Teenuse nimetus ja staatus Mõju tollivormistusele Katkestuse algusaeg Katkestuse lõppaeg
CDS (Customs Decision System)
Tolliotsuste (tollilubade taotlemine ja muutmine) süsteem
REX (Registered Exporter System)
Registreeritud eksportija süsteem
REX numbri kasutamine Complexis takistatud
REX-STP (Registered Exporter System)
Registreeritud eksportija (REX) numbri taotlemine
REX numbri taotlemine takistatud
EORI (Economic Operators Registration and Identification)
Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteem
Mujal kui Eestis väljastatud EORI numbri esmakordne kasutamine takistatud
INF-STP (INF Specific Trader Portal)
Eriprotseduuride teabevahetuse süsteem
EBTI (European Binding Tariff Information)
Euroopa siduv tariifiinformatsioon
EBTI-STP (European Binding Tariff Information Specific Trader Portal)
Euroopa ettevõtja portaal siduva tariifiinformatsiooni taotlemiseks
UUM&DS (Uniform User Management & Digital Signature)
Euroopa Liidu tolli- ja maksusüsteemide kasutajate autentimise ja volitamise teenus
Autentimine ELi tolli- ja maksusüsteemidesse takistatud
NES (ICS2) (National Entry System (Import Control System 2)
Sisenemisformaalsuste süsteem
Ülddeklaratsiooni (ENS) andmete esitamine ja töötlemine on takistatud
EU SW-CVED (European Union Single Window – Common Veterinary Entry Document)
Veterinaariaalaste impordi lisadokumentide elektroonne kontroll Complexis
Complexis takistatud kaupade deklareerimine, millele on väljastatud ÜSVD/CVED (nii loomadele kui ka loomsetele saadustele) või ÜSD/CED sertifikaadid

Viimati uuendatud 29.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?