Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kui tegutsete või kavatsete hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEna, siis leiate sellelt lehelt kogu info ettevõtluse, füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise ning maksukohustuste kohta. Abiks on maksukalender ja nõuanded arvestuse pidamiseks, deklaratsioonide esitamiseks ning maksude tasumiseks.

Käsiraamat - füüsilisest isikust ettevõtja ABC

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Põllumajanduses

Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine põllumajanduses

Põllumajanduses on eriotstarbelise diislikütuse kasutamine lubatud üksnes põllumajandusmasinates. Teistes põllumajanduses kasutatavates mootorsõidukites (nt veoautodes) ei ole eriotstarbelise diislikütuse kasutamine lubatud.

Põllumajandusmasinates kasutamisel ei ole tegevuse põllumajandusliku eesmärgi määratlemise juures oluline, kas põllumajandustöid tehakse põllumajandustootja enda tarbeks või teenuse osutamiseks teisele põllumajandustootjale (nt FIE teeb künni-, külvi-, viljakoristustöid oma tarbeks või ka naabrile, kes tegeleb ka põllumajandussaaduste tootmisega).

Mõned näited, millal eriotstarbelist diislikütust on lubatud põllumajandusmasinates ka kasutada

  • põllumajandusmasin sõidab avalikult kasutataval teel ühelt põllult teisele põllumajandustööde tegemiseks (kündmine, külv, viljakoristus jms)
  • põllumajandusmasin (nt traktor) sõidab avalikult kasutataval teel ja transpordib vilja põllult kuivatisse või väetise vedu hoidlast põllule jms
  • põllumajandusmasin koristab teed lumest loomalauta pääsemiseks või lauda juurde sõitvale piimaautole ligipääsu võimaldamiseks jms

Kuna põllumajandusmasinates on eriotstarbelist diislikütust lubatud tarbida üksnes põllumajanduslike tööde tegemiseks, siis seetõttu ei ole lubatud eriotstarbelist kütust tarbivat põllumajandusmasinat kasutada muudel eesmärkidel.

Mõned näited, millal eriotstarbelist diislikütust ei ole lubatud kasutada

  • FIE kasutab põllumajandusmasinat lisaks põllutöödele ka metsatöödel
  • põllumajandusmasinat kasutatakse muudeks, mitte põllumajandusega seotud, lumekoristusteks või teehoolduseks

Kuivatites on eriotstarbelise diislikütuse kasutamine lubatud sõltumata sellest, kas tegemist on paiksete kuivatitega või liikuvate (mobiilsete) kuivatitega.

Viimati uuendatud 28.04.2021

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?