Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kui tegutsete või kavatsete hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEna, siis leiate sellelt lehelt kogu info ettevõtluse, füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise ning maksukohustuste kohta. Abiks on maksukalender ja nõuanded arvestuse pidamiseks, deklaratsioonide esitamiseks ning maksude tasumiseks.

Käsiraamat - füüsilisest isikust ettevõtja ABC

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kes ei pea sotsiaalmaksu avansilisi makseid tasuma

FIE ei pea sotsiaalmaksu avansilisi makseid tasuma, kui:
 1. ta on riikliku pensioni saaja või osalise töövõimega isik või õppur ravikindlustuse seaduse § 5 lg 4 tähenduses (põhiharidust omandav isik, üldkeskharidust omandav isik, kutseõppe tasemeõppes õppiv isik, eesti alalisest elanikust üliõpilane, v.a doktoranditoetust saav isik);
   
 2. ta alustab või lõpetab tegevuse kvartali jooksul
  Kui FIE alustab või lõpetab ettevõtluse kvartali jooksul, maksab ta avansilisi makseid nende päevade eest, millal ta on FIE-na registreeritud.
  Kui punktides 1 ja 2 nimetatud avansiliste maksete kohustusest vabastamise tingimused on täidetud mitte kogu kvartali jooksul, vaid üksnes teatud perioodil kvartalis, siis rakendatakse proportsiooni.
  Kui isikul on maksukohustus osade kvartali päevade eest, siis:
   - leitakse päevade arv, mille eest maksukohustus tekkis (liidetakse kokku kõik maksuvabastusega katmata päevad);
   - leitakse antud kvartali tegelik päevade arv;
   - arvutatakse makse päevapõhiselt – kvartali makse jagatakse kvartali päevade arvuga ning korrutatakse maksukohustuse päevade arvuga.

  Näide 
  Maksukohustus tekkis 50 päeva eest ja antud kvartalis on 91 päeva – maksukohustus arvutatakse nii: 578.16 : 91 × 50 = 317.67 eurot
   
 3. tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või riik või kohalik omavalitsus
  Kui FIE eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel riik, linn või vald ning kui see summa on 2021. a vähemalt 578.16 eurot kvartalis, siis ei pea FIE sotsiaalmaksu avansilisi makseid maksma.
  Kui tööandja, riik, linn või vald maksab FIE eest sotsiaalmaksu vähem kui 578.16 eurot, siis peab FIE ise puudujääva osa tasuma. Tasutud sotsiaalmaksu võetakse arvesse summeeritult alates kalendriaasta algusest. Kui tööandja või riigi tasutud sotsiaalmaksu summa on suurem kui antud kvartali avansilise makse kohustus, siis kandub selles kvartalis kasutamata tööandja/riigi sotsiaalmaks järgmiste kvartalite maksukohustuse vähenduseks, kuid mitte tagasiulatuvalt eelmiste kvartalite maksukohustuse vähendamiseks.

  Näide FIE II kvartali maksukohustus on 200 eurot. Kontrollitakse 2021. a märtsi-, aprilli- ja maikuu tööandja/riigi tasutud sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et tasutud sotsiaalmaksu kogusumma on 350 eurot, siis FIE lõplik II kvartali avansilise makse kohustus on 0 ja kasutama jääk on 350 – 200 = 150 eurot. Seda kasutamata jääki saab kasutada järgmiste kvartalite katteks.
  III kvartali maksukohustus on FIE-l 300 eurot. Kontrollitakse 2021. a juuni-, juuli- ja augustikuu tööandja/riigi tasutud sotsiaalmaksu summasid. Oletame, et tasutud sotsiaalmaksu summa on 50 eurot, siis lõplik III kvartali avansilise makse kohustus FIE-l on 300 – 150 (eelmise kvartali jääk) – 50 (III kvartalis tasutud) = 100 eurot.

Sotsiaalmaksu avansilise makse summa arvestamisel saab abi Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroodest või e‑MTAst.

Viimati uuendatud 03.05.2021

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?