Avalikud päringud

Päringute abil leiate avalikud andmed Maksu- ja Tolliameti hallatavast maksukohustuslaste registrist.
 • Personaalse viitenumbri otsing
  Päringu abil leiate kiiresti maksude tasumiseks vajaliku personaalse viitenumbri. Päringu tegemiseks sisestage kas isikukood, registrikood või mitteresidendi kood.
 • Võlapäring
  Päringu abil saate kontrollida, kas isikul on maksuvõlg või mitte. Päringu tegemiseks tuleb sisestada isiku registrikood, isikukood või mitteresidendi kood. Maksuvõla korral on vastuseks maksuvõla suurus ja tekkimise aeg; ajatatud maksuvõla korral selle suurus, andmed ajatamise tagatise ja ajakava kestuse kohta. Vastuses on ka esitamata deklaratsioonide loetelu.

 • Avalike andmete päring
  Päringu abil saate vaadata Eestis registreeritud ettevõtete avalikke andmeid.

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise (KMKR) numbri otsing
  Päringu abil saate kontrollida, kas isik, näiteks teie tehingupartner, on registreeritud Eestis käibemaksukohustuslasena. Päringu tegemiseks tuleb sisestada kontrollitava isiku isikukood, registrikood, mitteresidendi kood või KMKR number. Registreerimise korral on vastuseks järgmised andmed: käibemaksukohustuslase nimi ja registrikood, käibemaksukohustuslasena registreerimise number, registrisse kandmise ja registrist kustutamise kuupäev ning otsuse kuupäev.

 • Euroopa Liidu käibemaksukohustuslase registreerimise (VAT) numbri kontroll
  Päringu abil saate kontrollida, kas isik, nt teie tehingupartner, on registreeritud käibemaksukohustuslasena mõnes ELi liikmesriigis ning kas VAT number on kehtiv.
  Päringu tegemiseks tuleb sisestada isiku käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

  Numbrite struktuurid ja formaadid

 • Ettevõtluskonto otsing
  Päringu abil saate kontrollida, kas isikul on ettevõtluskonto või mitte. Päringu tegemiseks tuleb sisestada isikukood või registrikood.

 • Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise kontroll
  Päringu abil saate kontrollida, kuidas on annetatud raha kasutatud ja kellele maksuvabasid stipendiume makstud. Päringu tegemiseks tuleb sisestada selle ettevõtte registrikood, kellele annetuse tegite.

 • Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri (XLSX)
  Tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri (ODS)

  Nimekirjast kustutatud ühingud 2021 (XLSX)
 • Mitteresidentsuse päring
  Päringu abil saate kontrollida, kas isik on või on olnud Eestis mitteresident. Päringu tegemiseks sisestage kas isiku Eestis väljastatud isikukood, registrikood või mitteresidendi kood, või residendiriigis väljastatud isikukood, registrikood või käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

 • EORI-numbri kontroll
  Päringu abil saate kontrollida, kas EORI-number on kehtiv või mitte. EORI (Economic Operators Registration and Identification) number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele tollitoimingute tegemisel.

 • Ühendkuningriigis kasutatava GB EORI numbri kontroll
  Päringu abil saate kontrollida, kas Ühendkuningriigi väljastatud „GB“-algusega EORI-number on kehtiv või mitte. EORI (Economic Operators Registration and Identification) number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele tollitoimingute tegemisel.

 • ELi tollilubade otsing
  Päringu abil saate kontrollida Euroopa Liidu tolliotsuste süsteemis (CDS) väljastatud tollilubade numbri kehtivust.

 • Eesti Tollitariifistik (ETT)
  ETT mobiiliversioon
  ETT päringute abil saate vaadata kauba impordil ja ekspordil kasutatavaid kaubakoode, lisakoode, sertifikaate, valuutakursse, tariifikvoote ning kauba tolliprotseduurile suunamisel rakenduvaid Euroopa Liidu ja riiklikke meetmeid ning arvutada impordimakse.

 • REX-numbri kontroll
  Päringu abil saate kontrollida registreeritud eksportija (REX) numbri kehtivust.

 • Aktsiisinumbri kontroll (SEED)
  Päringu abil saate kontrollida aktsiisinumbri kehtivust ning numbriga seotud õigusi.

 • ARC-numbri otsing
  Päringu abil saate kontrollida aktsiisikauba EMCS saatedokumendi numbri (ingl administrative reference code, ARC) kehtivust.

 • Transiidi MRNi jälgimine
  Päring võimaldab tollideklaratsioonile omistatud tolli viitenumbri alusel jälgida transiidiprotseduuril oleva kauba liikumist.

 • Ekspordi MRNi jälgimine
  Päring võimaldab tollideklaratsioonile omistatud tolli viitenumbri alusel saada infot läbi teise liikmesriigi eksporditava kauba liidu tolliterritooriumilt väljumise kohta.

 • Hispaanias kinnitatud T2L dokumendi kontroll
  Päring võimaldab kontrollida Hispaanias kinnitatud elektroonilise T2L dokumendi tõesust. Antud lingile tuleb sisestada T2L dokumendi all lahtris „J" olev number.

 • Kreekas kinnitatud T2L dokumendi kontroll
  Päring võimaldab kontrollida Kreekas kinnitatud elektroonilise T2L dokumendi tõesust. Antud lingil tuleb lahtrisse „UUID" sisestada T2L dokumendi üleval paremas nurgas olev räsikood (ingl hash code).

Viimati uuendatud 30.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?