Töötamise registreerimise võimalused

Töötamise registrisse saab töötamise kandeid sisestada masin-masin liidesega personaliprogrammist ja e-teenuste keskkonnas e-MTA kas käsitsi sisestades või CSV-failiga laadides. Lihtsustatud korras saab töötamist registreerida telefoni teel või tekstisõnumiga.

Töötamise registreerimiseks Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA on kaks võimalust:

  • elektroonilise vormi täitmine
  • csv-formaadis andmetega faili laadimine

Abimaterjalid

Korraga saab üles laadida 500 rida. CSV-näidisfaili avamiseks kasutage palun veebilehitsejat Internet Explorer.

Töötamise registri masin-masin liides on realiseeritud X-tee teenusena. X-teega liitunud turvaserverist saadetakse andmed masin-masin liidesega töötamise registrisse.

Tehniline info


Aadressiandmete klassifikaator

Aadressiandmete klassifikaatori (ADS) aadresside otsing (Maa-amet)

Aadressiandmete süsteemi (ADS) järgi esitatakse töötamise registrisse lisaandmed vaid välismaalaste seaduse alusel kolmandate riikide ja määratlemata kodakondsusega isikute, kes viibivad Eestis tähtajalise elamisloa või viisa või viisavabaduse alusel ja kellel on õigus Eestis töötada, töötamise registreerimise korral.

Tööandjatel ei ole kohustust lisaandmete esitamiseks faili või masinliidesega, need andmed on võimalik sisestada ka e-MTAs kasutajaliideses käsitsi (valides vastavast klassifikaatori).

Masinliidese ja failiga laadimise korral tuleb kodeerimisel kasutada ADR_ID-d. Maa-ameti aadressiandmete süsteemis tuleb sisestada aadress väljale „Aadress vabatekstina“ ning vajutada nuppu „Otsi". Tulemusena kuvab Maa-ameti süsteem leitud aadressi rea ja tabelis on teise veeruna toodud ka ADR_ID.

Kui tööandjal on soov ADS-i kasutada mõnes enda süsteemis, siis täpsemat infot võimaluste kohta saab https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?page_id=266&lang_id=1 või Maa-ametist.

Rohkem infot ADSi ja selle kasutusvõimaluste kohta saate Maa-ameti geoportaalist.

Lihtsustatud korras saab töötamist registreerida telefoni teel numbril 880 0812 või tekstisõnumiga numbril 1811.

Tekstisõnum tuleb saata kujul: tööandja registrikood/isikukood(tühik)töötaja isikukood(tühik)töötamise alguse kuupäev. Näide: 12345(tühik)23456789012(tühik)01.07.2021

Kuna lihtsustatud registreering hõlmab vaid osa nõutavatest andmetest, peab tööandja registreeringut kindlasti 7 kalendripäeva jooksul töötamise liigiga täiendama.

Lihtsustatud korras saab registreerida ainult isikukoodi omava isiku töötamist.

NB! Kuna lihtsustatud korras registreeritud isiku andmeid ei edastata haigekassasse, siis puudub isikul õigus ravikindlustusele. Ravikindlustuse põhimõtetest lähemalt haigekassa veebilehelt.

Viimati uuendatud 04.07.2022

Kas sellest lehest oli abi?