Igal aastal lisandub Eesti teedele 15 000–20 000 noort mootorsõidukijuhti, kes on saanud oma teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks mootorsõidukijuhi koolituselt autokoolis. Inimene õpib autokoolis autot juhtima ja ohutult liiklema.

Autokoolil on mootorsõidukijuhi koolituseks tegevusluba, mis on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi, ning koolituse läbiviimiseks õpperuumid, õppesõiduväljak ja õppesõidukid ning õppekavad. Juhi ettevalmistus toimub esma- ja täiendõppe korras liiklusteooriaõppe ja õppesõitude vormis. Liiklusteooria- ja sõiduõpetajal on Transpordiameti väljastatud mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendav tunnistus.

Autokool osutab juhiloa taotlejale (õpilasele) koolitusteenust ning õpilane maksab autokoolile koolituse eest tasu. Näiteks B-kategooria mootorsõidukijuhi esmaõppe algastme koolitus näeb ette 28 teooriaõppe (auditoorne või elektrooniline õppevorm) ja 30 sõiduõppe tundi ning lõppastme koolitus näeb ette 4 teooriaõppe ja 2 sõiduõppe tundi. Autokool, kellel on koolituseks tegevusluba, on kohustatud vastavalt õppekava mahule ka õppetunnid läbi viima ja õpilasele koolitusteenuse osutama. Õppetunde viivad läbi autokooli liiklusteooria- ja sõiduõpetajad, kellel on õpetamise õiguse tõendamiseks tunnistus.

Autokoolil on nt B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitusel kohustus vähemalt 6 teooriaõppe tundi läbi viia auditoorselt ning ülejäänud teooriaõppe tunde on võimalik läbida n-ö elektroonilise õppevormi ehk e-õppe teel. Õpilane läbib teooriaõppe osaliselt e-õppe veebikeskkonnas ning autokool annab Transpordiametile vastava info. Autokool vastutab õpilase koolituse eest kuni mootorsõiduki juhtimisõiguse saamiseni.

Autokoolile on koolitusteenuse osutamine raamatupidamises tulu ja käibedeklaratsioonis käibemaksuga maksustatav käive, mille arvelt autokool omakorda maksab liiklusteooria- ja sõiduõpetajale töölepingu alusel töötasu või võlaõigusliku lepingu alusel osutatud teenuse eest tasu, mis tuleb maksustada kõigi tööjõumaksudega (tulumaksuga, sotsiaalmaksuga, töötuskindlustusmaksega ning kohustatud isiku puhul kogumispensioni maksega).

Kahjuks on praktikas autokoole ja sõiduõpetajaid, kes rikuvad oma kohustusi ja ei maksa makse korrektselt. Seetõttu juhibki Maksu- ja Tolliamet tähelepanu, et sõiduõpetaja ei oma mootorsõidukijuhi koolituseks tegevusluba ning seetõttu ei tohi sõiduõpetaja ise enda nimel ka õpilasele otse sularaha eest koolitusteenust osutada. Tegevusluba koolituseks on autokoolil ja autokool osutab õpilasele koolitusteenuse, mille käigus sõiduõpetaja viib õpilasega läbi sõidutunnid. Õpilane peab ka sõidutundide eest maksma autokoolile ja autokool maksma sõiduõpetajale tasu, mis on kõigi tööjõumaksudega maksustatud. Töötasu ja võlaõigusliku lepingu alusel osutatud teenuse eest makstavat tasu aitab eristada juhend.

Lisainfo

Mootorsõidukijuhi juhendaja

Juhendamise eesmärk on anda autokoolis õppivale või autokooli lõpetanud inimesele sõidupraktikat. Juhendaja on kogenud juht, kes aitab algajal juhil saada sõidukogemust, omandada sõiduoskusi ja kujuneda ohutuks juhiks. Juhendajal on Transpordiameti väljastatud juhendaja tunnistus.

Algaja juht saab autokoolis vastavalt õppekavale liiklusteooria- ja sõiduõppe tunde ja vajadusel ka õppekava mahule lisaks täiendavaid sõidutunde ning tasub autokoolile koolituse ja täiendavate sõidutundide eest, kuid lisaks on õpilasel võimalik saada sõidupraktikat oma lähedaste juhendamisel või ka autokooli väliselt eraldi tasu eest juhendamisel.

Kui inimene, kes on kogenud juht ja omab juhendaja tunnistust, juhendab õpilasi raha eest, siis on see juhendaja maksustatav ettevõtlustulu.

  • Juhendajal on kõige soodsam maksustada oma ettevõtlustulu lihtsustatud korras ettevõtluskonto kaudu. Sel juhul tuleb teenuste osutamisest saadud tasult maksta ühtset maksu (tulule kuni 25 000 eurot aastas kehtib maksumäär 20%), mida ei pea eraldi deklareerima ega jagama maksuliikide vahel.

    Ettevõtluskonto saab avada LHV Pangas ja kontole laekuvast rahast peetakse automaatselt kinni 20% ja kantakse üle Maksu- ja Tolliametile. Laekunud makse jagatakse tulumaksu, sotsiaalmaksu ja kohustatud isiku puhul kogumispensioni makse vahel.

    Lihtsustatud korras maksustatud tulu võetakse arvesse ka inimese kogutulu arvutamisel ja sellest sõltub ka inimese maksuvaba tulu suurus.

  • Kui inimene ettevõtluskontot ei kasuta, siis maksustatakse juhendamise eest saadud tasu ettevõtlustuluna füüsilise isiku tuludeklaratsioonis. Seda ka olukorras, kus inimene ei ole end füüsilisest isikust ettevõtjana registreerinud.

Viimati uuendatud 19.01.2022

Kas sellest lehest oli abi?