Päringud, load ja teavitused

Sellele lehele on koondatud käibemaksuseaduses sätestatud juhtumid, mille korral käibemaksukohustuslane peab Maksu- ja Tolliametilt luba taotlema või Maksu- ja Tolliametit teavitama. Siit leiate ka päringud, mis on abiks igapäevaste tehingute teostamisel, näiteks saate kontrollida tehingupartneri käibemaksukohustuslase numbri kehtivust, vaadata, kes on oma deklaratsioonis näidanud piiriülest müüki teie ettevõttele jmt.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Load käibemaksuseaduse alusel

Sellele lehele on koondatud käibemaksuseaduses sätestatud muud juhtumid, mille korral käibemaksukohustuslane peab Maksu- ja Tolliametilt luba taotlema.

Maksukohustuslase või piiratud maksukohustuslase motiveeritud taotluse alusel võib Maksu- ja Tolliamet lubada käibedeklaratsiooni esitamist paberkandjal.

Kui maksukohustuslase raamatupidamises ei ole võimalik ettevõtluse tarbeks kauba või teenuse sisendkäibemaksu eristada ettevõtlusega mitteseotud eesmärkidel kasutatava kauba või teenuse sisendkäibemaksust, määratakse sisendkäibemaksu mahaarvamise kord maksukohustuslase taotluse alusel maksuhalduri otsusega.

Kui isikul on palju tegevusvaldkondi, kus maksustatava ja maksuvaba käibe osakaalud on väga erinevad, siis tuleb taotleda luba tegevusvaldkonniti erinevate proportsioonide rakendamiseks.

Sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise korral on maksukohustuslasel lubatud tema põhjendatud taotluse alusel maksuhaldurilt saadud kirjalikul loal muuta kalendriaasta kestel käesoleva seaduse § 33 lõikes 2 käsitletud maksustatava käibe ja kogu käibe suhet juhul, kui jooksva kalendriaasta maksustatava käibe ja kogu käibe tegelik suhe sellest oluliselt erineb

Maksukohustuslase põhjendatud kirjaliku taotluse alusel võib maksuhaldur anda maksukohustuslasele loa kasutada reisiteenuse maksustatava väärtuse arvutamisel teenuse osutamisele eelnenud kalendriaasta keskmist marginaali.

Maksukohustuslase põhjendatud kirjaliku taotluse alusel kui iga üksiku kasutatud kauba soetusmaksumust on keeruline välja arvutada võib maksuhaldur anda maksukohustuslasele loa kasutatud kauba edasimüügil arvestada käibe maksustatav väärtus tehingupõhise arvestuse asemel maksustamisperioodi põhiselt.

Viimati uuendatud 13.01.2022

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?