Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kui tegutsete või kavatsete hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEna, siis leiate sellelt lehelt kogu info ettevõtluse, füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise ning maksukohustuste kohta. Abiks on maksukalender ja nõuanded arvestuse pidamiseks, deklaratsioonide esitamiseks ning maksude tasumiseks.

Käsiraamat - füüsilisest isikust ettevõtja ABC

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Sotsiaalmaksu avansilised maksed

sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

FIE peab neli korda aastas maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid (v.a juhul, kui ta on riikliku pensioni saaja, osalise või puuduva töövõimega isik, õppur ravikindlustuse seaduse § 5 lg 4 tähenduses või alustab/lõpetab tegevuse kvartali jooksul või tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või riik).

Sotsiaalmaksu avansilisi makseid makstakse jooksva kvartali eest, iga kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks (I kvartali eest 15. märtsiks, II kvartali eest 15. juuniks, III kvartali eest 15. septembriks ja IV kvartali eest 15. detsembriks). Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär kehtestatakse igaks aastaks riigieelarvega.

2022. aasta sotsiaalmaksu kuumäär on 584 eurot, millelt arvutatud ühe kvartali sotsiaalmaksu kohustus on 578.16 eurot (584 × 3 × 33%). Maksukohustus tasutakse eurosendi täpsusega.


FIE abikaasa sotsiaalmaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine

Äriregistris registreeritud FIE-l (v.a notar ja kohtutäitur) on võimalik tasuda oma abikaasa eest, kes osaleb FIE tegevuses, sotsiaalmaksu, tagades sellega abikaasale sotsiaalkindlustuskaitse.

Viimati uuendatud 17.05.2022

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?