Muud maksud ja nõuded

Eesti maksusüsteem koosneb riiklikest ja kohalikest maksudest. Maksu- ja Tolliamet kogub riiklikke makse ja võib halduslepingu alusel olla kaasatud kohalike omavalitsuste kehtestatud kohalike maksude (nt Tallinnas reklaamimaksu) kogumisse. Lisaks hallatakse Maksu- ja Tolliameti kaasabil mitmeid muid tasusid, lõivusid ja nõudeid.

Maamaks

Maamaks on maamaksuseadusega kehtestatud riiklik maks. Maamaksuga maksustatakse Eestis kogu maa, v.a maa, millel on majandustegevus keelatud. Maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

Loe edasi

Metsatehingud

Kõik raieõigust ja/või metsamaterjali müünud ning ostnud füüsilised ja juriidilised isikud peavad esitama Maksu- ja Tolliametile kord aastas raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatise.

Loe edasi

Raskeveokimaks

Raskeveokimaks on riiklik maks, millega maksustatakse ainult veoste vedamiseks ettenähtud raskeveokeid.

Loe edasi

Teekasutustasu

Eestis tuleb maksta teekasutustasu kõikide üle 3,5-tonniste veoautode eest, mis sõidavad avalikult kasutatavatel teedel.

Loe edasi

Tallinna reklaamimaks

Reklaamimaks on kohalik maks, mille on kehtestanud Tallinna Linnavolikogu. Reklaamimaksu deklaratsioon tuleb esitada ning reklaamimaks tasuda Maksu- ja Tolliametile. Reklaamimaksu teemal nõustab Tallinna Strateegiakeskus.

Loe edasi

Keskkonnatasud

Keskkonnatasu on keskkonna kasutusõiguse hind. Keskkonnatasu peavad maksma isikud, kes on saanud keskkonnaloaga või seadusega sätestatud muul alusel õiguse eemaldada looduslikust seisundist loodusvara, väljutada keskkonda saasteaineid või kõrvaldada jäätmeid või on teinud seda vastavat õigust omamata.

Loe edasi

Hasartmängumaks

Hasartmängumaksu peab deklareerima ja maksma iga ettevõte, kellele on väljastatud hasartmängu tegevus- ja korraldusluba.

Loe edasi

Riigilõiv

Sellel lehel on info maksukohustuslaste registris arvestust peetavate riigilõivude kohta.

Loe edasi

Kohtute ja prokuratuuri nõuded

Sellel lehelt leiate informatsiooni kohtute, registripidaja ja prokuratuuri nõuete kohta, mis kajastuvad Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA või mille üle Maksu- ja Tolliamet peab eraldi arvestust.

Loe edasi

Osakapitali deposiit

Maksukohustuslaste registris peetakse arvestust äriregistri kiirmenetluses kohtu deposiitkontole kantud osakapitalide ja nende tagastamise üle.

Loe edasi

Viimati uuendatud 05.10.2021

Kas sellest lehest oli abi?