Tolliinfosüsteemide testimine

Maksu- ja Tolliameti tolliinfosüsteeme ning Maksu- ja Tolliameti pakutavaid tolli X-tee teenuseid on võimalik enne toodangukeskkonnas kasutamist testida.

Testida saab süsteeme NES, Impulss, AES ja NCTS.
Tolliinfosüsteemide testimine toimub Maksu- ja Tolliameti koolituskeskkonnas (koolitus.emta.ee) ning X-tee teenuste testimine Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA)
X-tee test- ja/või arenduskeskkonnas.

Tolliinfosüsteemide e-MTA kasutajaliidese ja Maksu- ja Tolliameti pakutavate tolli X-tee teenuste kasutamise testimiseks on kehtestatud alljärgnevad kasutustingimused.
 

Tolliinfosüsteemide kasutustingimused

Üldsätted

 • Teenuste kasutamine on lubatud vaid kõikide tingimustega nõustumise korral.
 • Teenuste kasutamisel on lubatud kasutada (luua, sisestada, pärida jm.) ainult testandmeid.
 • Teenuste kasutamisega loodud andmed võivad saada kättesaadavaks ka kolmandatele isikutele või teenustele ehk teistele testijatele.

Pääsuõiguste (sh X-tee) andmine ja sulgemine

 • Tolliinfosüsteemide kasutajaliidese pääsuõigused Maksu- ja Tolliameti koolituskeskkonda antakse tähtajaliselt.
 • Maksu- ja Tolliameti X-tee tolliteenused testimiseks X-tee test- ja/või arenduskeskkonnas avatakse tähtajaliselt.
 • Klient on kohustatud teavitama Maksu- ja Tolliametit järgmistest juhtudest ja taotlema pääsuõiguste lõpetamist või X-tee teenuste sulgemist, kui:
   
  • testimine on lõppenud;
  • testija ei vaja enam pääsuõigusi;
  • tähtajaliselt antud pääsuõigused (sh avatud X-tee teenused) aeguvad;
  • tööülesanded muutuvad;
  • testija (töötaja), kellele anti isikulised pääsuõigused, ei tööta enam antud ettevõttes.
 • Tolliinfosüsteeme saavad ärikliendid testida kasutajaliideste kaudu Maksu- ja Tolliameti koolituskeskkonnas ja X-tee teenuseid RIA X-tee test- ja/või arenduskeskkonnas.

Õiguste taotlemine testimisteks

 • Tolliteenuste testimise avamiseks esitage palun digiallkirjastatud taotlus Maksu- ja Tolliameti e-posti aadressile testimisetaotlus@emta.ee. Taotluse peab digiallkirjastama ettevõtte esindusõiguslik isik. Õiguste andmisest teavitame teid e-kirjaga. Seejärel saate alustada testimist.
 • Infot testitavate tolliinfosüsteemide kohta leiate meie kodulehelt: NES, Impulss, AESNCTS.


 

Viimati uuendatud 12.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?