Tagatised

Sellelt lehelt leiate tagatise esitamiseks vajalikku infot. Tagatis tuleb esitada, kui teile on maksude tasumise tagamiseks määratud tagatisnõue.
 • Lõpliku tagatissumma määrab Maksu- ja Tolliamet.
 • Tagatissumma määramisel lähtume tagatisnõude ja ja pakutava tagatise võimalikest sundtäitmise kuludest. 
 • Me ei arvesta sundtäitmise kulusid, kui tagatiseks on deposiidina Maksu- ja Tolliameti pangakontole makstud tagatissumma. Aktsepteeritud käendaja väljastatud käendusdokumendi puhul üldjuhul sundtäitmise kulusid ei kaasne. Pandi seadmisel lisanduvad tagatisnõudele alati sundtäitmise kulud.

Transiidi tagatised

Kui peate esitama tagatise transiitveo tagamiseks, siis saate rohkem informatsiooni lehelt "Transiidi tagatised". 

Tagatise esitamisel saate valida järgmiste tagatise liikide vahel (maksukorralduse seaduse § 122):

Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud käendajad on:

 • AS LHV Pank
 • AS Citadele banka Eesti filiaal
 • AS SEB Pank
 • Coop Pank AS
 • Luminor Bank AS
 • OP Corporate Bank plc Eesti filiaal
 • Swedbank AS
 • Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal
 • AS TBB pank
 • AS Inges Kindlustus
 • BTA Insurance Company SE Eesti filiaal
 • Tryg Garantiforsikring A/S
 • ERGO Insurance SE
 • Salva Kindlustuse AS
 • AS Citadele banka (Joint Stock Company Citadele Banka)
 • Euler Hermes SA, branch in Finland

Käendajate nimekirjas olevad krediidi- ja kindlustusasutused on käendamiseks ise soovi avaldanud ning taotlenud Maksu- ja Tolliametilt vastava õiguse. Käendusdokumendid esitatakse selleks ettenähtud vormil eesti keeles:


Eesti Vabariigi välistel käendajatel palume dokumenti lisada kohtualluvus kinnitusega, et käenduslepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppele mittejõudmisel Harju Maakohtus.

Tagatissumma tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Maksekorraldusele palume märkida tagatisnõude viitenumbri.

Kui deposiidina esitatud tagatis on vabastatud, palume tagatise tagastamiseks või ettemaksukontole kandmiseks esitada taotlus.

Pandi seadmiseks palume esitada taotlus.

Pandi eseme väärtuse hindamisel lähtume eksperthinnangus väljatoodud turuväärtusest. Palume esitada Eesti varahindamise standardite nõuetele vastav eksperthinnang (EVS 875), mis on väljastatud kehtivat kutsetunnistust omava kutselise hindaja poolt ning ei ole vanem kui kolm kuud. Eksperthinnang peab olema koostatud esitamiseks Maksu- ja Tolliametile ning sisaldama hindamisteenuse pakkuja nõusolekut, et seda võib avaldada kolmandatele isikutele. Kutseliste hindajate nimekirja leiate Eesti Kinnisvara Hindajate ühingu kodulehelt

Tagatisena aktsepteerime reeglina I järjekoha hüpoteeke, kuid sõltuvalt konkreetsest tagatise pakkumisest on võimalik pandi seadmine ka järgnevatele järjekohtadele.

Me ei aktsepteeri tagatist, kui:

 • esitatud pandieseme väärtus ei ole tagatissumma tagamiseks piisav;
 • pandi ese ei ole lihtsalt realiseeritav;
 • vara on juba koormatud hüpoteekidega summas, mille tulemusena vara väärtuse ja hüpoteekide summa vahe ei ole piisav nõuete tagamiseks.

Abi küsimuste korral

Tagatise esitamise ja tagastamisega seotud küsimuste korral aitab Aet Mammuspuu, aet.mammuspuu@emta.ee, 676 1609.

Viimati uuendatud 22.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?