Deklaratsiooni esitamise võimalused

Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides.

Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Palgamakse

Palgamakse on LHV Panga ning Maksu- ja Tolliameti koostöös pakutav mugav makselahendus väikestele ja keskmistele ettevõtetele, mille abil saab kanda töötajatele üle töötasud ja deklareerida väljamaksed deklaratsioonil TSD ning soovi korral tasuda maksud ühest kanalist > LHV internetipangas.

Kes saab palgamakse teenusega deklaratsioonile TSD andmeid saata?

Palgamakse teenust saab ettevõtte esindaja kasutada ettevõtte pangakontol LHV internetipangas. Lisainfot LHV internetipangas palgamakse kasutamise tingimustest leiab siin.

Enne palgamakse teenuse kasutamist tuleb:

 • LHV internetipangas sõlmida ettevõtte pangakontol palgamakse leping ja nõustuda tingimustega.
 • Maksu- ja Tolliameti rakenduses (e-MTA) peab kasutajal (ettevõtte esindajal) olema vastava ettevõtte Raamatupidaja õiguste pakett e-MTAs.

Lisainfot e-MTA pääsuõigustest leiate lehelt "Pääsuõiguste andmine".

Kelle andmeid saab palgamakse teenusega deklaratsioonile TSD edastada?

Palgamakse teenus töötab Eesti isikukoodi põhiselt, samas isik võib olla nii Eesti resident kui mitteresident. Residentsuse andmed saadakse MTA mitteresidentide registrist.

Mis andmeid saab palgamakse teenusega deklaratsioonile TSD edastada?

Palgamaksega saab teha järgmisi enamlevinud väljamakseid:

 • töötasu
 • võlaõigusliku lepingu järgne tasu juhatuse liikme tasu
 • tööandja makstud haigushüvitis
 • sotsiaalmaksu kuumäära tasumine
 • dividendi väljamakse

Kõiki teisi TSD deklaratsiooni väljamakseid ja kulusid nagu erisoodustusi (Lisa 4), kingitusi, annetusi ja vastuvõtukulusid (Lisa 5) maksukorralduse seaduse alusel tasutud intresse (Lisa 6) tuleb deklareerida e-MTAs.

Kuidas palgamakse ülekande andmeid LHV internetipangas täita
 1. Valida makse tüübiks Palgamakse
 2. Makse alus – valida väljamakse liik
 3. Töötaja nimi ja isikukood
 4. Töötaja konto number
 5. Makse kirjeldus (selgitus)
 6. Töötajale tehtava väljamakse Netosumma
 7. Arvesta maksuvaba tulu – kui väljamaksele on vaja rakendada maksuvaba tulu, siis märkida „linnuke“
 8. Riigimaksud täidetakse automaatselt palgamakses sisestatud andmete alusel e-MTAs deklaratsioonil TSD arvutusreeglite põhjal.
 9. Valida riigimaksude tasumise aeg, kas kohe või deklaratsiooni TSD esitamise tähtpäeval – märkida valik vastava linnukesega (kas Maksa riigimaksud kohe või Maksa riigimaksud hiljem).
Palgamakse ülekande andmed LHV internetipangas
Kuidas palgamakse teenus töötab?

Palgamakse kinnitamisel LHV internetipangas liiguvad andmed x-tee teenuse kaudu e-MTAsse, mille põhjal moodustatakse ettevõttele jooksva kuu TSD ning töötajale tehtud väljamaksed ja nendelt arvutatud maksukohustused eeltäidetakse deklaratsioonil TSD (Lisa 1, Lisa 2, Lisa 7, INF 1).
Palgamakse teenuse taustal teeb pank ülekande netosummas palgasaajale (töötajale).  Riigimaksude osas tehakse ülekanne ka ettevõtte MTA ettemaksukontole, kui palgamakse tegemisel oli vastav valik tehtud („Maksa riigimaksud kohe“). 

 • Kui ettevõttel on eelnevalt jooksval perioodil juba moodustatud TSD, siis arvutatakse maksukohustus vastavalt TSD-l juba deklareeritud andmetele.
 • Kui kantakse juurde samaliigilist väljamakset, siis summeeritakse need TSD-l ühele reale (vastavalt TSD deklareerimise reeglitele, üks väljamakseliik ühe reana).
 • Kui palgamakses esineb vigu, tagastab e-MTA ettevõttele TSD hoiatused ja vead:
   
  • Tagastatakse kõik vead (arvutus- ja kontrollireeglid) ja hoiatused, mis tekivad deklaratsioonil TSD-l andmete eeltäitmisel.
  • Kui makse aluseks on valitud „Sotsiaalmaksu kuumäära tasumine“ siis ei luba kanda sotsiaalmaksu enam, kui on sotsiaalmaksu miinimumkohustus. Kui üritatakse kanda rohkem, siis tagastatakse viga, milles öeldakse palju saab juurde kanda.
  • X-tee teenus ei ole töökorras, tagastab vea ning teenust kasutada ei saa.
  • Kui ettevõttel on juba olemas kinnitatud TSD ja/või parandusdeklaratsioon sama perioodi kohta, siis tagastab veateate, et ees on kinnitatud deklaratsioon.
  • Kui kasutajal ei ole õigust ettevõtte kohta deklaratsiooni esitada (raamatupidaja pakett puudu), siis tagastab vastava vea.
 • Informatsioon TSD hoiatuste ja vigade kohta ei liigu, kui:
   
  • makse tüübiks on valitud "palgamakse" asemel nt. "ülekanne". Siis e-MTAs TSD deklaratsiooni ei moodustata ja kinnitamise või vigade kohta sõnumid ei liigu.
  • e-MTAs on enne TSD tähtpäeva deklaratsioon tühistatud/kustutatud, siis ei ole e-MTAs deklaratsiooni, mille peale viga saata.
 • Soovi korral on ettevõttel võimalik LHV internetipangas palgasaaja salvestada palgamaksete nimekirja, mis võimaldab edaspidi teha kõik Palgamaksed ühe kinnitusega.
 • Deklaratsioon TSD kinnitatakse automaatselt TSD tähtajal, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:
   
  • TSD deklaratsioon on loodud andmete TSD-le kandmise teenuse (LHV palgamakse) kaudu;
  • TSD deklaratsiooni ei ole e-MTAs muudetud (vaadata võib);
  • TSD deklaratsioonil ei esine vigu.
Palgamakse teenusega seotud teavitused

Teavituste kanaliks on e-post või selle puudumisel SMS. Teavituste saatmise eelduseks on, et TSD on loodud teenuse „palgamakse“ kaudu.

MTA saadab kliendile kolme tüüpi teavitusi:

 • Positiivne eelteavitus - saadetakse 4 päeva enne deklaratsiooni tähtpäeva. Teavitus saadetakse, kui kõik automaatseks kinnitamiseks vajalikud tingimused on täidetud ja TSD-d saab automaatselt kinnitada. Juhul, kui ettevõttel on vaja vastava perioodi TSD-l lisaks deklareerida väljamakseid (mida palgamakse teenus ei võimalda), siis tuleb seda teha e-MTAs ning seejärel deklaratsioon ka e-MTAs kinnitada.
 • Negatiivne eelteavitus - saadetakse 4 päeva enne deklaratsiooni tähtpäeva. Teavitus saadetakse, kui TSD deklaratsiooni automaatse kinnitamiseks vajalikud tingimused ei ole kõik täidetud ja TSD-d ei saa automaatselt kinnitada. Sellisel juhul tuleb TSD deklaratsioon vajadusel eelnevalt parandada/täiendada e-MTAs ning seejärel deklaratsioon ka e-MTAs kinnitada.
 • Järelteavitus - saadetakse 1 päev peale deklaratsiooni tähtpäeva. Teavitus saadetakse, kui TSD esitamise tähtpäev on möödas ning TSD on kinnitamata.

Viimati uuendatud 18.11.2021

Viimati uuendatud 22.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?