Keelatud ja eriloaga kaubad

Teatud kaupade Eestisse ja Euroopa Liigu sisse- ja väljaveole on kehtestatud keelud või piirangud, mille eesmärgiks on kaitsta ühiskonna turvalisust, keskkonda, majandust, inimeste ja loomade elu ja tervist. Keelatud kaupa Eestisse ja Euroopa Liitu tuua või Eestist või Euroopa Liidust välja viia ei tohi. Piiratud kaupade korral tuleb tollile esitada eriluba, sertifikaat, tegevusluba, kvaliteeditõend vmt.

Kontaktid keelatud ja eriloaga kaupade kohta info saamiseks

Teema Ametkond Ametkonna kontaktisik Maksu- ja Tolliameti kontaktisik
Ohustatud looma- ja taimeliigid (CITES) Keskkonnaministeerium
looduskaitse osakond
Kadri Alasi
626 2882
kadri.alasi@envir.ee
Elika Brosman
arendusspetsialist
tolliosakonna ühiskonnakaitse ja turvalisuse valdkond elika.brosman@emta.ee
Kultuuriväärtused Muinsuskaitseamet 640 3018 või 640 3017 eksport@muinsuskaitseamet.ee
Taimed ja taimsed saadused, puu- ja köögiviljad, taimekaitsevahendid, söödad, väetised Põllumajandus- ja Toiduamet 671 2602
Loomad ja loomsed saadused, toidukaubad Põllumajandus- ja Toiduamet
kauplemise ning impordi ja ekspordi osakond
605 1710
vet@vet.agri.ee
Veini, viinamarjamahla ja -virde impordil kasutatav sertifikaat ja analüüsiaruanne Maaeluministeerium
põllumajanduspoliitika osakond
Madis Võikar
625 6288
madis.voikar@agri.ee
Töötlemata teemandid
Strateegilised kaubad Välisministeerium Marika Kundla
637 7192
stratkom@mfa.ee
Piret Tinkus
üksuse juht
tolliosakonna ühiskonnakaitse ja turvalisuse valdkond
676 3251, 503 6545
piret.tinkus@emta.ee
Relvad ja laskemoon tsiviilotstarbel Politsei- ja Piirivalveamet Sven Põierpaas
612 3300
sven.poierpaas@politsei.ee
Lähteained Ravimiamet Malle Tiidelepp
737 4140
malle.tiidelepp@ravimiamet.ee
Radioaktiivsed ained ja neid sisaldavad seadmed Keskkonnaamet
kiirgusosakond
664 4900
info@keskkonnaamet.ee
Lõhkematerjalid ja pürotehnika Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Merike Ring
667 2000
merike.ring@tja.ee
Ravimid Ravimiamet 737 4140
Jäätmed Keskkonnaamet
keskkonnaosakond
Katrin Kaare
680 7421, 5300 0843
katrin.kaare@keskkonnaamet.ee
 
Lauri Aasmann
arendusspetsialist
tolliosakonna ühiskonnakaitse ja turvalisuse valdkond
676 2203, 506 7795
lauri.aasmann@emta.ee
Ohtlikud kemikaalid Terviseamet
kemikaaliohutuse osakond
Enda Veskimäe
626 9388
F-gaasid ja osoonikihti kahandavad ained Keskkonnaministeerium
välisõhu ja kiirgusosakond
Pärtel Niitaru
626 2978
partel.niitaru@envir.ee
FLEGT Keskkonnaministeerium Rauno Reinberg
626 2933
rauno.reinberg@envir.ee
Elika Brosman
arendusspetsialist
tolliosakonna ühiskonnakaitse ja turvalisuse valdkond elika.brosman@emta.ee

Keskkonnakaitse

Eeskirjad, mille abil kaitstakse elukeskkonda ja loodust tervikuna. Siit leiate juhised, millistel tingimustel on võimalik importida või eksportida ohustatud looma- ja taimeliike (CITES konventsiooniga reguleeritud), biotsiide ja taimekaitsevahendeid, taimi ja taimseid saadusi, sh puitu ja puidust pakkematerjali ning jäätmeid.

Loe edasi

Tervisekaitse

Eeskirjad riikidevahelisele kaubaveole, mis aitavad kaasa inimesele ohutu elukeskkonna tagamisele. Siit leiate juhised, kuidas importida või eksportida ravimeid, mis on tooteohutuse nõuded, millised sisse- ja väljaveo tingimused on kehtestatud toidukaupadele, söödale ja elusloomadele, sh lemmikloomadele.

Loe edasi

Ühiskonnakaitse

Eeskirjad ühiskonna turvalisusega seotud riskide vähendamiseks ning keelatud kauba leviku ja salaturu toimimise tõkestamiseks. Siit leiate juhised, millistel tingimustel on võimalik importida või eksportida strateegilisi kaupu, kahesuguse kasutusega kaupu, relvi ja laskemoona, lõhkematerjale ja sularaha.

Loe edasi

Majanduskaitse

Kaubad, mille puhul kehtivad piirangud, et kaitsa ettevõtluse huve ja Eesti kõrget mainet rahvusvahelisel turul ehk informatsiooni, kuidas takistada võltsitud kaupade pääsu turule, milliste riikide suhtes kehtivad sanktsioonid või impordi- ja ekspordipiirangud, millistel tingimustel on lubatud kultuuriväärtuste ning teemantide sisse- ja väljavedu.

Loe edasi

Viimati uuendatud 26.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?