Päringud, load ja teavitused

Sellele lehele on koondatud käibemaksuseaduses sätestatud juhtumid, mille korral käibemaksukohustuslane peab Maksu- ja Tolliametilt luba taotlema või Maksu- ja Tolliametit teavitama. Siit leiate ka päringud, mis on abiks igapäevaste tehingute teostamisel, näiteks saate kontrollida tehingupartneri käibemaksukohustuslase numbri kehtivust, vaadata, kes on oma deklaratsioonis näidanud piiriülest müüki teie ettevõttele jmt.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Teavitused käibemaksuseaduse alusel

Sellele lehele on koondatud käibemaksuseaduses sätestatud juhtumid, mille korral käibemaksukohustuslane peab Maksu- ja Tolliametit teavitama.

Kui maksukohustuslane soovib teostada ekspordina käsitatavat kauba müüki ühendusevälise riigi füüsilisele isikule (käibemaksutagastusega müüki), peab ta Maksu- ja Tolliametit sellest müügi alustamisele eelneval maksustamisperioodil kirjalikult teavitama ning teavituses märkima kuupäeva, millest alates ta käibemaksutagastusega müüki alustab.

Rahandusministri määrus "Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord"

Enne käibe toimumist samal maksustamisperioodil või varem sellest Maksu- ja Tolliametit kirjalikult teavitanud maksukohustuslane lisab käibemaksu KMS  § 16 lg 3 nimetatud kaupade ja teenuste maksustatavale väärtusele.
Kui piiratud käibemaksukohustuslase kalendriaasta jooksul ühendusesiseselt soetatud kaupade maksustatav väärtus ületab piirmäära (10 000 eurot), siis peab ta piirmäära ületamise päevast arvates kolme tööpäeva jooksul sellest Maksu- ja Tolliametit kirjalikult teavitama

Kui maksukohustuslane on Maksu- ja Tolliametit sellekohaselt teavitanud, võib ta järgida käibemaksuseaduse § 41 lõikes  3 sätestatud maksustatava väärtuse arvestamise korda ka enda imporditud originaalkunstiteose, kollektsiooni- või antiikeseme või  originaalkunstiteose, mille on maksukohustuslasele müünud autor või autoriõiguse valdaja, edasimüügil.

Viimati uuendatud 04.06.2021

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?