Töötamise liigid ja koodid

Tabelis on toodud, millise töötamise liigiga kaasneb ravikindlustus ja millisele töötamise liigile tuleb täiendavalt lisada ametinimetus, töötamise asukoha aadress ja tööaja määr.

Tabelis on toodud töötamise liigi vastavad TSD väljamaksekoodid ning eraldi veerus on märgitud ravikindlustuse tekkimise info.

Tulu ja sotsiaalmaksu deklaratsioonil väljamakseid deklareerides tuleb jälgida, et töötamise liik ja väljamakse kood on vastavuses.

Tööajamäär, töökoha aadress ja ametinimetus tuleb töötamise registrisse märkida ainult nende töötamise liikide puhul, mille juurde on allolevas tabelis märgitud „Jah".

Tabelis kasutatud lühendid

FIE – füüsilisest isikust ettevõtja
KOV – kohalik omavalitsus
SM kohustuseta – sotsiaalmaksu tasumise kohustuseta
TSD – tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon
TM kohustus – tulumaksu tasumise kohustus
VÕS leping – võlaõiguslik leping

Töötamise liik maksukorralduse seaduses
(§ 251 lg 4)
Väljamakse liik
TSD-l
Töötamise liik töötamise registris Töötamise liigi kood töötamise registris Kaasneb ravikindlustus Kohustuslik märkida ametinimetus ja töökoha aadress Kohustuslik tööaja määra märkimine
Töölepingu alusel töötav isik 10, 11, 120, 122, 126, 128, 144, 146, 147, 149 Tööleping 1 Jah Jah Jah
Töölepingu alusel töötav isik 12, 121, 127, 145, 148 Töötamine TM kohustusega Eestis, SM välisriigis 504 Ei Jah Jah
Avalikus teenistuses töötav isik 10, 126, 128 Avalik teenistus 2 Jah Jah Jah
Kaadrikaitseväelasena lepingulisse teenistusse võetud isik 10, 126, 128 Avalik teenistus 2 Jah Jah Jah
Riigikogu liige 13 Kõrgemad riigiteenijad 3 Jah Jah Jah
Vabariigi President 13 Kõrgemad riigiteenijad 3 Jah Jah Jah
Vabariigi Valitsuse liige 13 Kõrgemad riigiteenijad 3 Jah Jah Jah
Kohtunik 13 Kõrgemad riigiteenijad 3 Jah Jah Jah
Õiguskantsler 13 Kõrgemad riigiteenijad 3 Jah Jah Jah
Riigikontrolör 13 Kõrgemad riigiteenijad 3 Jah Jah Jah
Riiklik lepitaja 13 Kõrgemad riigiteenijad 3 Jah Jah Jah
Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liige 13 Omavalitsuse valitud või nimetatud liige 4 Jah Jah Jah
Valla- või linnavalitsuse liige 10 Omavalitsuse valitud või nimetatud liige 4 Jah Jah Jah
Osavalla- või linnaosavanem 10 Omavalitsuse valitud või nimetatud liige 4 Jah Jah Jah
Avalik-õiguslik amet 10, 11, 120, 122, 126, 128, 144, 146, 147, 149 Tööleping 1 Jah Jah Jah
Abikaasatasu 52 Abikaasatasu 15 Jah Ei Ei
Lisainfo: 
Liigiga "abikaasatasu" kantakse töötamise registrisse:
1) pikaajalisse välislähetusse saadetud ametnikuga kaasas olev mittetöötav abikaasa, või
2) välisteenistujaga või pikaajalises lähetuses Eesti Vabariigi välisesinduses töötava haldusteenistujaga kaasas olev mittetöötav abikaasa.
Tasuta töötamine - Tasuta töötamine 501 Ei Jah Jah
Lisainfo: 
Tasuta töötamine on töötamine äriühingu või FIE majandushuvides tasu saamata.
KOV komisjoni liige, kes ei ole KOV volikogu liige 15 KOV komisjoni liige, kes ei ole KOV volikogu liige 505 Ei Ei Ei
Lisainfo: 
Näiteks valimiskomisjoni liige.
Muu väljamakse töötajale ja ametnikule, mida maksustatakse ainult TM-ga 16 Töötamine TM kohustusega Eestis ilma SM kohustuseta 506 Ei Jah Jah
Lisainfo: 
Töötamise liik „Töötamine TM kohustusega Eestis ilma SM kohustuseta" on avavanglas töötavatele isikutele. See töötamise liik tuleb valida juhul, kui töötamisel tekib Eestis tulumaksukohustus, kuid sotsiaalmaksukohustust ei ole. Kuna ka töötuskindlustusmakse ning kohustusliku kogumispensioni makse objektid on seotud sotsiaalmaksuobjektiga, siis ka neid makseid ei tasuta.
Viisa alusel – tööleping 120, 10, 11, 122, 126, 128, 144, 146, 147, 149 Viisa alusel – tööleping 507 Jah Jah Jah
Lisainfo: 
Õigus ravikindlustusele on ka ajutise viibimisalusega Eestis seaduslikult viibival ja töötaval isikul, kelle eest on tasutud sotsiaalmaks. Ravikindlustuse pakett sisaldab Eestis kõiki ravikindlustuse hüvesid võrdselt kõigi teiste ravikindlustatutega.
Võlaõiguslik leping 17, 18, 19, 20, 123, 124, 125 VÕS leping 600 TSD alusel Ei Ei
Lisainfo: 
Ravikindlustuse saamiseks peab TSD-l deklareeritud sotsiaalmaks kas ühe tööandja TSD-lt või mitme tööandaja TSD-delt summeerituna olema vähemalt 192,72 eurot kuus.
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige

21, 22, 23, 29, 30, 31, 156, 157, 158, 159

Juhtimis-, kontrollorgani liige 601 TSD alusel Ei Ei
Lisainfo: 
Ravikindlustuse saamiseks peab TSD-l deklareeritud sotsiaalmaks kas ühe tööandja TSD-lt või mitme tööandaja TSD-delt summeerituna olema vähemalt 192,72 eurot kuus.
Võlaõiguslik leping viisa alusel 123 Viisa alusel – VÕS leping 602 TSD alusel Ei Ei
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige viisa alusel 156 Viisa alusel – juhtimis-, kontrollorgani liikme tasu 603 TSD alusel Ei Ei
Sotsiaalmaksukohustusega FIE abikaasa SM kohustusega FIE abikaasa 6 Jah Ei Ei
Tööleping laevapere liikme soodustusega

70, 71, 72, 73, 74, 270, 271, 272, 273

Tööleping laevapere liikme soodustusega 800 Ei Jah Jah
Lisainfo: 
Töötamise liik ainult riigiabi tingimustele vastaval laeval töötavale laevapere liikmele.
Meretööleping, juhtivtöötaja reisilaeval  10 või 120 Tööleping laevapere liikme soodustusega 801 Jah Jah Jah
Lisainfo: 
Töötamise liik ainult riigiabi tingimustele vastaval laeval töötavale laevapere liikmele.
Meretööleping, töötaja reisilaeval 10 või 120 Tööleping laevapere liikme soodustusega 802 Jah Jah Jah
Lisainfo: 
Töötamise liik ainult riigiabi tingimustele vastaval laeval töötavale laevapere liikmele.

Viimati uuendatud 23.02.2022

Kas sellest lehest oli abi?