Päringud, load ja teavitused

Sellele lehele on koondatud käibemaksuseaduses sätestatud juhtumid, mille korral käibemaksukohustuslane peab Maksu- ja Tolliametilt luba taotlema või Maksu- ja Tolliametit teavitama. Siit leiate ka päringud, mis on abiks igapäevaste tehingute teostamisel, näiteks saate kontrollida tehingupartneri käibemaksukohustuslase numbri kehtivust, vaadata, kes on oma deklaratsioonis näidanud piiriülest müüki teie ettevõttele jmt.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

EL KMKR numbri kehtivuse kontrollimine

Päringu tulemusena saate vastuseks, kas KMKR number on kehtiv või ei ole kehtiv. Eitava vastuse korral soovitame toimida järgmiselt:

  • kontrollige KMKR numbri struktuuri ja formaati – saate teada, kas klient on andnud teile KMKR numbri, mitte ettevõtte registrikoodi, isikukoodi või muu numbri
  • kontrollige numbri nimetust (PDF) – saate teada vastava riigi KMKR numbri võõrkeelse nimetuse, et kontrollida, kas klient on teavitanud teid õigest numbrist
  • võtke kliendiga ühendust ja täpsustage KMKR numbrit
  • numbriväljale tuleb sisestada number ilma riigitunnuseta
  • vaadake tabelist, kas kontrollitava välisriigi päringusüsteem töötab
  • päringu vastuse andmete koosseisus kuvatakse täiendavalt infot ka käibemaksukohustuslase tegevusala ja õigusliku vormi kohta. Õiguslikud vormid väljendatakse koodidena, näiteks FR-11, CZ-02, FI-16 jne.
    Euroopa Komisjoni koostatud allolevast tabelist leiate ELi liikmesriikide õiguslike vormide koodid koos selgitustega.
  • Kontrollige käibemaksukohustuslase numbrit e-posti teel: ariklient@emta.ee

Kui soovite informatsiooni teiste ELi liikmesriikide KMKR numbri kehtivuse kohta e-aadressilt ariklient@emta.ee, märkige oma e-kirjas KMKR number, mille kehtivust kontrollida soovite.

Kui soovite kontrollida teise ELi liikmesriigi KMKR numbri olemasolu ja kehtivust ettevõtte nimetuse järgi, siis pöörduge vastava riigi maksuadministratsiooni poole. Teiste riikide maksuametite kontaktandmed leiate Euroopa Komisjoni koduleheküljelt.

Pange tähele!

Alates 1. jaanuarist 2021 ei saa teha päringuid Ühendkuningriigi ettevõjate käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohta (v.a. Põhja-Iirimaa käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrid eesliitega „XI").

Alates jaanuarist 2020 muutusid Hollandi FIE-de käibemaksukohustuslaste numbrid. Hollandi FIE ei saa enam kasutada oma isikukoodi käibemaksukohustuslase numbrina, vaid nüüd antakse talle eraldi KMKR number. Uued numbrid hakkasid kehtima alates 01.01.2020 ning neid saab kontrollida ka VIES süsteemis ja Euroopa Liidu veebisaidil.

Viimati uuendatud 19.11.2021

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?