Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kui tegutsete või kavatsete hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEna, siis leiate sellelt lehelt kogu info ettevõtluse, füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise ning maksukohustuste kohta. Abiks on maksukalender ja nõuanded arvestuse pidamiseks, deklaratsioonide esitamiseks ning maksude tasumiseks.

Käsiraamat - füüsilisest isikust ettevõtja ABC

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

FIE maksukalender

Kohustuslik kõikidele FIE-dele

15. märts FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
2. mai Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vormi A) ja residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vormi E) esitamine
15. juuni FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
15. september FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine*
3. oktoober 2021. aasta tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse tasumine
15. detsember FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine*

Kohustuslik, kui...
Tähtpäev
… FIE on tööandja ja teeb väljamakseid teisele füüsilisele isikule
Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksete deklaratsiooni (vormi TSD koos vastava lisaga) esitamine, deklareeritud maksude ja maksete ülekandmine Maksu- ja Tolliameti pangakontole Väljamakse tegemisele järgneva kuu 10. kuupäev
FIE töötajate registreerimine töötamise registris Hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks
2021. aastal tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu tõendi vormi (TSM, TSM MR) väljastamine isiku nõudmisel** 1. veebruar
Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsiooni INF 14 esitamine***
Töötaja eest täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõendi (vorm TPS) väljastamine isiku nõudmisel 1. detsember
FIE, kes on tööandjana kalendriaasta jooksul katnud töötaja tervise edendamise kulusid piirmäära ulatuses (tulumaksuseaduse § 48 lg 55), peab esitama Maksu- ja Tolliametile järgneva aasta 1. veebruariks deklaratsiooni INF 14 ja täidab III osa
… FIE maksab sotsiaalmaksu abikaasa eest
Abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD) Maksustamisperioodile (kuu) järgneva kuu 10. kuupäev
...FIE on käibemaksukohustuslane
Käibedeklaratsiooni (vormi KMD ja vormi KMD INF) esitamine ning käibemaksu tasumine Iga kuu 20. kuupäev
… FIE on käibemaksukohustuslane ja müüb kaupu või osutab teatud teenuseid Euroopa Liidu riikide käibemaksukohustuslastele
Ühendusesisese käibe aruande (vormi VD) esitamine Iga kuu 20. kuupäev
...FIE on raskeveoki omanik
Raskeveokimaksu tasumine, üle 3,5-tonniste veoautode eest teekasutustasu tasumine, kui nad sõidavad avalikult kasutatavatel teedel 17. jaanuar, 15. aprill
15. juuli, 17. oktoober
...FIE on maaomanik
Maamaksu tasumine 31. märts****
 3. oktoober
...FIE on pakendiettevõtja
Pakendiaktsiisi tasumine 17. jaanuar, 15. aprill,
15. juuli, 17. oktoober

Lisainfo

Kui makse tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse makse tähtpäevaks puhkepäevale järgnev tööpäev.

* FIE ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma:
- ettevõtluse esimesel aastal;
- kui ühe kvartali maksu suurus ei ületa 300 eurot (tulumaksuseaduse § 47);
- pärast seda, kui FIE on äriregistrist kustutatud;
- kui ettevõtlus on registreeritud ajutise või hooajalisena ning kui ettevõtlus on peatatud.

** Vastava tõendi annab FIE isiku nõudmisel juhul, kui ta on teinud isikule tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid.
*** Esitab juhul, kui ta on tööandjana oma töötajatele välja maksnud hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest ettevõtluses.
**** Kuni 64 euro suurune maamaks tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt poolt, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 3. oktoobriks (maamaksuseaduse § 7 lg 1).

Viimati uuendatud 29.04.2022

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?