Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kui tegutsete või kavatsete hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEna, siis leiate sellelt lehelt kogu info ettevõtluse, füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise ning maksukohustuste kohta. Abiks on maksukalender ja nõuanded arvestuse pidamiseks, deklaratsioonide esitamiseks ning maksude tasumiseks.

Käsiraamat - füüsilisest isikust ettevõtja ABC

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Metsamaterjali müügitulu ja Natura 2000 toetus

Täiendav mahaarvamine metsamaterjali ja raieõiguse müügitulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest

FIE võib talle kuuluvalt kinnisasjalt raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest peale dokumentaalselt tõendatud kulude mahaarvamist ilma kuludokumentideta veel täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot (tulumaksuseaduse § 32 lg 4¹). Täiendav maksuvabastus ei saa tekitada maksustamisperioodil kahjumit, nagu ka maksustamisperioodil kasutamata maksuvabastuse osa ei kanta edasi järgnevatele maksustamisperioodidele.

Metsamaterjal metsaseaduse tähenduses on langetatud puu ja puutüvi ning puutüve järkamisel saadud tüveosa, raidmed. Maksustamisel võetakse aluseks metsaseaduses sätestatud metsamaterjali mõiste ning sellest tulenevalt ei käsitleta metsamaterjalina tulumaksuseaduses sätestatud soodustuse saamisel töödeldud metsamaterjali, nt järgatud ja lõhutud küttepuid ega ka hakkepuitu.

Lisainfo

Metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamine
Metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamisest saadud tulu ning Natura 2000 erametsamaa toetuse deklareerimisest

Viimati uuendatud 26.07.2022

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?