Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kui tegutsete või kavatsete hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEna, siis leiate sellelt lehelt kogu info ettevõtluse, füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise ning maksukohustuste kohta. Abiks on maksukalender ja nõuanded arvestuse pidamiseks, deklaratsioonide esitamiseks ning maksude tasumiseks.

Käsiraamat - füüsilisest isikust ettevõtja ABC

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Sotsiaalmaksu proportsionaalne arvestus

Sotsiaalmaksu avansiliste maksete kvartaalse kohustuse proportsionaalne arvestus, kui maksukohustus on kvartalist lühema perioodi jooksul (SMS § 9 lõiked 5 ja 51).

Kui avansiliste maksete kohustusest vabastamise tingimused on täidetud mitte kogu kvartali jooksul, vaid üksnes teatud perioodi jooksul kvartalis, siis rakendatakse päevade põhist proportsiooni.

FIE maksab sotsiaalmaksu avansilisi makseid proportsionaalselt:

 • FIE-na registreeritud päevade arvuga, kui ta on kvartali kestel kantud äriregistrisse või kustutatud äriregistrist;

 • ettevõtlusega tegelemise päevade arvuga, kui ta on teatanud äriregistri pidajale tegevuse peatamisest või hooajalise tegevuse algus- ja lõppkuupäeva;

 • pensionäriks või osalise või puuduva töövõimega isikuks saamisele eelnenud päevade arvuga, kui ta on kvartali kestel saanud riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks, ning selle staatuse lõppemisele järgnenud päevade arvuga, kui tal on kvartali kestel lõppenud õigus saada riiklikku pensioni või osalise või puuduva töövõimega isiku staatus;

 • ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel kindlustatud isikuga võrdsustatud isiku staatuse tekkimisele eelnenud päevade arvuga, kui tal on kvartali kestel tekkinud õigus olla võrdsustatud isik ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel, ning selle staatuse lõppemisele järgnenud päevade arvuga, kui tal on kvartali kestel lõppenud õigus olla võrdsustatud isik ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5 alusel;

 • välisriigi pädeva sotsiaalkindlustusasutuse sertifikaadi A1 mittekehtivuse päevade arvuga.

Kui isikul on maksukohustus osade kvartali päevade eest, siis:

 • leitakse päevade arv, mille eest maksukohustus tekkis (liidetakse kokku kõik maksuvabastusega katmata päevad);

 • leitakse antud kvartali tegelik päevade arv;

 • arvutatakse makse päevapõhiselt: kvartali makse ÷ kvartali päevade arv × maksukohustuse päevade arv.

Igas kvartalis on erinev päevade arv:
I kv: 31+28+31=90 päeva
II kv: 30+31+30=91 päeva
III kv: 31+31+30=92 päeva
IV kv: 31+30+31=92 päeva

Näiteks kui maksukohustus tekkis 50 päeva eest ja antud kvartalis on 91 päeva, siis arvutatakse maksukohustus järgnevalt: 578,16 eurot ÷ 91 × 50 = 317,67 eurot.

Näited

Näited 2021. aasta I kvartali avansiliste maksete päevapõhise arvestuse kohta
(päevade arv = maksukohustuse päevade arv kvartalis; teadaolevad andmed seisuga 14.03.2021):

 1. FIE algus 01.01.2021 (või varem) ja lõpp 31.01.2021 → päevade arv = 31 → I kv makse: 578,16 eurot ÷ 90 päeva × 31 päeva = 199,14 eurot
 2. FIE algus 31.01.2021 ja lõpp 28.02.2021 → päevade arv = 29 → I kv makse: 578,16 ÷ 90 × 29 = 186,30 eurot
 3. FIE algus 01.01.2021 (või varem), peatamine 10.01.2021–05.02.2021 (27 päeva) ja õppur 10.02.–05.03.2020 (24 päeva), FIE lõpp puudub → päevade arv = kvartali päevade arv 90 – peatamise päevade arv 27 – õppuriks olemise päevade arv 24 = 39 → I kv makse: 578,16 ÷ 90 × 39 = 250,54 eurot

Viimati uuendatud 03.05.2021

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?