Tollimaksuvabastused

Üldjuhul maksustatakse imporditud kaup tollimaksuga. Erandjuhtudel on siiski võimalik taotleda tollimaksuvabastust.

Tollimaksuvabastusi reguleerib Nõukogu määrus (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuste süsteem. Tollimaksust vabastatud kaup on enamasti vabastatud ka käibemaksust käibemaksuseaduse § 17 lõike 2 alusel.

Oluliseks tingimuseks maksuvabastuse kohaldamisel määruse nr 1186/2009 alusel on nõue, et kaupa ei impordita kaubanduslikul eesmärgil. Lisaks tuleb silmas pidada, et maksuvabastuse kohaldamine on alati seotud teatud tingimuste täitmise nõudega (näiteks dokumentide esitamisega) ja seega isik, kes taotleb tollilt maksuvabastust, on kohustatud tõendama, et ettenähtud tingimused on täidetud.

Tollimaksuvabastuse taotlemine oleneb kaubast ja maksuvabastusest. Paljudel juhtudel taotletakse maksuvabastust tollideklaratsiooni esitamisega, kuid teatud juhtudel on vajalik tolli poolt eelnevalt väljastatud luba.

Ekspordil tollimaksuvabastust ei kasutata, sest Euroopa Liidus ei ole kehtestatud eksporditollimakse.

Kontaktisikud

Infot tollimaksuvabastuste kohta saate järgmistelt kontaktisikutelt.

Laine Johannes
+372 676 3811, laine.johannes@emta.ee

Külli Tarro
+372 676 4443, kylli.tarro@emta.ee

Viimati uuendatud 01.07.2022

Kas sellest lehest oli abi?