksu- ja Tolliameti e-teenuste tehniliste spetsifikatsioonide oluliste uuenduste ja muudatuste kohta saate tellida meiliteavitusi.

Uudiste tellimiseks täitke veebivorm.

Uudiste tellimine


Uudised

TSD tehniline dokumentatsioon alates 01.01.2023

18.08.2022

01.01.2023 jõustub tulumaksuseaduse muudatus, millega kehtestatakse uus maksuvaba tulu liik vanaduspensioniealistele. Vanaduspensioniealisele isikule rakendatakse maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni ulatuses, mis kehtestatakse eelarveaasta riigieelarve seadusega. Kui isik jõuab vanaduspensioniikka maksustamisperioodi jooksul (nt detsembris), rakendatakse vanaduspensioniealise maksuvaba tulu terve kalendriaasta eest, s.t 1. jaanuarist ja üldist maksuvaba tulu isikule ei kohaldata. Vanaduspensioniealiste maksuvaba tulu ei ole regresseeruv, s.t et sõltumata sissetuleku suurusest on isikule õigus rakendada maksuvaba tulu mitte rohkem kui keskmise vanaduspensioni ulatuses.

Seoses sellega oleme muutnud TSD esitamise tehnilist dokumentatsiooni CSV-failiformaadis. XML-faili koosseisust eemaldasime vanad kehtetud elemendid ning lisasime uued XML- ja CSV-failiformaadi näidised.


Käibemaksuga maksustatavate kulude sisestamine infosüsteemis Impulss

19.07.2022

Alates 21.07.2022 muutub tollivormistuse infosüsteemis Impulss käibemaksuga maksustatavate kulude sisestamine.

Käibemaksuga maksustatavad kulud käibemaksuseaduse § 13 kohaselt on ELi territooriumil tehtud kulud, mis on seotud kauba sihtkohta toimetamisega, sealhulgas tolliväärtusesse arvamata vahendustasu, pakkimis-, veo- ja kindlustuskulud ning kaubaveoga seotud kõrvalteenuste kulud kuni esimese sihtkohani Eesti territooriumil ja kulud seoses kauba toimetamisega teise ühenduses asuva sihtkohani, kui see koht on importimise hetkel teada.

Käibemaksuga maksustatavate kulude sisestamine

praegu alates 21.07.2022
sisestatakse üldosas andmeplokki „Jaotamisviis ja käibemaksukulud“ või kaupade lehel andmeplokki „Käibemaksuga maksustatavad kulud“.

sisestatakse üldosas või kaupade lehel andmeplokki „Tolliväärtuse juurde- ja mahaarvamised ning käibemaksuga maksustatavad kulud“.

  • Valige andmeväljal „Kood (1404008000)“ juurdearvamise kood CA - Muud käibemaksuga maksustatavad kulud, sealhulgas tolliväärtusesse arvamata vahendustasu, pakkimis-, veo- ja kindlustuskulud kuni esimese sihtkohani Eesti territooriumil;
  • sisestage kulude summa ja valuuta.

Uuendusega muutub käibemaksuga maksustatavate kulude deklareerimine mugavamaks ja sarnaseks tolliväärtuse juurde- ja mahaarvamiskulude sisestamisele. Näiteks üldkulud jaotab süsteem kõikide kaupade vahel alates 21.07.2022 automaatselt, seda ka siis, kui mõne kauba puhul märgitakse kaubapõhised erikulud.  


17.06.2022

Riigikogu võttis 18. mail vastu käibemaksuseaduse muutmise seaduse, millega kehtestatakse alates 2022. aasta 1. augustist nii füüsilisel kandjal kui ka elektrooniliste ajakirjandusväljaannete käibemaksumääraks 5% senise 9% asemel. Seoses sellega oleme muutnud käibedeklaratsiooni esitamise tehnilist dokumentatsiooni (andmekoosseisu, klassifikaatoreid, reegleid), samuti on lisatud uued xml- ja csv-failiformaadi näidised.

07.10.2021

Tegime TSD lisa 2 väljamakseliikide tabelis muudatusi, mis hakkavad kehtima alates 01.01.2022. Muudatused on tingitud 17.03.2021 vastu võetud tulumaksuseaduse muudatustest, millega võimaldatakse alates 01.01.2022 Eestis viibivale EMP lepinguriigi residentsusega mitteresidendile väljamakse tegemisel võtta arvesse maksuvaba tulu.

Uus TSD lisa 2 väljamakseliikide tabel on kättesaadav TSD tehniliste spetsifikatsioonide lehel.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga

Lisatud on väljamakseliikide lõikes täiendavat info, kas konkreetsele väljamakseliigile rakendub maksuvaba tulu ja kas tulu osaleb kalendriaasta maksuvaba tulu arvestuses.

Väljamakseliigid on eraldi lehekülgedel vastavalt sellele, kas tegemist on füüsilisele või juriidilisele isikule tehtavate väljamaksetega.

TSD failistruktuuris on tehtud muudatused, mis hakkavad kehtima alates 01.01.2022. Muudatused on tingitud 17.03.2021 vastu võetud tulumaksuseaduse muudatustest, millega võimaldatakse alates 01.01.2022 Eestis viibivale EMP lepinguriigi residentsusega mitteresidendile väljamakse tegemisel võtta arvesse maksuvaba tulu juhul, kui saaja on teinud vastava avalduse (tööandjale maksuvaba tulu rakendamiseks).

Uus TSD andmekoosseis, XML-failistruktuur, XML-näide, CSV-failistruktuur on kättesaadav TSD tehniliste spetsifikatsioonide lehel.

XSD muudatused võrreldes eelmise versiooniga

Lisa 2 osades 1a ja 1b on mitteresidendi maksuvaba tulu liigi ja summa jaoks lisatud järgmised elemendid:

  • c2154_TuliKood
  • c2155_Summa
  • c2454_TuliKood
  • c2455_Summa
CSV muudatused võrreldes eelmise versiooniga

Lisa 2 osa 1a CSV-faili struktuuri on lisatud uus veerg, mida täidetakse juhul, kui on olemas andmed:

  • 2155_610

Viimati uuendatud 09.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?