Tollivormistus

Sellelt lehelt saate vajalikku teavet tollivormistuse sujuvaks läbiviimiseks - millised on tollivormistust teostavad tolliasutused ning ametkonnad piiripunktides, kuidas määrata kauba tollistaatust, kuidas saada endale tollivormistuse teostamiseks vajalikku EORI-numbrit või leida esindajat, kes aitab tollivormistuse läbiviimisel.

Lisaks leiate siit infot, kuidas esitada tagatist ja kes on Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud käendajad tagatise esitamise korral ning millisesse lattu saab paigutada kaubad maksude tasumise edasilükkamiseks.

Siia on koondatud ka tollialased õigusaktid ning kõige värskem teave aktuaalsete teemade kohta tollivormistuse valdkonnas, näiteks Brexit, tollivormistus koroonaviiruse tingimustes jne.

Tollialased õigusaktid

Tolliõiguse kõige olulisemateks õigusaktideks on liidu tolliseadustik ning kaks tolliseadustiku rakendusakti - komisjoni delegeeritud akt ja komisjoni rakendusakt. Lisaks reguleerivad tolliõigust ka siseriiklikud õigusaktid nendes valdkondades, mis on jäetud liikmesriigi otsustada. Need on peamiselt siseriiklik tolliseadus ning selle rakendusaktid.

Loe edasi

Ettevõtja registreerimine (EORI)

Ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (Economic Operators Registration and Identification, EORI) on Euroopa Liidu tolliterritooriumil kasutatav kordumatu tunnusnumber, mille tolliasutus annab ettevõtjale või muule isikule, et registreerida ta tollialastel eesmärkidel.

Loe edasi

Tolliload

Lisaks standardsetele tolliformaalsustele ja tolliprotseduuridele on isikutel võimalus kasutada ka erinevaid lihtsustusi või soodustusi, mis eeldavad eelnevalt selleks tollilt loa saamist.

Loe edasi

Tolliasutused

Lehelt leiate teavet, millised on tollivormistust teostavad tolliasutused, nende asukohad ja lahtiolekuajad ning infosüsteemides kasutatavad tolliasutuste koodid.

Loe edasi

Ametkonnad piiripunktides

Mootorsõidukite elektrooniline piirijärjekorra broneerimine ja piiripunktides asuvate ametkondade kontaktandmed.

Loe edasi

Tollistaatus

Tollistaatusega määratakse kauba maksustamine, kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamine ja tolliformaalsuste teostamine, vastavalt sellele, kas tegemist on Eesti või välisriigi kaubaga. Eesti kaup kaotab Eesti kauba tollistaatuse, kui see viiakse tolliterritooriumilt välja. Kauba tollistaatuse muutumisega ei muutu kauba päritolu.

Loe edasi

Tolliagentuurid

Lehelt leiate selgitused esindamise tähenduse ja tolliesindaja kasutamise võimaluste kohta, samuti info tolliesindaja vastutusest ning tolliesindajale volituste andmisest. Lisaks on selgitused tolliesindaja teenuse osutamiseks ning tolliagendi tunnistuse saamiseks.

Loe edasi

Volitatud ettevõtja (AEO)

Volitatud ettevõtja (AEO) staatust saab omada ettevõtja, kes osaleb rahvusvahelises tarneahelas ja kelle tegevus on seotud tollialaste õigusaktidega hõlmatud tegevustega.

Loe edasi

Tollideklaratsioonid ja taotlused

Tollideklaratsioonid ja taotlused

Loe edasi

Sularaha deklareerimine

Kui saabute Euroopa Liidu välisest riigist või lahkute Euroopa Liidust ja Teil on kaasas 10 000 euro väärtuses või enam sularaha, tuleb see tollis deklareerida.

Loe edasi

Brexit

Alates 1. jaanuarist 2021 kaasneb kaubavahetusel Ühendkuningriigiga (ÜKga) tolliformaalsuste teostamise kohustus. Ettevõtted, kellel on kaubanduslikud suhted ÜKga, peavad olema tolli toiminguteks ette valmistunud.

Loe edasi

Kaubavahetus COVID-19 tingimustes

Sellel lehel leiate soovitused kauba saajatele ja saatjatele.

Loe edasi

Tollivormistus seoses Ukrainas toimuva sõjaga

Lehel pakume tollivormistuse infot ettevõtetele.

Loe edasi

Viimati uuendatud 23.09.2021

Kas sellest lehest oli abi?