Keskkonnatasud

Keskkonnatasu on keskkonna kasutusõiguse hind. Keskkonnatasu peavad maksma isikud, kes on saanud keskkonnaloaga või seadusega sätestatud muul alusel õiguse eemaldada looduslikust seisundist loodusvara, väljutada keskkonda saasteaineid või kõrvaldada jäätmeid või on teinud seda vastavat õigust omamata.

Keskkonnatasudest saadav raha jaotatakse riigieelarve ja keskkonnakasutuse asukoha kohalike omavalitsuste eelarvete vahel.

Keskkonnatasude haldamine toimub Keskkonnaameti ning Maksu- ja Tolliameti koostöökokkuleppe alusel. Täpsem info keskkonnatasude ja nende arvestamise kohta on Keskkonnaameti veebilehel.

Keskkonnatasude deklareerimine ja tasumine

Keskkonnatasu deklareeritakse ja tasutakse aruandekvartalile järgneva kuu 17. kuupäevaks (17. aprill, 17. juuli, 17. oktoober ning 17. jaanuar). Kui 17. kuupäev langeb puhkepäevale, siis on deklareerimise ja tasumise tähtpäevaks sellele järgnev esimene tööpäev.

Keskkonnatasude deklaratsioonid esitatakse Keskkonnaametile. Deklareerimisest lugege rohkem Keskkonnaameti veebilehelt.

Keskkonnatasu makstakse Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole:

Keskkonnaameti ning Maksu- ja Tolliameti ülesanded keskkonnatasude haldamisel

Keskkonnaameti ülesanded

  • Lubade väljastamine ja sellega seotud menetlemise protsessid.
  • Keskkonnatasude deklareerimise tagamine.
  • Keskkonnatasude deklareerijate nõustamine, sh kohustuste tekkimise ja soodustuste osas.
  • Keskkonnatasude deklaratsioonide haldamine ja esitamata deklaratsioonide sissenõudmine.
  • Keskkonnatasude arvestamise kontrollimine (sh revisjonide läbiviimine ja maksuotsuste koostamine) ja tagastusnõuete kontrollimine.

Teid aitab Keskkonnaameti klienditugi: telefon 662 5999, klienditugi@keskkonnaamet.ee.

Maksu- ja Tolliameti ülesanded

  • Keskkonnatasude deklareerimise ja/või kontrolli tulemusel määratud summade arvestamine.
  • Klientide nõustamine keskkonnatasude arvestamise ja võlgade kujunemise küsimustes.
  • Tasumata keskkonnatasude sissenõudmine ning intresside arvestamine.
  • Tasutud summade eraldamine kohalikele omavalitsustele.
  • Tasutud summade tagastamine pärast Keskkonnaameti poolt tagastusnõuete kontrollimist.

Teid aitab Maksu- ja Tolliameti klienditugi: telefon 880 0812, ariklient@emta.ee.

Viimati uuendatud 14.12.2021

Kas sellest lehest oli abi?