Kaupade maksustamine

Siin anname ülevaate kauba käibe tekkimise kohast, riigisiseste tehingute ja toimingute, kauba ekspordi ja impordi ning ühendusesisese käibe ja soetamise maksustamisest. Käibemaksuseadusest tulenevalt on kauba käibe maksustamisel ka mitmeid erisusi, näiteks maksustatakse muu kauba käibest erinevalt paigaldatavad ja kokkupandavad kaubad, uued transpordivahendid jne.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Uue transpordivahendi maksustamine

Üldpõhimõtted

KMS kohaselt on uue transpordivahendi maksustamine erinev kui muu kauba käibe maksustamine. Uue transpordivahendi võõrandamine teise liikmesriigi isikule koos teise liikmesriiki toimetamisega on alati maksustatud nullmääraga ning maksukohustus tekib kõigil teisest liikmesriigist uue transpordivahendi soetanud isikutel, kaasa arvatud füüsilised isikud. Seega maksustatakse uus transpordivahend riigis, kus see registreeritakse ja seda reaalselt kasutama hakatakse.

Uus transpordivahend käibemaksuseaduse tähenduses on (KMS § 2 lg 7):

  1. veesõiduk pikkusega üle 7,5 meetri, mis on võõrandatud enne kolme kuu möödumist esmasest kasutusele võtmisest või mis on sõitnud alla 100 tunni, välja arvatud käesoleva seaduse § 15 lõike 3 punktis 3 nimetatud merelaev;
  2. õhusõiduk stardimassiga üle 1550 kilogrammi, mis on võõrandatud enne kolme kuu möödumist esmasest kasutusele võtmisest või mis on lennanud alla 40 tunni, välja arvatud käesoleva seaduse § 15 lõike 3 punktis 4 nimetatud õhusõiduk;
  3. maismaa mootorsõiduk mootorimahuga üle 48 kuupsentimeetri või mootori võimsusega üle 7,2 kilovati, mis on võõrandatud enne kuue kuu möödumist esmasest kasutusele võtmisest või millega on sõidetud alla 6000 kilomeetri.

Uus on transpordivahend siis, kui ta on võõrandatud enne kolme kuu möödumist (mootorsõiduki puhul kuus kuud) esmasest kasutusele võtmisest või kui ta on läbi sõitnud vähem definitsioonis märgitud ajast või kilomeetritest.

Seega, kui on täidetud üks neist kahest tingimusest, siis on tegemist uue transpordivahendiga. Kas transpordivahend on uus või mitte, määratakse müügimomendil, mitte siis, kui see on toimetatud sihtkoha liikmesriiki. Kui transpordivahend oli „uus” müügimomendil ning müük toimus nullmääraga, tuleb ostjal sihtkoha liikmesriigis käibemaks tasuda ka juhul, kui käibemaksu tasumise ajaks ei ole enam kumbki tingimus täidetud.

Viimati uuendatud 04.05.2021

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?