Kaupade maksustamine

Siin anname ülevaate kauba käibe tekkimise kohast, riigisiseste tehingute ja toimingute, kauba ekspordi ja impordi ning ühendusesisese käibe ja soetamise maksustamisest. Käibemaksuseadusest tulenevalt on kauba käibe maksustamisel ka mitmeid erisusi, näiteks maksustatakse muu kauba käibest erinevalt paigaldatavad ja kokkupandavad kaubad, uued transpordivahendid jne.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Kauba eksport vabatsooni kaudu

Kauba eksporti on võimalik teostada ka vabatsooni kaudu. Ekspordi eesmärgil vabatsooni toimetatav ja võõrandatav liidu kaup ning vabatsoonis olev liidu kaup, mis eksporditakse vahetult vabatsoonist kahe kuu jooksul vabatsooni toimetamisest arvates, maksustatakse 0%-lise maksumääraga (KMS § 15 lg 3 p 9).

Seega kohaldatakse kauba võõrandamisel vabatsooni 0%-list maksumäära sõltumata sellest, kas kaup võõrandatakse teisele Eesti isikule või välisriigi isikule, sh nii teise liikmesriigi kui ka ühendusevälise riigi isik. Kauba vabatsooni võõrandamise korral ei ole tegu ekspordiga, vaid 0%-lise määraga maksustatava käibega, mis deklareeritakse üksnes KMD real 3. Nullmäära rakendamise tingimuseks on, et kaup eksporditakse vahetult vabatsoonist 2 kuu jooksul alates selle sinna toimetamisest, s.t et kaup võib vabatsoonist väljuda ainult liiduvälisesse riiki ekspordina. Tehingu teinud maksukohustuslane peab olema võimeline tõendama, et kaup on nimetatud tähtaja jooksul eksporditud (tõendusmaterjal võib olla nt vabatsooni laoaarvestus, millest on näha kauba vabatsooni toimetamise ja sealt eksportimise päev, tollideklaratsiooni koopia vms).

Viimati uuendatud 04.05.2021

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?