Kaupade maksustamine

Siin anname ülevaate kauba käibe tekkimise kohast, riigisiseste tehingute ja toimingute, kauba ekspordi ja impordi ning ühendusesisese käibe ja soetamise maksustamisest. Käibemaksuseadusest tulenevalt on kauba käibe maksustamisel ka mitmeid erisusi, näiteks maksustatakse muu kauba käibest erinevalt paigaldatavad ja kokkupandavad kaubad, uued transpordivahendid jne.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Kauba võõrandamine koos selle toimetamisega ühendusevälisesse riiki

Kauba eksport on see, kui kauba võõrandaja või välisriigi isikust kauba soetaja võõrandab ja toimetab liidu kauba väljaspool liidu tolliterritooriumi asuvasse sihtkohta (KMS § 5 lg 1 p 1 mõistes).

Seega on ekspordi puhul oluline, et kauba toimetamisel liiduvälisesse riiki toimub ka kauba võõrandamine. KMSi mõistes tekib eksport kauba võõrandajal, seda ka juhul, kui tegelik kauba liidust välja toimetaja või tollideklaratsiooni vormistaja on võõrandaja poolt volitatud isik või välisriigi isikust ostja.

Võõrandaja saab käsitada tehingut kauba ekspordina siis, kui ta on võimeline tõendama, et kaup toimetati liidust väljaspool asuvasse sihtkohta. Üldreeglina on eksport see, kui võõrandaja korraldab ise kauba väljaveo liidust. Samuti saab võõrandaja käsitada tehingut ekspordina, kui kauba toimetab liidust välja välisriigi isikust ostja. Kui välisriigi isikust ostja (ostja 1) müüb kauba omakorda edasi teisele välisriigi isikule (ostja 2), kuid vormistab enda nimel (st ostja 1 nimel) kas ise või laseb oma volitatud esindajal vormistada ekspordi tollideklaratsiooni selle kauba kohta, saab Eesti maksukohustuslasest kauba võõrandaja käsitada kauba müüki samuti 0%-lise määraga maksustatava kauba ekspordina. 0%-lise määra rakendamise tingimus siinjuures on see, et Eesti ettevõtja saab kauba ostjalt 1 kas enda või tema volitatud esindaja nimel vormistatud tollideklaratsiooni koopia või andmed deklaratsiooni numbri kohta, millega on tõendatud kauba väljaviimine liidu tolliterritooriumilt. Samuti peavad Eesti firmal olema dokumendid, millega saab tõendada, et tollideklaratsioonil on deklareeritud sama kaup, mille ta enne deklaratsiooni vormistamist müüs ostjale 1, kusjuures ekspordideklaratsioonil kajastatud kauba kogused ei tohi olla väiksemad võõrandamisdokumentidel näidatust.

Kui ostja 1 müüb kauba Eestis enne selle eksportimist järgmisele isikule ja tollideklaratsioon vormistatakse selle järgmise isiku nimel, siis Eesti firma enam võõrandamistehingut 0%-lise määraga maksustatava kauba ekspordina käsitada ei saa, vaid peab kauba maksustama sellele Eesti KMSi kohaselt kehtestatud maksumääraga. Samuti peab ta maksustama kauba sellele Eesti KMSi kohaselt kehtestatud maksumääraga, kui tal ei õnnestu kauba soetanud ostjalt 1 hankida selle kauba liidust väljatoimetamist tõendavaid dokumente.

Kauba ekspordiga on tegemist näiteks ka juhul, kui Eesti maksukohustuslane ostab kauba mõnest teisest liikmesriigist ja ekspordib selle liiduvälisesse riiki selliselt, et kaup Eestisse ei tulegi. Tegemist ei ole Eesti käibega ja eksporti ei deklareerita Eesti käibedeklaratsioonis.

Viimati uuendatud 17.05.2022

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?