Kaupade maksustamine

Siin anname ülevaate kauba käibe tekkimise kohast, riigisiseste tehingute ja toimingute, kauba ekspordi ja impordi ning ühendusesisese käibe ja soetamise maksustamisest. Käibemaksuseadusest tulenevalt on kauba käibe maksustamisel ka mitmeid erisusi, näiteks maksustatakse muu kauba käibest erinevalt paigaldatavad ja kokkupandavad kaubad, uued transpordivahendid jne.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Imporditud kauba maksustatava väärtuse muutuste kajastamine käibedeklaratsioonil juhul, kui tollideklaratsiooni ei muudeta

Tolliseaduse § 35 lg 2 kohaselt lubatakse tollideklaratsiooni muuta, kui deklareeritud andmetes ilmnenud vea tõttu on muutunud:

  1. kauba märgitud kogus vähemalt 1000 kg või tolliväärtus vähemalt 1000 euro võrra;
  2. tollimaksu summa;
  3. aktsiisimaksu summa;
  4. käibemaksu summa ja isik, kelle eest deklaratsioon on esitatud, ei ole Eesti käibemaksukohustuslane .

Juhul kui tollideklaratsioonil muudatusi ei tehta, deklareeritakse imporditud kauba tegeliku maksustatava väärtuse ja tollideklaratsioonil deklareeritud maksustatava väärtuse vahed käibemaksukohustuslaste poolt käibedeklaratsioonil.

Määruse nr 17 kohaselt kajastatakse maksustatava väärtuse vahed käibedeklaratsioonil järgmiselt:

  1. summa, mille võrra suurendatakse imporditud kauba maksustatavat väärtust juhul, kui seda tollideklaratsioonil ei muudeta, kajastatakse käibedeklaratsiooni lahtris 1 või 2.
    Nimetatud summalt arvestatud käibemaks deklareeritakse käibedeklaratsiooni lahtris 4 ning juhul, kui tegemist on maksustatava käibe tarbeks soetatud kaubaga, arvatakse samas summas sisendkäibemaks maha käibedeklaratsiooni lahtrites 5 ja 5.1);
  2. kui vähendatakse imporditud kauba maksustatavat väärtust, mida tollideklaratsioonil ei muudeta, siis maksukohustuslane, kes kasutab sisendkäibemaksu osalist mahaarvamist, korrigeerib sisendkäibemaksu vastava summa võrra käibedeklaratsiooni lahtrites 5 ja 5.1).

Seega kui tollideklaratsiooni ei muudeta ja imporditud kauba maksustatav väärtus suureneb, kajastatakse imporditud kauba maksustatava väärtuse muutused käibedeklaratsioonil. Kui imporditud kauba maksustatav väärtus väheneb, korrigeeritakse sisendkäibemaksu käibedeklaratsioonil üksnes juhul, kui kauba importimisel tasutud käibemaks on osaliselt mahaarvatud või täies ulatuses mahaarvamata. Kui kauba importimisel tasutud käibemaks on juba täies ulatuses mahaarvatud, on ka liigselt tasutud käibemaks mahaarvatud, mistõttu sisendkäibemaksu korrigeerimise vajadus puudub.

Tollideklaratsioonide andmetes ilmnenud imporditud kauba maksustatava väärtuse muutused, mida ei kajastata tollideklaratsioonil, kajastatakse jooksva kuu käibedeklaratsioonil, s.t vea ilmnemise kuul.

Allpool on toodud näited imporditud kauba maksustatava väärtuse muutuste kajastamise kohta käibedeklaratsioonil, juhul kui tollideklaratsiooni ei muudeta:

Näide 1
2017. a juulis deklareeriti imporditud kauba maksustatavaks väärtuseks 575 eurot.
2018. a jaanuaris selgus, et kauba maksustatav väärtus peab olema 705 eurot.
Nimetatud kaup soetati maksustatava käibe tarbeks. Imporditud kauba tegeliku maksustatava väärtuse ja tollideklaratsioonil deklareeritud maksustatava väärtuse vahe (705 eurot – 575 eurot) deklareeritakse 2018. a jaanuarikuu käibedeklaratsioonil järgmiselt:
Lahter 1 130 eurot
Lahter 4 26 eurot
Lahter 5 26 eurot
Lahter 5.1 26 eurot

Näide 2
2017. a augustis deklareeriti imporditud kauba maksustatavaks väärtuseks 2000 eurot.
2018. a veebruaris selgub, et kauba maksustatav väärtus peab olema 2300 eurot.
Nimetatud kaupa kasutatakse nii maksustamisele kuuluva kui ka maksuvaba käibe tarbeks. Sisendkäibemaksu mahaarvamisel kasutatakse proportsiooni 60%. Imporditud kauba tegeliku maksustatava väärtuse ja tollideklaratsioonil deklareeritud maksustatava väärtuse vahe (2300 eurot – 2000 eurot) deklareeritakse 2018. a veebruarikuu käibedeklaratsioonil järgmiselt:
Lahter 1 300 eurot
Lahter 4 60 eurot
Lahter 5 36 eurot
Lahter 5.1 36 eurot


Näide 3
2017. a juulis deklareeriti imporditud kauba maksustatavaks väärtuseks (5700 eurot).
2018. a märtsis selgub, et kauba maksustatav väärtus peab olema 5500 eurot.

3.1. Nimetatud kaup soetati maksustatava käibe tarbeks: Sisendkäibemaksu käibedeklaratsioonil ei korrigeerita, sest tollideklaratsiooni alusel kauba impordilt tasutud käibemaks summas 1140 eurot on juulikuu käibedeklaratsioonil sisendkäibemaksuna juba maha arvatud.

3.2. Nimetatud kaup soetati maksuvaba käibe tarbeks:
Esialgselt tasuti tollideklaratsiooni alusel käibemaksu 1140 eurot.
Tegelikult peab tasuma käibemaksu 1100 eurot (5500 eurot × 20%).
Seega on käibemaksu rohkem tasutud 40 eurot (1140 eurot – 1100 eurot). Kuna kaup soetati maksuvaba käibe tarbeks, siis on sisendkäibemaks täies ulatuses mahaarvamata.
Sisendkäibemaksu korrigeeritakse (suurendatakse) 40 euro võrra 2018. a märtsikuu käibedeklaratsioonil järgmiselt:
Lahter 5      40 eurot
Lahter 5.1   40 eurot

3.3 Nimetatud kaupa kasutatakse nii maksustatava (60%) kui ka maksuvaba (40%) käibe tarbeks:
Esialgselt tasuti tollideklaratsiooni alusel käibemaksu 1140 eurot.
Tegelikult peab tasuma käibemaksu 1100 eurot (5500 eurot × 20%).
Seega on käibemaksu rohkem tasutud 40 eurot (1140 eurot – 1100 eurot), mis on maksumaksjal õigus tagasi saada.
Kuna käibedeklaratsiooni alusel on tagasi küsitud 60% tollideklaratsiooni alusel tasutud käibemaksust (60% × 1140 eurot), sh 60% liigselt tasutud käibemaksust (60% × 40 eurot), siis kuulub liigselt tasutud käibemaksust tagastamisele, st käibedeklaratsioonil korrigeerimisele 40% × 40 eurot = 16 eurot.
Sisendkäibemaksu korrigeeritakse (suurendatakse) 16 euro võrra 2018. a märtsikuu käibedeklaratsioonil järgmiselt:
Lahter 5       16 eurot
Lahter 5.1    16 eurot

Viimati uuendatud 12.10.2022

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?