Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kui tegutsete või kavatsete hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEna, siis leiate sellelt lehelt kogu info ettevõtluse, füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise ning maksukohustuste kohta. Abiks on maksukalender ja nõuanded arvestuse pidamiseks, deklaratsioonide esitamiseks ning maksude tasumiseks.

Käsiraamat - füüsilisest isikust ettevõtja ABC

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Registreerimiskohustuse aja kindlakstegemine

(40 000 euro suuruse käibe täitumine)

Kui FIE maksustatav käive ei ületanud eelmisel kalendriaastal ega jooksva kalendriaasta algusest arvates 200 000 eurot, võib (vabatahtlik) FIE valida, kas ta lähtub käibemaksuarvestuse pidamisel KMS-is sätestatud üldkorrast (tekkepõhine käibemaksuarvestus) või KMS §-s 44 sätestatud erikorrast (kassapõhine käibemaksuarvestus).

Kui eelpool nimetatud piirmäär (200 000 eurot) on eelmisel kalendriaastal või jooksva kalendriaasta algusest arvates ületatud, tuleb käibemaksuarvestust pidada üldkorra kohaselt.

Maksustatava käibe piirmäära arvestamisel võib FIE valida, kas ta lähtub KMS-is sätestatud üldkorrast või KMS §-s 44 sätestatud erikorrast.

Üldkorra kohaselt on käive tekkinud päeval, millal esimesena tehti üks toimingutest:

  • kas kaup lähetati (teenus osutati) ostjale või
  • laekus raha kauba (teenuse) eest.

Erikorra kohaselt on käive tekkinud päeval, millal laekus raha kauba (teenuse) eest. Erikorda pidav FIE peab registreerimiskohustuse piirmäära arvestust samuti kassapõhiselt.

Näide 1

Kaup lähetati (teenus osutati) varem, kui raha laekus.

Arve nr 1 20. jaanuar Summas 9835 eurot Tasumine 17. veebruar Summas 9835 eurot
Arve nr 2 10. veebruar Summas 11 113 eurot Tasumine 1. märts Summas 11 113 eurot
Arve nr 3 14. märts Summas 9835 eurot Tasumine 20. aprill Summas 9835 eurot
Arve nr 4 10. aprill Summas 9835 eurot Tasumine 26. mai Summas 9835 eurot
    Kokku: 40 618 eurot    


Üldkorras arvestuse pidamisel ületas käive 40 000 eurot 10. aprillil ja raha saamise järgi ehk kassapõhise arvestuse korral ületas käive 40 000 eurot 26. mail. Mõlemal juhul peab FIE käibemaksukohustuslasena registreerimise avalduse esitama hiljemalt 3 tööpäeva jooksul. Kõigile sama päeva (näites 10. aprilli või 26. mai) arvetele peab FIE lisama käibemaksu.

Näide 2

Kaup lähetati (teenus osutati) samaaegselt raha laekumisega (näiteks jaekaubanduse puhul). Kauba või teenuse eest tasuti sularahas järgmiselt:

Jaanuar 3678 eurot
Veebruar 3551 eurot aasta algusest 7229 eurot
Märts 4317 eurot aasta algusest 11 546 eurot
Aprill 4317 eurot aasta algusest 15 863 eurot
Mai 4637 eurot aasta algusest 20 500 eurot
Juuni 4317 eurot aasta algusest 24 817 eurot
Juuli 3998 eurot aasta algusest 28 815 eurot
August 3998 eurot aasta algusest 32 813 eurot
September 4307 eurot aasta algusest 37 120 eurot
1. oktoober
2. oktoober
3. oktoober
4. oktoober
696 eurot
728 eurot
696 eurot
765 eurot
Kokku: 40 005 eurot


Nii üldkorras kui ka kassapõhise arvestuse puhul ületas käive 40 000 eurot 4. oktoobril.
FIE peab käibemaksukohustuslasena registreerimise avalduse esitama hiljemalt 3 tööpäeva jooksul. Kõigile sama päeva arvetele (nt 4. oktoober) peab FIE lisama käibemaksu.

Viimati uuendatud 28.04.2021

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?