Vedelkütuse käitlemine ja andmekogud

Vedelkütuse käitlemine vedelkütuse seaduse kohaselt on tarbimisse lubatud kütuse müük või müügiks pakkumine, vedu, hoiuteenuse osutamine ja ladustamine ning kütuse import, eksport ja tootmine.

Kui soovite tarbimisse lubatud kütust müüa, importida, eksportida või hoiuteenust osutada, peate omama majandustegevuse registris registreeritud kehtivat tegevusluba.

Kütuse käitlejal on kohustus registreerida mahutid ning esitada kütuse käitlemise andmed andmekogudesse KKS, LAAK ja VDS. Kütuse müügiloaga kaasneb tagatise esitamise kohustus.

Lähemalt nende nõuete kohta leiate allolevast käsiraamatust.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Vedelkütuse käitlemine

Kütuse käitlemine Vedelkütuse seaduse kohaselt on tarbimisse lubatud kütuse  müük või müügiks pakkumine,  vedu, hoiuteenuse osutamine ja ladustamine ning kütuse import, eksport ja tootmine.

Kui soovite tarbimisse lubatud kütust müüa, importida, eksportida või hoiuteenust osutada, peate omama majandustegevuse registris (MTR) registreeritud kehtivat tegevusluba. Kütuste liigid, mille osas MTRi tegevusluba on nõutav, leiate Kütuste täpsustatud loetelust.

Kütuse käitlejal on mahutite registreerimise kohustus ning kohustus esitada kütuse käitlemise andmeid andmekogudesse KKS, LAAK ja VDS. Kütuse müügiloaga kaasneb tagatise esitamise kohustus.

Rohkem infot nende nõuete kohta leiate allolevatest rubriikidest.  

Viimati uuendatud 19.10.2021

Kütuse müügi andmed

Kütuse keskmise müügihinna andmed vastavalt vedelkütuse seaduse § 42 lg-le 21.

Kuu Ben-siin OA < 95 Ben-siin 95 ≤ OA < 98 Ben-siin OA ≥ 98 Diisli-kütus Eriots-tarbe-line diisli-kütus Kerge kütte-õli Raske kütteõli aktsiisi-määraga 0,5590 eurot/kg Raske kütteõli aktsiisi-määraga 0,0580 eurot/kg Põlev-kivi-kütteõli
aktsiisi-määraga 0,5480 eurot/kg
Põlev-kivi-kütteõli
aktsiisi-määraga 0,0570 eurot/kg
Para-fiinne diisli-kütus Para-fiinne eriots-tarbeline diisli-kütus Diisli-kütus B30 Eriots-tarbe-line diisli-kütus B30
2022
Jaan. 1,107 1,107 1,107 0,929 0,657 0,825 0,890 0,526 0,882 0,525 0,929 0,657 0,929 0,657
Veebr. 1,153 1,153 1,153 0,967 0,695 0,855 0,926 0,562 0,918 0,561 0,967 0,695 0,967 0,695
Märts 1,316 1,316 1,316 1,243 0,971 1,015 1,058 0,694 1,050 0,693 1,243 0,971 1,243 0,971
Aprill 1,306 1,306 1,306 1,227 0,955 0,988 1,003 0,639 0,995 0,638 1,227 0,955 1,227 0,955
Mai 1,499 1,499 1,499 1,257 0,906 1,014 1,019 0,655 1,011 0,654 1,257 0,906 1,257 0,906
Juuni 1,602 1,602 1,602 1,463 1,111 1,082 1,035 0,671 1,027 0,670 1,463 1,111 1,463 1,111
Juuli 1,449 1,449 1,449 1,326 0,975 1,018 0,985 0,621 0,977 0,620 1,326 0,975 1,326 0,975
August 1,322 1,322 1,322 1,261 0,910 1,002 0,994 0,630 0,986 0,629 1,261 0,910 1,261 0,910
2021
Jaan. 0,870 0,870 0,870 0,681 0,409 0,642 0,721 0,357 0,713 0,356 0,681 0,409 0,681 0,409
Veebr. 0,912 0,912 0,912 0,724 0,452 0,683 0,770 0,406 0,762 0,405 0,724 0,452 0,724 0,452
Märts 0,956 0,956 0,956 0,741 0,469 0,699 0,789 0,425 0,781 0,424 0,741 0,469 0,741 0,469
Aprill 0,960 0,960 0,960 0,737 0,465 0,689 0,773 0,409 0,765 0,408 0,737 0,465 0,737 0,465
Mai 0,970 0,970 0,970 0,757 0,485 0,695 0,772 0,408 0,764 0,407 0,757 0,485 0,757 0,485
Juuni 0,996 0,996 0,996 0,785 0,513 0,718 0,795 0,431 0,787 0,430 0,785 0,513 0,785 0,513
Juuli  1,027 1,027 1,027 0,798 0,526 0,733 0,817 0,453 0,809 0,452 0,798 0,526 0,798 0,526
August 1,020 1,020 1,020 0,786 0,514 0,721 0,801 0,437 0,793 0,436 0,786 0,514 0,786 0,514
September 1,033 1,033 1,033 0,821 0,549 0,753 0,830 0,466 0,822 0,465 0,821 0,549 0,821 0,549
Oktoober 1,082 1,082 1,082 0,881 0,609 0,791 0,862 0,498 0,854 0,497 0,881 0,609 0,881 0,609
November 1,060 1,060 1,060 0,859 0,587 0,774 0,843 0,479 0,835 0,478 0,859 0,587 0,859 0,587
Detsember 1,042 1,042 1,042 0,851 0,579 0,770 0,837 0,473 0,829 0,472 0,851 0,579 0,851 0,579
2020
Jaan. 0,962 0,962 0,962 0,922 0,562 0,868 0,974 0,474 0,963 0,472 0,922 0,562 0,922 0,562
Veebr. 0,923 0,923 0,923 0,867 0,507 0,804 0,893 0,393 0,882 0,391 0,867 0,507 0,867 0,507
Märts 0,763 0,763 0,763 0,756 0,396 0,688 0,752 0,252 0,741 0,250 0,756 0,396 0,756 0,396
Aprill 0,692 0,692 0,692 0,685 0,325 0,635 0,700 0,199 0,689 0,198 0,685 0,325 0,685 0,325
Mai 0,751 0,751 0,751 0,573 0,301 0,534 0,593 0,229 0,582 0,228 0,573 0,301 0,573 0,301
Juuni 0,810 0,810 0,810 0,624 0,352 0,577 0,639 0,275 0,631 0,274 0,624 0,352 0,624 0,352
Juuli 0,827 0,827 0,827 0,645 0,373 0,590 0,652 0,288 0,644 0,287 0,645 0,373 0,645 0,373
August 0,822 0,822 0,822 0,637 0,365 0,591 0,657 0,293 0,649 0,292 0,637 0,365 0,637 0,365
September 0,814 0,814 0,814 0,605 0,333 0,573 0,645 0,281 0,637 0,280 0,605 0,333 0,605 0,333
Oktoober 0,811 0,811 0,811 0,609 0,337 0,582 0,659 0,295 0,651 0,294 0,609 0,337 0,609 0,337
November 0,807 0,807 0,807 0,624 0,352 0,596 0,673 0,309 0,665 0,308 0,624 0,352 0,624 0,352
Detsember 0,832 0,832 0,832 0,657 0,385 0,617 0,692 0,328 0,684 0,327 0,657 0,385 0,657 0,385
2019
Jaan. 0,897 0,897 0,897 0,904 0,544 0,812 0,883 0,383 0,872 0,381 0,904 0,544 0,904 0,544
Veebr. 0,924 0,924 0,924 0,937 0,577 0,841 0,916 0,416 0,905 0,414 0,937 0,577 0,937 0,577
Märts 0,965 0,965 0,965 0,947 0,587 0,848 0,925 0,425 0,914 0,423 0,947 0,587 0,947 0,587
Aprill 1,032 1,032 1,032 0,964 0,604 0,858 0,934 0,434 0,923 0,432 0,964 0,604 0,964 0,604
Mai 1,047 1,047 1,047 0,968 0,608 0,859 0,933 0,433 0,922 0,431 0,968 0,608 0,968 0,608
Juuni 0,974 0,974 0,974 0,916 0,556 0,832 0,914 0,414 0,903 0,412 0,916 0,556 0,916 0,556
Juuli 0,999 0,999 0,999 0,934 0,574 0,846 0,930 0,430 0,919 0,428 0,934 0,574 0,934 0,574
Aug. 0,972 0,972 0,972 0,918 0,558 0,822 0,893 0,393 0,882 0,391 0,918 0,558 0,918 0,558
Sept. 0,972 0,972 0,972 0,947 0,587 0,833 0,895 0,395 0,884 0,393 0,947 0,587 0,947 0,587
Okt. 0,967 0,967 0,967 0,939 0,579 0,834 0,911 0,411 0,900 0,409 0,939 0,579 0,939 0,579
Nov. 0,974 0,974 0,974 0,935 0,575 0,838 0,915 0,415 0,904 0,413 0,935 0,575 0,935 0,575
Dets. 0,973 0,973 0,973 0,947 0,587 0,867 0,960 0,460 0,949 0,458 0,947 0,587 0,947 0,587
2018
Dets. 0,896 0,896 0,896 0,898 0,538 0,801 0,869 0,368 0,858 0,367 0,898 0,538 0,898 0,538

Lisatud tabelist leiate kütuse müügi andmed lõpptarbijale kütuseliikide kaupa. Andmeid uuendame iga kuu 7. ja 22. kuupäeval.

Tulenevalt vedelkütuse seaduse §-st 7 on kütusemüüjatel kohustus esitada kütuse käitlemise aruanded tanklast müügi korral Maksu- ja Tolliametile kaks korda kuus (1. ja 16. kuupäevaks) ning seepärast on tabelites iga kuu kohta kaks aruandeperioodi.

Andmed tanklast müüdud kütuse kohta on koondatud esitatud ja kinnitatud tanklast müügi aruannete põhjal; lõpptarbijale müügi andmed on koondatud kütuse käitlemise aruannete põhjal.

Viimati uuendatud 26.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?