Aktsiisideklaratsioonide esitamine

Aktsiiside maksmise ja deklareerimise kohustust reguleerib alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus. Pakendiaktsiisi maksmise ja aruandluse kohustust reguleerib pakendiaktsiisi seadus.

E-teenuste keskkonnas e-MTA on võimalik esitada 

  • perioodilisi aktsiisideklaratsioone alkoholi, tubaka ja energiatoodete kohta koos laoseisu ja -liikumise aruannetega;
  • ühekordseid aktsiisideklaratsioone alkoholi, tubaka ja energiatoodete kohta ning
  • kvartaalseid pakendiaktsiisi deklaratsioone.

Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile perioodilisi aktsiisideklaratsioone ja maksma aktsiisi hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20. päeval.

Ühekordsete aktsiisideklaratsioonide puhul on aktsiisideklaratsiooni esitamise ja aktsiisi maksmise tähtpäev viies päev maksukohustuse tekkimise päevast arvates.

Deklaratsioonide esitamiseks logige e-teenuste keskkonda e-MTA ja valige menüüst Maksud – Aktsiisid – Aktsiisideklaratsioonid.

Deklaratsioone on võimalik esitada nii käsitsi täites kui ka X-tee kaudu masin-masin liidesega. X-tee kaudu masin-masin liidesega esitamiseks peab ettevõtte infosüsteem olema liidestatud Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga. X-tee teenuse avamiseks tuleb ettevõttel edukalt sooritada testid Maksu- ja Tolliameti koolituskeskkonnas. Deklaratsioonide X-tee kaudu esitamise testimine

Pärast testimist sõlmime teie ettevõttega kirjaliku kokkuleppe X-tee kaudu andmevahetuse kohta aktsiisideklaratsioonide rakenduses ning avame teenuse e-MTA tootekeskkonnas.

Andmedeklaratsioonide tehniline info

Ettevõtte seaduslik esindaja annab volituse aktsiisideklaratsioonide haldamiseks isikutele, kes esitavad ettevõtte nimel aktsiisideklaratsioone. Aktsiisideklaratsioonide infosüsteemis on kasutusel pääsuõigus "Aktsiisideklaratsioonide haldamine" (alates 01.02.2019).

Samuti on võimalik lisada AKLA (Aktsiisikaupade liikumise andmete koondamise süsteem) pääsuõigus: "Aktsiisikaupade liikumise andmete koondamise süsteemis (AKLA) andmete vaatamine".

Pääsuõigustest saate lugeda rohkem lehelt "Pääsuõiguste andmine". 

  • Aktsiisideklaratsioonide rakenduses on võimalik deklaratsioone mugavalt esitada X-tee kaudu masin-masin liidesega. Selleks peab ettevõtte infosüsteem olema liidestatud Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga.
  • X-tee teenuse avamiseks tuleb ettevõttel edukalt sooritada testid Maksu- ja Tolliameti koolituskeskkonnas. Pärast testimist sõlmime teie ettevõttega kirjaliku kokkuleppe X-tee kaudu andmevahetuse kohta aktsiisideklaratsioonide rakenduses ning avame teenuse e-MTA tootekeskkonnas.

Enne testimist

Enne testima asumist palume teil tutvuda tehnilise spetsifikatsiooniga. Küsimused saate saata e-posti aadressile aktsiisid@emta.ee.

X-tee kaudu andmete saatmise testimiseks MTA koolituskeskkonda tuleb seadistada X-tee turvaserver ja taotleda oma ettevõtte alamsüsteemile ligipääs X-tee arenduskeskkonna (ee-dev) complex alamsüsteemile.
Rohkem infot X-tee kohta leiate Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) kodulehelt.

Õiguste taotlemine

X-tee testimiseks tuleb taotleda X-tee teenuse avamist koolituskeskkonnas ning pääsuõigused e-MTA koolituskeskkonda. Sellisel juhul on võimalik veebiliidesest kontrollida esitatud deklaratsioonide olekuid ja andmete kandumist üle X-tee Maksu- ja Tolliameti aktsiisideklaratsioonide rakendusse.

Õiguste saamiseks palun esitage meie e-posti aadressile e-maks@emta.ee digiallkirjastatud taotlus aktsiisideklaratsioonide testimiseks.

Taotlus peab olema allkirjastatud ettevõtte esindusõigusliku isiku (juhatuse liikme) poolt. Kui taotluse esitab volitatud esindaja, siis on vajalik esitada ka esindusõigust tõendav volikiri.

Õiguste andmisest teavitame teid e-kirjaga. Seejärel saate testimist alustada.

Testimine

Testimise käigus palume veenduda, et deklaratsiooni andmete edastamine üle X-tee toimib. Teil tuleb edastada deklaratsiooni andmed üle X-tee, süsteem kontrollib deklaratsiooni andmeid ning sellele järgneb deklaratsiooni esitamine. Eduka esitamise puhul saate positiivse vastuse ja deklaratsiooni numbri, vastasel juhul saate vigade nimekirja. Soovitame testida nii korrektse kui ka vigadega deklaratsiooni esitamist, et veenduda, et teie süsteem toimib korrektselt mõlemal juhul.

Palun edastage oma testimise tulemused e-posti aadressile aktsiisid@emta.ee. Testimisel ilmnenud vigade ja probleemide korral

  • kirjeldage võimalikult täpselt, missuguse tegevuse käigus ja missugustel tingimustel viga tekkis, ja
  • lisage e-kirjale veateate tekst koos ekraanipildiga ning vea tekkimise kuupäeva ja kellaajaga.

Enne kirja saatmist veenduge, et saadetav sõnum valideeritakse XSD vastu.

Õigusaktid

Rahandusministri 19.02.2003 määrus nr 35

Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord

Rahandusministri 03.03.2005 määrus nr 22

Pakendi aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestamine

Rahandusministri 04.02.2010 määrus nr 8

Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord

Viimati uuendatud 19.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?