Aktsiisid

Eestis maksustatakse aktsiisiga aktsiisikaubad - alkohol, tubakatooted ning kütus ja elektrienergia. Aktsiisikaupade maksustamist reguleerib alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (ATKEAS). Aktsiisiga maksustatakse ka pakendid, mis on Eestis turule lastud, teisest ELi liikmesriigist soetatud ja Eestisse imporditud. Pakendite maksustamist reguleerib pakendiaktsiisi seadus.

Kontaktid

Üldkontakt

aktsiisid@emta.ee 

Valdkonna spetsialistide kontaktid

Aktsiisivaldkonna spetsialistid nõustavad kliente aktsiisi seadusandlust puudutavates ja üldistes küsimustes.

Alkoholiaktsiis
Karin Liibert: +372 676 1477, karin.liibert@emta.ee 

Tubakaaktsiis, pakendiaktsiis
Hille Reinhold: +372 676 2219, hille.reinhold@emta.ee

Kütuse- ja elektriaktsiis
Peeter-Tanel Orro: +372 676 2261, peeter-tanel.orro@emta.ee
 

Alkohol

Alkoholi tootmisega, Eestisse sissetoomisega, Eestist väljaviimisega või müügiga tegelev ettevõtja peab olema teadlik alkoholiseaduse ja alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse nõuetest. Alkoholiseaduse nõuded on suunatud alkoholi kvaliteedi tagamiseks. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse eesmärk on käideldava alkoholi nõuetekohane aktsiisiga maksustamine.

Loe edasi

Tubakatooted

Tubakatoodete tootmisega, Eestisse sissetoomisega, Eestist väljaviimisega või müügiga tegelev ettevõtja peab olema teadlik tubakaseaduse ja alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse nõuetest. Tubakaseaduses on nõuded tubakatoodete pakendile ja toote kvaliteedile, et tagada inimese tervise kaitse.

Loe edasi

Kütus ja elektrienergia

Aktsiisiga maksustatakse erinevate vedel-, tahke- ja gaaskütuste ning elektrienergia tarbimist, välja arvatud nende kasutamisel teatud spetsiifilisel otstarbel. Osade kütuste puhul tuleb lisaks aktsiisiga maksustamisega seotud eeskirjadele täita ka mitmesuguseid käitlemisega seotud nõudeid (nt vastavus kehtestatud kvaliteedinõuetele).

Loe edasi

Vedelkütuse käitlemine ja andmekogud

Vedelkütuse käitlemine vedelkütuse seaduse kohaselt on tarbimisse lubatud kütuse müük või müügiks pakkumine, vedu, hoiuteenuse osutamine ja ladustamine ning kütuse import, eksport ja tootmine.

Loe edasi

Pakend

Pakendiaktsiisiga maksustatakse pakendiettevõtja poolt Eestis turule lastud kauba pakend. Pakendi maksustamisel aktsiisiga lähtutakse eelkõige tegelikust taaskasutuse tulemusest. Aktsiisimaksja, kes ei ole täitnud taaskasutamise määra, maksab aktsiisi määrast puudu jääva pakendikoguse eest.

Loe edasi

Aktsiisiload

Aktsiisikaubad on alkohol, tubakatooted ning kütus ja elektrienergia. Nende tootmiseks (v.a elektrienergia), töötlemiseks, ladustamiseks ja tarbimisse lubamiseks tuleb üldjuhul omada aktsiisialast luba.

Loe edasi

Saatelehed (SADHES, EMCS)

Aktsiisikauba (alkoholi, tubaka ja kütuse) liikumisel aktsiisiladude vahel ning tarbimisse lubamisel peab olema kaubale elektroonne saateleht. Saatelehtede vormistamiseks on siseriikliku kaubaliikumiste rakenduse SADHES ja liikmesriikide vaheliseks rakenduseks EMCS. Aktsiisikaubaga peab veol olema kaasas saatelehe väljatrükk või saatelehte asendav pabersaateleht, kus on rakendusest saadud unikaalne saatelehe number.

Loe edasi

Maksumärgid (MAIS)

Maksumärkide infosüsteem (MAIS) hõlmab nii alkoholi kui tubaka maksumärkide tellimist, väljastamist, tootele kinnitamist, tarbimisse lähetamist ja maksumärkide tagastamist ning kehtetuks tunnistamist.

Loe edasi

Aktsiisideklaratsioonide esitamine

Aktsiiside maksmise ja deklareerimise kohustust reguleerib alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus. Pakendiaktsiisi maksmise ja aruandluse kohustust reguleerib pakendiaktsiisi seadus.

Loe edasi

Viimati uuendatud 10.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?