Kaupade maksustamine

Siin anname ülevaate kauba käibe tekkimise kohast, riigisiseste tehingute ja toimingute, kauba ekspordi ja impordi ning ühendusesisese käibe ja soetamise maksustamisest. Käibemaksuseadusest tulenevalt on kauba käibe maksustamisel ka mitmeid erisusi, näiteks maksustatakse muu kauba käibest erinevalt paigaldatavad ja kokkupandavad kaubad, uued transpordivahendid jne.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Käibemaksutagastusega müük ehk tax-free süsteem

Maksukohustuslane võib ekspordina käsitada ka kauba võõrandamist ühendusevälises riigis elavale füüsilisele isikule. Tegemist on nn tax-free müügiga ehk käibemaksutagastusega müügiga – müügi hetkel tuleb kauba hinnale lisada käibemaks, mis hiljem ostjale tagastatakse. Tingimused, millele tehing peab vastama, on järgmised: kaup võõrandatakse ühendusevälises riigis elavale füüsilisele isikule; kaup on ostetud samal kuupäeval samas müügikohas samalt müügifirmalt; kaupade kogumaksumus koos käibemaksuga on üle 38 euro ja ostja viib kauba avamata pakendis endaga koos liikuvas pagasis ühenduse territooriumilt välja hiljemalt kauba müügi kuule järgneva kolmanda kuu lõpuks; maksukohustuslasel on tolli või Politsei- ja Piirivalveameti kinnitus kauba ühendusest väljaviimise kohta ostja poolt (KMS § 5 lg 2).

Kauba müügil tuleb kauba hinnale lisada käibemaks. Lisaks tuleb müüjal täita käibemaksutagastusega müügi kviitung, mis antakse ostjale. Ostja peab ühendusest väljudes võtma kviitungile tollilt või Politsei- ja Piirivalveametilt kinnituse, et kaup on avamata kujul ja ettenähtud aja jooksul (kviitungi väljastamise kuule järgneva kolme kuu jooksul) ühendusest välja toimetatud. Vastava kinnitusega kviitungiga võib isik pöörduda käibemaksutagastusega tegeleva firma esinduse poole, kes talle käibemaksu tagastab. Samas on võimalus, et müüja ei ole pidanud vajalikuks lepingu sõlmimist käibemaksutagastusega tegeleva firmaga. Sel juhul tagastab ostja ise tolli või Politsei- ja Piirivalveameti kinnitusega kviitungi müüjale, kes omakorda tagastab käibemaksu ostjale.

Müüja võib kauba müügi deklareerida nullmääraga maksustatava kauba ekspordina alles siis, kui tal on tolli või Politsei- ja Piirivalveameti kinnitus, mis tõendab, et kaup on ühendusest välja viidud (eksporditud). Kui kauba müük tuleb deklareerida enne kviitungi tagasisaamist, peab maksukohustuslane algul deklareerima kauba müügi siseriikliku käibena ja hiljem korrigeerima kviitungi saamise kuu eest esitatavat deklaratsiooni, vähendades siseriikliku käibe summat ning deklareerides müügi nullmääraga maksustatava käibena KMD lahtrites 3, 3.2, 3.2.1 (KMS § 29 lg 6).

Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord on kehtestatud rahandusministri määrusega.

Viimati uuendatud 04.05.2021

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?